Інші завдання дивись тут...

Завдання 1

Число 0 не є натуральним числом.

 

Завдання 2, 3 Групування розрядів у класи

Клас

Мільйонів (ІІІ)

Тисяч (ІІ)

Одиниць (І)

Розряди

Одиниці

мільйонів (І)

Сотні

тисяч (ІІІ)

Десятки

 тисяч (ІІ)

Одиниці

тисяч (І)

Сотні (ІІІ)

Десятки (ІІ)

Одиниці (І)

 

 

 

8

0

4

0

7

 

 

1

0

5

2

9

0

 

 

 

8

0

8

0

0

 

 

 

2

0

7

0

5

 

 

8

0

6

0

7

0

 

 

 

5

6

1

2

0

 

 

 

 

5

0

0

5

Групи чисел за кількістю розрядів: п’ятицифрові, шестицифрові, чотирицифрові.

80 407

8 дес. тис. 4 сот. 7 од.

8 десятків тисяч, 4 сотні й 7 одиниць

105 290

1 сот. тис. 5 од. тис. 2 сот. 9 дес.

1 сотня тисяч, 5 одиниць тисяч, 2 сотні й 9 десятків

80 800

8 дес. тис. 8 сот.

8 десятків тисяч і 8 сотень

20 705

2 дес. тис. 7 сот. 5 од.

5 одиниць І розряду першого класу, 7 одиниць III роз­ряду першого класу, 2 одиниці ІІ розряду другого класу

806 070

8 сот. тис. 6 од. тис. 7 дес.

8 одиниць ІІІ розряду другого класу, 6 одиниць І розря­ду другого класу, 7 одиниць ІІ розряду першого класу

56 120

5 дес. тис. 6  од. тис. 1 сот. 2 дес.

12 одиниць ІІ розряду першого класу, 56 одиниць І розряду другого класу

5 005

5 од. тис. 5 од.

5 одиниць ІІ класу і 5 одиниць І класу

Завдання 4  Сума розрядних доданків двома способами:

708 324 = 700 000 + 8 000 + 300 + 20 + 4

708 324 = 7 • 100 000 + 8 • 1 000 + 3 • 100 + 2 • 10 + 4

20 932 = 20 000 + 900 + 30 + 2

20 932 = 2 • 10 000 + 9 • 100 + 3 • 10 + 2

7 800 = 7 000 + 800

7 800 = 7 • 1 000 + 8 • 100

136 506 = 100 000 + 30 000 + 6 000 + 500 + 6

136 506 = 100 000 + 3 • 10 000 + 6 • 1 000 + 5 • 100 + 6

782 006 = 700 000 + 80 000 + 2 000 + 6

782 006 = 7 • 100 000 + 8 • 10 000 + 2 • 1 000 + 6

91 235 = 90 000 + 1 000 + 200 + 30 + 5

91 235 = 9 • 10 000 + 1 000 + 2 • 100 + 3 • 10 + 5

5 220 = 5 000 + 200 + 20

5 220 = 5 • 1 000 + 2 • 100 + 2 • 10

 

Завдання 5  Суму розрядних доданків замінили числом:

30 000 + 700 + 20 + 4 = 30 724         400 000 + 50 000 + 8 000 + 70 = 458 070

100 000 + 6 000 + 70 = 106 070         90 000 + 400 + 8 = 90 408

 

Завдання 6  Додати 1 — це знайти наступне число, відняти 1 — це знайти попереднє число:

99 999 + 1 = 100 000               480 590 + 1 = 480 591

100 000 – 1 = 99 999                832 829 – 1 = 832 828

 

Завдання 7

50 000 + 4 000 + 800 + 30 + 7 = 54 837

800 000 + 70 000 + 4 000 + 600 + 90 + 2 = 874 692

 

Завдання 8  Порівняй найменше та найбільше шестицифрові числа Визнач, на скільки одне число більше або менше, ніж інше.

Міркуємо так. 100 000 – найменше шестицифрове число, 999 999 – найбільше шестицифрове число. Оскільки      999 999 – 100 000 = 899 999, маємо

999 999 > 100 000  на 899 999      100 000 < 999 999 на 899 999

 

Завдання 9 Склади всі можливі трицифрові числа із цифр 6, 8, 4, 0 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися.

Міркуємо так.

З першою цифрою 6 маємо: 684, 648, 680, 608, 640, 604

З першою цифрою 8 маємо: 864, 846, 860, 806, 840, 804

З першою цифрою 4 маємо: 486, 468, 460, 406, 480, 408

 

Завдання 10  Склади найбільше та найменше п'ятицифрові числа із цифр 2, 5, 6, 0, 7 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися.

76520 – найбільше число, 20567 – найменше число.

 

Завдання 11, 12

Множення – це додавання однакових доданків.

 

Завдання 13, 14

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання: дія віднімання – це обернена дія до додавання.

Взаємозв’язок дій множення і ділення: дія ділення – це обернена дія до множення.

