Позитивні риси характеру Негативні риси характеру Акуратність активність альтруїзм артистичність безкорисливість безстрашність благородство бешкетництво ввічливість великодушність винахідливість витонченість витримка відважність відкритість віра вірність вміння бути вдячним вміння любити вміння
Категорія : Укр. мова Правила

3 КЛАС А алфавіт  Б близький  В верба везти вигадка випадок виразний Г горошина  грушевий Д дихання донька дочка Ж живопис  житло З завдання  загадка І ідучи їжак  їжачок К кидати колесо корисний Л легкий листопад  літопис М мережа  міліметр Н навколо 
Категорія : Укр. мова Правила

3 КЛАС багатий — бідний  бадьорий — утомлений  бажаний — небажаний  балакун — мовчун  батьківщина — чужина відлітати — прилітати  відповідати — запитувати гарно — погано  гарячий — холодний  гіркий —
Категорія : Укр. мова Правила

3 КЛАС Барвистий — строкатий, кольоровий, різнобарвний, пишнобарвний, квітчастий, пишний, мальовничий, яскравий. Близько — недалеко, поблизу, неподалік, під носом, рукою подати, не за горами. Ввічливий — чемний, вихований, коректний, тактовний, ґречний. Видатний — визначний,
Категорія : Укр. мова Правила

4 КЛАС Прислівник — незмінна частина мови, яка називає ознаку дії або пояснює, як, де, коли, відбувається дія, куди вона спрямована, і відповідає на питання як? де? куди? коли?   Запам'ятай! Прислівники не змінюються. Прислівники не мають закінчень, тому що вони не змінюються.
Категорія : Укр. мова Правила

4 КЛАС Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони — особові займенники. Вони вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники: хто? що? кого? чого? та ін. Особа Число Займенники Займенники вказують на 1-ша одн. я особу, яка говорить про себе  
Категорія : Укр. мова Правила

4 КЛАС Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на питання тих частин мови, замість яких вони вживаються.  Іменники можна замінити займенниками я, ми, ти, він, вони, себе, ніхто, ніщо, хтось, щось та ін.;
Категорія : Укр. мова Правила

4 КЛАС Слова, які позначають кількість предметів або їхній порядок під час лічби, називають числівниками. Числівники відповідають на питання скільки? (один, п'ять, десять, триста) і який? котрий? (перший, шостий, сотий).   Слова багато, безліч, чимало та ін. також відповідають на питання
Категорія : Укр. мова Правила

1 КЛАС • Знак м'якшення (ь) звука не має, воно пом'якшує попередній приголосний звук. • Буквосполучення ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного звука перед звуком [о] в середині складу: сьо-год-ні, де-ньок.     • У прикметниках чоловічого і середнього
Категорія : Укр. мова Правила

У суфіксах -ськ-, -зьк-, -цьк- завжди пишемо знак м'якшення: київський, вінницький, бузький. Перед цими суфіксами приголосні також можуть пом'якшуватися у вимові, проте ь після них не пишуть: уманський, селянський.  Але м'якість звука [л'] перед суфіксом -ськ- позначають знаком м'якшення:
Категорія : Укр. мова Правила

4 КЛАС Зміна закінчень прикметників за питаннями на­зивається відмінюванням, або змінюванням за відмінками. ОДНИНА. Відмінок Питання Чоловічий рід Питання Жіночий рід питання Середній рід Н. Який? чорний синій Яка? чорна синя Яке? чорне синє Р. Якого?
Категорія : Укр. мова Правила

3 КЛАС Сполучник відносять до службових частин мови, він не відповідає на питання. Сполучники і, й, та, а, але сполучають між собою слова і речення (Викотився й зупинився).    4 КЛАС Сполучники, що поєднують однорідні члени речення Правила вживання коми Приклади речень
Категорія : Укр. мова Правила

3 КЛАС. У слові є основа і закінчення. ЗАКІНЧЕННЯ – змінна частина слова. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово (за допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова) : гора, гори, горою. Закінчення виділяють прямокутником. Закінчення, як і прийменники, служать для зв'язку
Категорія : Укр. мова Правила

Аналіз іменника у такій послідовності: 1. Аналізоване слово. 2. На яке питання відповідає? 3. Яка це частина мови? 4. Назва власна чи загальна? 5. Назва істоти чи неістоти? 6. Рід (в однині). 7. Число. 8. З якими словами в реченні зв'язане? 9. Яким є членом речення?
Категорія : Укр. мова Правила

З КЛАС 1. Визнач слово за питаннями і виділи закінчення. 2. Назви основу слова. 3. Добери до слова два-три споріднені та визнач корінь. 4. Визнач префікс (якщо є). 5. Визнач суфікс (якщо є).   Зразок усного розбору слова за будовою.  У слові розписка закінчення -а, основа —
Категорія : Укр. мова Правила

Назад Вперед