Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 126

§ 33 числівник як частина мови

Вправа 1

Тиждень складається зі семи днів. 

Середа є третім днем тижня.

Четвер є четвертим по порядку днем тижня.

Весна триває три місяці.

Листопад є одинадцятим по порядку місяцем у році.

Цього року у лютому двадцять вісім днів, бо рік не є високосним.

 

Сторінка 127

Вправа 2 Від кількісних числівників (відповідають на питання скільки?) утворили порядкові числівники (відповідають на питання котрий?):

один — перший, одинадцять — одинадцятий, чотири — четвертий, чотирнадцять — чотирнадцятий, вісім — восьмий, вісімнадцять — вісімнадцятий, вісімдесят — вісімдесятий, тридцять два — тридцять другий, сорок — сороковий, сто — сотий.

1� Склали речення із числівниками сім (скільки?), сьомий (котрий?). 

Моїй сестричці виповниться сім років. Ліфт піднявся на сьомий поверх.

Цього року мине сім років від тої пам’ятної події. Ми взяли білети в сьомий вагон.

2� Прислів'я і приказки, у яких уживається числівник сім.

Сім разів відміряй, а один раз відріж.

У семеро господинь хата не метена.

Семеро одного не ждуть.

Сім літ морячив і моря не бачив.

Погода: один день блисне, а сім день кисне.

Сім погод надворі: сіє, віє, мутить, крутить, рве, зверху ллє, знизу мете.

Трапляється і такий год, що на день по сім погод.

В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, мутить, припікає й поливає.

Усім по сім, а нам по вісім.

За одного грамотного сім неграмотних дають.

Там публіка — сім душ на півбублика.

Де одинець — хазяйству кінець, де сім — щастя всім.

Часник сім хвороб лікує.

У нього сім п'ятниць на тиждень.

Гляньте на його вроду, чого він варт: сім гривень — таких сотня.

 

Вправа 3

Тема тексту: розповідь про життєвий ритм тварин і рослин, так званий «біологічний годинник»

Головна думка: «рослини й тварини можуть відчувати час».

Мета: розповісти цікаві відомості про життєвий ритм рослин і тварин.

Ро-сли-ни й тва-ри-ни мо-жуть від-чу-ва-ти час. Ко-жен із них, під-ко-ря-ю-чись ри-тму бі-о-ло-гі-чно-го го-ди-нни-ка, про-ки-да-є-ться в пев-ний час. Со-ло-вей-ко і жай-во-ро-нок про-ки-да-ю-ться близь-ко дру-го-ї го-ди-ни но-чі. На по-ча-тку тре-тьо-ї го-ди-ни — пе-ре-піл-ка, зо-зу-ля, і-вол-га, кро-пив'-ян-ка, го-ри-хві-стка. О че-твер-тій го-ди-ні ви-лі-та-ють «на ро-бо-ту» шпа-ки, тря-со-гуз-ки. Близь-ко шо-сто-ї за-ли-ша-ють сво-ї гні-зда го-роб-ці.

1� Поставили питання до порядкових числівників

Другої (котрої?), третьої (котрої?), четвертій (котрій?), шостої (котрої?).

Написали, які рослини можуть орієнтувати нас у часі…

 

Вправа 4

1� Підкреслили числівники, поставили до них питання 

Кита в холодних океанах видно далеко через характерний фонтан, що здіймаєть­ся над його головою до десяти-шістнадцяти (скількох?) метрів. Кити пірнають на великі глибини — п'ятсот (скільки) і більше метрів. Вони можуть пере­бувати під водою близько однієї (скількох?) години.

Новонароджені малята китів досягають п'яти-шести (скількох?) метрів завдовжки. Китеня живиться материнським молоком і швидко росте. Через два (скільки?) роки воно стає дорослою твариною

2� Установили зв'язок між головними членами речення та другорядними, знайшли однорідні члени речення

Китеня живиться материнським молоком і швидко росте.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) китеня (що робить?) живиться, росте; живиться (чим?) молоком; молоком (яким?) материнським; росте (як?) швидко.

Однорідні присудки: живиться, росте.

 

Сторінка 128

Вправа 5

Додаваннядо десяти додати шістдесят дорівнює сімдесяти.

Віднімання: від сімдесяти відняти десять дорівнює шістдесяти.

 

Вправа 6

З-поміж тварин найдовше живе слон — від сорока п’ятидо сімдесяти років.

Друге місце займає носоріг — від тридцяти до п’ятдесяти років.

Кити, великі морські тварини-ссавці, живуть до тридцяти років.

Зі свійських тварин найдовше живе кінь — від двадцяти до тридцяти п’яти років.

Корова рідко коли доживає до двадцяти п’яти років.

Вік собаки — від п’яти до п’ятнадцяти і рідко до двадцяти років.

Коти живуть від семи до п’ятнадцяти років.

1� Записали розповідь про життя тварин (собака, кінь)…

 

Сторінка 129

Вправа 7

Тема: розповідь про найбільш витривалих тварин.

Головна думка: «перше місце… посідає полярна качка….На другому місці — білі гуси, на третьому — тюлені… на четвертому — білий ведмідь».

Мета: розказати про най витриваліших тварин нашої планети.

Заголовок: «Найвитриваліші серед тварин».