 

Завдання 15 Порівняння чисел

53 + 7 < 53 • 7

36 : 9 < 36 • 9

45 : 9 < 45 – 9

23 + 8 > 23 – 8

16 • 5 < 16 + 16 + 16

38 • 2 + 38 = 3 • 38

Завдання 16

43 000 + 800 = 43 800

458 923 – 50 000 = 408 923

2 457 : 1 = 2 457

0 : 56 734 = 0

234 056 – 230 000 = 4 056

409 – 409 = 0

80 000 – 1 = 79 999

34 789 : 34 789 = 1

4 568 – 0 = 4 568

8 000 • 7 = 56 000

9 999 + 1 = 10 000

34 000 + 256 = 34 256

154 965 • 0 = 0

1 • 8 956 = 8 956

720 000 : 9 = 80 000

Завдання 17

27 + 18 = 27 + (10 + 8) = (27 + 10) + 8 = 37 + 8 = 45

27 + 18 = 27 + (3 + 15) = (27 + 3) + 15 = 30 + 15 = 45

сполучний закон додавання

5 • 14 = 5 •  (2 • 7) = (5 • 2) • 7 = 10 • 7 = 70

сполучний закон множення

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = (64 : 8) : 2 = 8 : 2 = 4

розподільний закон ділення відносно множення

Завдання 18   Доповнили або зменшили числа до круглих чисел

83 + 7 = 90

683 + 7 = 690

683 + 17 = 700

683 + 170 =800

78 – 28 = 50

278 – 78 = 200

478 – 48 = 430

2 478 – 478 = 2 000

Завдання 19 Порядок дій

683 + 58 + 17 + 42 = (683 + 17) + (58 + 42) = 700 + 100 = 800

54 – (18 + 14) = 54 – 14 – 18 = 40 – 18 = 22

(37 + 45) – 25 = 42 – 25 + 37 = 20 + 37 = 57

(8 + 9) • 7 = 8 • 7 + 9 • 7 = 56 + 63 = 119

72 : (9 • 4) = 72 : 9 : 4 = 8 : 4 = 2

(56 + 48) : 8 = 56 : 8 + 48 : 8 = 7 + 6 = 13

 

Завдання 20

Якщо один із додан­ків зменшити на 18, тоді сума також зменшиться на 18.

Якщо один із множників зменшити в 3 рази, тоді добуток також зменшиться у 3 рази.

Якщо зменшуване збільшити на 12 одиниць, тоді різниця також збільшиться на 12 одиниць.

Якщо ділене зменшити в 6 разів, тоді частка також зменшиться в 6 разів.

Якщо дільник збільшити у 8 разів, тоді частка зменшиться у 8 разів.

 

Завдання 21 Склади всі можливі трицифрові числа із цифр 6, 3, 2 так, щоб цифри в записі кожного чис­ла не повторювалися. Скільки чисел одержано?

Міркуємо так.

З першою цифрою 6 маємо: 63, 62

З першою цифрою 3 маємо: 36, 32

З першою цифрою 2 маємо: 23, 26

 

Завдання 22  Склади найбільше і найменше можливі п'ятицифрові числа із цифр 0, 3, 1, 8, 9 так, щоб цифри в записі кожного числа не повторювалися.

Найбільше число 98310, найменше число 10389.

 

Завдання 23

12 + 24 + 8 = 12 + 8 + 24 = 20 + 24 = 44

172 – (52 + 49) = 172 – 52 – 49 = 120 – 49 = 120 – 50 + 1 = 71

(35 + 70) : 7 = 35 : 7 + 70 : 7 = 5 + 10 = 15

160 + (70 + 140) = 160 + 140 + 70 = 300 + 70 = 370

75 + 75 + 75 + 75 = 75 • 4 = (70 + 5) • 4 = 280 + 20 = 300

(18 + 43) + 22 = (18 + 22) + 43 = 40 + 43 = 83

25 • 7 • 4 = 25 • 4 • 7 = 100 • 7 = 700

5 • 78 • 2 = 5 • 2 • 78 = 10 • 78 = 780

(27 + 26) – 17 = 27 – 17 + 26 = 10 + 26 = 36

 

Завдання 24

43 + 29 = 43 + (20 + 9) = (43 + 20) + 9 = 63 + 9 = 72

43 + 29 = 43 + (7 + 22) = (43 + 7) + 22 = 50 + 22 = 72

43 – 29  = 43 – (20 + 9) = (43 – 20) – 9 = 23 – 9 = 14

43 – 29 = 43 – (23 + 6) = (43 – 23) – 6 = 20 – 6 = 14

70 • 14 = 70 •  (7 • 2) = (70 • 7) • 2 = 490 • 2 = 980

70 : 14 = 70 : (7 • 2) = (70 : 7) : 2 = 10 : 2 = 5

 

Завдання 25

47 + 28 = 47 + (20 + 8) = 47 + 20 + 8 = 67 + 8 = 75

47 + 28 = 47 + (3 + 25) = 47 + 3 + 25 = 50 + 25 = 75

47 – 28 = 47 – (27 + 1) = 47 – 27 – 1 = 20 – 1 = 19

47 – 28 = 47 – (27 + 1) = 47 – 27 – 1 = 20 – 1 = 19

64 • 16 = 64 • (2 • 8) = 128 • 8 = 1024

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

 

Завдання 26

� 1) Складена задача

На будівництво першого будинку використали 96 т глини, а другого — 114 т глини. На який будинок вико­ристали більше глини? На скільки більше? Скільки тонн глини використали на будівництво обох будинків?

