Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 15 Завдання 1  Всього тисяч у числі 32 054 А 3205 Б 32 В 5 Міркуємо так Для десятків відкидаємо справа 1 цифру, для сотень — 2 цифри, для одиниць тисяч — 3 цифри, для десятків тисяч — 4  і
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 14 Завдання 1  Дроби за спаданням А  4/5,3/5,2/5,5/5 Б 7/10,5/10,2/10,1/10 В 1/6,3/6,4/6,5/6 Міркуємо так У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 13 Завдання 1  Дроби за зростанням А 3/8,4/8,2/8,8/8 Б 2/9,5/9,8/9,7/9 В 1/7, 3/7, 4/7, 7/7 Міркуємо так У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 12 Завдання 1  5897 дм = А 58 м 97 дм Б 589 м 7 дм В 5 м 897 дм Міркуємо так 1 м = 10 дм Переводять менші одиниці вимірювання у більші дією ділення 1 спосіб _5897 | 10     50   
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 11 Завдання 1  1876 кг = А 187 ц 6 кг Б 18 ц 76 кг В 1 ц 876 кг Міркуємо так 1 ц = 100 кг Переводяться менші одиниці вимірювання у більші дією ділення 1 спосіб _1876 | 100  100     18 (ост.
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 10 Завдання 1 За 19 099 в натуральному ряду слідує число А 19 910 Б 19 100 В 190 910 Міркуємо так 19 099 + 1=19 100   Завдання 2 Число 6 є коренем рівняння А х •  9 = 63 Б х + 56 = 90 –
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 9 Завдання 1 80 000 у натуральному ряду передує число А 79 000 Б 7999 В 79 999 Міркуємо так 80000 - 1 = 79 999    Завдання 2 Число 7 є коренем рівняння А х • 6 = 48 Б 45 + х = 17 • З В 8 •
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 8 Завдання 1  Цифра в розряді десятків тисяч числа 206 157 А 2 Б 0 В б   Завдання 2.  Правильна (істинна) нерівність А 2/5 < 3/5 Б 3/5 < 3/5 В 4/5 < 3/5 Міркуємо так
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 7 Завдання 1  Цифра в розряді одиниць тисяч числа 237 084 А 2 Б З В 7   Завдання 2  Правильна (істинна) нерівність А 3/5 < 2/5 Б 3/5 < 4/5 В 3/5 < 1/5 Міркуємо так У дробі під дробовою
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 6 Завдання 1 Число Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці 4 0 0 8 0 А чотири тисячі вісім Б сорок тисяч вісімдесят В чотириста тисяч вісімдесят   Завдання 2 Значення виразу дорівнює 280 А 930
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 5 Завдання 1  Число Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці 1 0 7 7 0 0 А одна тисяча сімдесят сім Б десять тисяч сімсот сімдесят В сто сім тисяч сімсот   Завдання 2 Значення виразу 720 А 580
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 4 Завдання 1   75 : □ = 45 : 15  А 25 Б 5 В 3 Міркуємо так 1 спосіб Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність. 75 : 25 = (50 + 25) : 25 = 2 + 1 = 3 45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 3
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 3 Завдання 1  64 : 16 = 48 : □ А 12 Б 4 В 16 Міркуємо так 1 спосіб Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність 64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 4 48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 4 4 =
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 2 Завдання 1 Найбільший дріб А 1/6 Б 1/3 В 1/7 Міркуємо так У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року

Інші завдання дивись тут... Контрольна робота з математики Варіант 1 Завдання 1  Найменший дріб А 1/5 Б 1/2 В 1/7 Міркуємо так У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає
Категорія : ДПА 4 клас 2019 року