Інші правила дивись тут... 3 клас Суфікси прикметників (дієприкметників): –Н–, –АНН–, –ЕНН–, –АН–, –ЕН–, –ИЧН–, –ІЧН–(–ЇЧН–), –ИН–(–ЇН–),
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 клас Суфікси іменників: –АК–(–ЯК–), –АЛЬ–, –АЛЬНИК–, –АЛЬНІСТЬ–, –АН–, –АНИН–(–ЯНИН–),        
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Синтаксичні конструкції з дієсловами неозначеної форми на –но, –то: скошено, написано, накрито. У реченні (такі речення безпідметові) дієслівні форми на –но, –то виступають у ролі присудка. Лист написано олівцем.   Ці синтаксичні
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Дієприкметниковий зворот — це дієприкметник разом із залежними від нього словами. Вклоняється щедрій землі колос, викупаний золотим сонцем. (Що?) Колоспояснювальне слово (який?) викупаний золотим сонцемдієприкметниковий зворот Викупанедієприкметник
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... В українській мові приголосні звуки місцем творення (за активним мовним органом їх творення) поділяються на губні, язикові та глоткові:   • налічується 5 губних приголосних звуків (у їх творенні найактивніші губи): [б], [п], [в], [м], [ф]
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Соно́рні та шу́мні приголосні звуки розрізняють за способом творення по впливу голосу та шуму.   Сонорні приголосні звуки – це приголосні звуки, при творенні яких голос переважає над шумом. В українській мові 9 сонорних приголосних звуків: [в],
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Слова з одним лексичним значенням називають однознач­ними. Одне значення, як правило, мають переважно назви людей за різними ознаками (професіями, місцем проживання тощо), назви тварин, рослин, назви днів тижня і місяців, конкретних предметів тощо.
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Послідовність розбору словосполучення 1. Визначити головне й залежне слово 2. Поставити питання від головного слова до залежного 3. Визначити, якими частинами мови виражено головне й залежне слово 4. Указати, як граматично пов'язане головне слово із залежним: за допомогою
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС Прийменник – це службова частина мови, що служить для зв’язку слів. Прийменники (в, на, під, над, перед, до, за, без, від, із-за та ін.) найчастіше вживаються разом з іменниками. Наприклад: по (снігу), з (гірки). Ці службові слова, що не відповідають на
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Деякі дзвінкі та глухі приголосні звуки утворюють пари: Дзвінкі [б] [г] [ґ] [д] [д'] [ж] [з] [з'] [дж] [дз] [дз'] Глухі [п] [х] [к] [т] [т'] [ш] [с] [с'] [ч] [ц] [ц']   Дзвінкі приголосні звуки в кінці слів
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Позитивні риси характеру Негативні риси характеру Акуратність активність альтруїзм артистичність безкорисливість безстрашність благородство бешкетництво ввічливість великодушність винахідливість витонченість витримка відважність відкритість віра вірність вміння бути
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС А алфавіт  Б близький  В верба везти вигадка випадок виразний Г горошина  грушевий Д дихання донька дочка Ж живопис  житло З завдання  загадка І ідучи їжак  їжачок К кидати колесо корисний Л легкий листопад  літопис М мережа 
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС багатий — бідний  бадьорий — утомлений  бажаний — небажаний  балакун — мовчун  батьківщина — чужина відлітати — прилітати  відповідати — запитувати гарно — погано  гарячий —
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС Барвистий — строкатий, кольоровий, різнобарвний, пишнобарвний, квітчастий, пишний, мальовничий, яскравий. Близько — недалеко, поблизу, неподалік, під носом, рукою подати, не за горами. Ввічливий — чемний, вихований, коректний, тактовний, ґречний.
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Прислівник — незмінна частина мови, яка називає ознаку дії або пояснює, як, де, коли, відбувається дія, куди вона спрямована, і відповідає на питання як? де? куди? коли?   Запам'ятай! Прислівники не змінюються. Прислівники не мають закінчень,
Категорія : Укр. мова Правила

Назад Вперед