114 > 96    на другий будинок використали більше глини, ніж на перший

114 – 96 = 114 – 100 + 4 = 18 (т) – на стільки більше тонн глини використали на другий будинок.

96 + 114 = 100 + 100 + 10 = 210 (т.) – тонн глини використали на будівництво обох будинків.

� 2) Проста задача на збільшення на деяке число

Площа першого будинку 48 м2, а другого — на 16 м2 більша. Яка площа другого будинку?

48 + 16 = 48 + 2 + 14 = 64 (м2) – площа другого будинку.

� Проста задача на зменшення у декілька разів

3) Площа першого будинку 48 м2, а другого – удвічі менша. Яка площа другого будинку?

48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 24 (м2) – площа другого будинку.

� 4) Проста задача на знаходження від’ємника

За планом будівельники мали звести 12 будин­ків Скільки будинків вони побудували, якщо їм за­лишилося побудувати ще 4 будинки?

12 – 4 = 8 (б.) – будинків залишилося побудувати.

� 5) Складена задача на різницеве і кратне порівняння

Перша бригада побудувала 12 будинків, а дру­га — 4. Яка бригада побудувала менше будинків? На скільки менше? У скільки разів менше?

4 < 12     друга бригада побудувала менше будинків, ніж перша

12 – 4 = 8 (б.) – на стільки менше будинків побудувала друга бригада, ніж перша.

12 : 4 = 3 (рази) – у стільки разів менше будинків побудувала друга бригада, ніж перша.

 

Завдання 27

Пряма задача

Перший принтер надрукував 56 см2 стіни, а другий — на 8 см2 менше . Скільки квадратних сантиметрів стіни надрукував другий принтер?

Розв’язання

1) 56 – 8 = 56 – 6 – 2 = 48 (см2)

Відповідь: другий принтер надрукував 48 см2 стіни.

Обернена задача

Другий принтер надрукував 48 см2 стіни, а перший — на 8 см2 більше. Скільки квадратних сантиметрів стіни надрукував перший принтер?

Розв’язання

1) 48 + 8 = 40 + 16 = 56 (см2)

Відповідь: перший принтер надрукував 56 см2 стіни.

Завдання 28  Три роботи — 3D–принтери — друкували стіну площею 188 см2 . Другий робот надрукував на 12 см2, а тре­тій — на 14 см2 стіни більше, ніж перший. Скільки ква­дратних сантиметрів стіни надрукував кожний робот?

Розв’язання

1) 188 – 12 = 176 (см2) – І і ІІІ робот.

2) 176 – 14 = 162 (см2) – двічі І робот.

3) 162 : 2 = (160 + 2) : 2 = 81 (см2) – І робот.

4) 81 + 14 = 95 (см2) – ІІІ робот.

Відповідь: перший робот надрукував 81 см2, другий – 12 см2, третій – 95 см2.

 

Завдання 29

64 + 38 = 64 + (30 + 8) = (64 + 30) + 8 = 94 + 8 = 102

64 + 38 = 64 + (6 + 32) = (64 + 6) + 32 = 70 + 32 = 102

додавання частинами та

правило додавання суми до числа

64 – 38 = 64 – (30 + 8) = (64 – 30) – 8 = 34 – 8 = 26

64 – 38 = 64 – (34 + 4) = (64 – 34) – 4 = 30 – 4 = 26

віднімання частинами та

віднімання суми від числа

800 • 16 = 800 • (8 • 2) = (800 • 8) • 2 = 6400 • 2 = 12 800

спосіб послідовного множення та

множення добутку на число

800 : 16 = 800 : (8 • 2) = (800 : 8) : 2 = 100 : 2 = 50

спосіб послідовного ділення та

ділення числа на добуток

Завдання 30

64 + 38 = (60 + 4) + 38 = (60 + 38) + 4 = 98 + 4 =102

64 + 38 = (62 + 2) + 38 = 62 + (2 + 38) = 62 + 40 = 102

додавання частинами та

правило додавання числа до суми

64 – 38 = (60 + 4) – 38 = (60 – 38) + 4 = 22 + 4 = 26

64 – 38 = (58 + 6) – 38 = (58 – 38) + 6 = 20 + 6 = 26

віднімання частинами та

віднімання числа від суми

800 • 16 = (8 • 100) • 16 = (8 • 16) • 100 = 128 • 100 = 12 800

спосіб послідовного множення та

множення числа на добуток

800 : 16 = (80 • 10) : 16 = (80 : 16) • 10 = 5 • 10 = 50

спосіб послідовного ділення та

ділення добутку на число

Інші завдання дивись тут...