Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 5 Завдання 1  Число Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці 1 0 7 7 0 0 А одна тисяча сімдесят сім Б десять тисяч сімсот сімдесят В сто сім тисяч сімсот   Завдання 2 Значення виразу 720 А 580
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 4 Завдання 1   75 : □ = 45 : 15  А 25 Б 5 В 3 Міркуємо так 1 спосіб Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність. 75 : 25 = (50 + 25) : 25 = 2 + 1 = 3 45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 3
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 3 Завдання 1  64 : 16 = 48 : □ А 12 Б 4 В 16 Міркуємо так 1 спосіб Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність 64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 4 48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 4 4 =
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 2 Завдання 1 Найбільший дріб А 1/6 Б 1/3 В 1/7 Міркуємо так У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 1 Завдання 1  Найменший дріб А 1/5 Б 1/2 В 1/7 Міркуємо так У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 16 Завдання 1 Число «вісімдесят тисяч чотириста сім» цифрами  А 80 407 Б 800 407 В 8047 Завдання 2 При діленні числа на 23 в частці буде 3 цифри А 1978 Б 92 184 В 4 761 Міркуємо так Знайдемо перше неповне ділене
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 15 Завдання 1 Число сімсот одна тисяча дванадцять цифрами  А 70 112 Б 71 012 В 701 012   Завдання 2 При діленні числа на 45 в частці буде 2 цифри А 9270 Б 3690 В 4860 Міркуємо так Знайдемо перше неповне ділене числа 9270
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 14 Завдання 1 Найменший дріб А 20/20 Б 1/20 В 12/20 Міркуємо так У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 13 Завдання 1. Найбільший дріб А 1/31 Б 4/31 В 31/31 Міркуємо так У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 12 Завдання 1 Число 12 738 містить всього сотень А 7 Б 127 В 12 Міркуємо так Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. У числі 12 738 усього 127
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 11 Завдання 1 Число 458 905 містить всього десятків тисяч... A O Б 5 В 45 Міркуємо так Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і т.д. У числі 458 905
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 10 Завдання 1 1876 кг  А 187 ц 6 кг Б 18 ц 76 кг В 1 ц 876 кг Міркуємо так 1 спосіб Нагадаємо, що для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 9 Завдання 1 5897 дм  А 58 м 97 дм Б 589 м 7 дм В 5 м 897 дм Міркуємо так 1 спосіб Нагадаємо, що для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 8 Завдання 1 Число 267 408 містить одиниць тисяч... А 267 Б 8 В 7 Міркуємо так. У розряді одиниць тисяч міститься число 7.   Завдання 2 Частин відрізка АВ становить відрізок КС А 3/9 Б 5/9 В 5/10 Міркуємо так Відрізок АВ має 9 рівних
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... ПКР Варіант 7 Завдання 1 68 072 містить десятків тисяч ... А 8 Б 7 В 6 Міркуємо так. У розряді десятків тисяч знаходиться цифра 6.    Завдання 2 Частин відрізка KM становить відрізок CD. А 4/10 Б 4/11 В 6/10 Міркуємо так. Відрізок КМ має
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року