Білого ведмедя довго вважали твариною, яка здатна ви­тримувати найнижчі температури. Однак досліди, проведені в Норвегії, довели, що перше місце в цьому випробуванні посідає полярна качка. Вона витримала температуру мінус сто десять градусів. На другому місці — білі гуси, на третьому — тюлені. І лише після них — на четвертому — білий ведмідь, що витримав до вісімдесяти градусів морозу.

1� Поставили запитання до числівників:

(котре?) перше, (скільки?) сто десять, (на котрому?) на другому, (на котрому?) на третьому, (на котрому?) на четвертому, (до скількох?) до вісімдесяти.

2� Склали речення.

Перше місце посідає полярна качка, вона витримує температуру мінус сто десять градусів.

Друге місце посідають білі гуси, вони витримують температуру мінус сто десять градусів.

Третє місце посідають тюлені, вони витримують температуру мінус вісімдесяти градусів.

Четверте місце посідають білі ведмеді, вони витримують температуру мінус вісімдесяти градусів.

 

Вправа 8  

Запитати про час можна так: Котра година? О котрій годині?

Скільки годин у добі?

У добі двадцять чотири години.

Скільки хвилин у годині?

У годині шістдесят хвилин.

Скільки секунд у хвилині?

У хвилині шістдесят секунд.

Скільки днів у році?

У році триста шістдесят п’ять або триста шістдесят шість днів.

1� Числівник, який повторюється: шістдесят. У числі шістдесят є шість десятків.

2� Визначили число іменників і відмінок іменників, вжиті з числівниками:

години (мн., що?, Зн. в.), хвилин (мн., чого?, Р. в.), секунд (мн., чого?, Р. в.), днів (мн., чого?, Р. в.)

 

Сторінка 130

Вправа 9

08:30 — 09:15 — 1 урок

Перший урок розпочинається о пів на дев'яту, а закінчується чверть на десяту.

09:30 — 10:15 — 2 урок

Другий урок розпочинається о пів на десяту, а закінчується чверть на одинадцяту.

10:30 — 11:15 — 3 урок

Третій урок розпочинається о пів на одинадцяту, а закінчується чверть на дванадцяту.

11:30 — 12:15 — 4 урок

Четвертий урок розпочинається о пів на дванадцяту, а закінчується чверть на тринадцяту.

 

Вправа 10 

8 год 00 хв

9 год 15 хв

Восьма година

Дев’ята година п'ятнадцять хвилин

Чверть на дев’яту

П'ятнадцять хвилин на дев’яту  

10 год 30 хв

11 год 45 хв

десята година тридцять хвилин

пів на одинадцяту

тридцять хвилин на одинадцяту

одинадцята година сорок п’ять хвилин

за чверть дванадцята

за п’ятнадцять хвилин дванадцята

чверть до дванадцятої

1� Розпорядок дня…

 

Сторінка 131

Вправа 11 Утворили словосполученнядва міліметри, двісті сантиметрів, дванадцять метрів, три кілометри, дев’ять грамів, дев’ятнадцять кілограмів, дев’яносто центнерів, дев’ятсот тонн.

1� Склали два речення.

Товщина нитки два міліметри. Відміряли двісті сантиметрів клейонки.

Довжина саду дванадцять метрів. На велосипедах ми проїхали три кілометри. Продавець відважив дев’ятнадцять кілограмів картоплі. Зібрали дев’яносто центнерів буряка.

 

Вправа 12 Вираз

Додавання: 

50 + 45

80 + 20

п’ятдесят плюс сорок п’ять

до п’ятдесяти додати сорок п’ять

п’ятдесят збільшити на сорок п’ять

вісімдесят плюс двадцять

до вісімдесяти додати двадцять

вісімдесят збільшити на двадцять

Віднімання: 

90 – 18

100 – 10

дев’яносто мінус вісімнадцять

від дев’яноста відняти вісімнадцять

дев’яносто зменшити на вісімнадцять

сто мінус десять

від ста відняти десять

сто зменшити на десять

1� До п’ятдесяти додати сорок п’ять, до вісімдесяти додати двадцять, від дев’яноста відняти вісімнадцять, від ста відняти десять.

 

Вправа 13  Оголошення

21 (двадцять першого) січня (середа) 2020 (дві тисячі двадцятого) року о 16:00 (шістнадцятій) в актовій залі школи відбудеться зустріч із відомим сучасним українським письменником Олександром Дерманським.

Запрошуються учні 1 (перших) — 4 (четвертих) класів.

 

Вправа 14 

Склали оголошення про один із важливих заходів, що незабаром відбудеться у вашому класі (школі)…

 

Що я знаю? 

• Числівник – самостійна частина мови, що називає кількість предметів: одинадцять, три, сто, перший.

• Родовий відмінок числівників 50 (п’ятдесяти), 60 (шістдесяти), 70 (сімдесяти), 80 (вісімнадцяти), 90 (дев’яноста), 100 (ста).

• Правильно вживати форми числівників на позначення часу протягом доби: пів на десяту, чверть на третю, за чверть перша.

Інші завдання дивись тут...

  • Марія
    Kористуюсь вашим ГДЗ готові домашні завдання і все правильно вчителька хвалить мене а я похвалю вас . Дякую вам ще раз.
    13 березня 2024 15:52