Інші правила дивись тут... Зразок звукового аналізу слова 1. Вимовте слово вголос. 2. Назвіть послідовно всі звуки. Побудуйте звукову модель слова. 3. Поділіть слово на склади, позначте їх. 4. Позначте наголошений склад (звук). 5. Запишіть слово. 6. Вимовте
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... В українській мові при зміні форми слів або при творенні інших слів спостерігається чергування приголосних звуків.   ІМЕННИКИ Чергування приголосних звуків основи іменників відбувається при словозміні: • у давальному відмінку іменників жіночого роду перед
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Префікс пре- пишемо • переважно в якісних прикметни­ках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прекрасний, премудрий, препогано. У таких словах замість префікса пре- можна підставити слово дуже, наприклад: прекрасний — дуже красивий,
Категорія : Укр. мова Правила

Мирилки – дитячі віршики як знак примирення. Їх читають наспівно, з довірливою інтонацією.   МИР-МИРОМ Мир-миром, пироги з сиром варенички в маслі, ми дружечки красні, поцілуймося.   ВИШНІ-ЧЕРЕШНІ Вишні-черешні розвиваються, синє озеро розливається. Ясне сонечко усміхається, жито
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Буква щ завжди позначає два приголосні звуки [ш], [ч].   Слова з буквою щ: щука, щастя, щастить, щасливий, щеня, щока, щічка, щітка, пуща, паща, щезати, щикати, щикавка, щур, щука, проща, прощати, прощення, щелепа, щепа, прищепка, щеплення, щепити, щоб, щез, щем,
Категорія : Укр. мова Правила

Лічилка — це вірш з лічбою, за допомогою якої діти перед грою визначають ролі. Такий віршик також дозволяє під час гри визначити чергу учасників. Лічилку промовляють в особливому ритмі, який допомагає рахувати. У багатьох лічилках закодовані числа, такі віршики часто закінчуються словами
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 1) Слово. Що називає? 2) На яке питання відповідає? 3) Яка це частина мови? 4) З якою частиною мови зв'язаний у реченні? 5) Який член речення?   На гілці висіло чотири червоненькі яблучка. Цього року я став учнем четвертого класу. Чотири називає
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС ПОСЛІДОВНІСТЬ розбору 1. Аналізоване слово. 2. Від якого слова в реченні залежить? 3. На яке питання відповідає? 4. Яка частина мови? 5. Рід (в однині). 6. Число.   Інші правила дивись тут...
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... М'який знак ПИШЕМО • у кінці слова після букви т у кількісних числівниках: 5 – п'ять 6 – шість 9 – дев'ять   10 – десять 11 – одинадцять 12 – дванадцять 13 – тринадцять 14 – чотирнадцять 15 – п'ятнадцять 16
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 клас Суфікси прикметників (дієприкметників): –Н–, –АНН–, –ЕНН–, –АН–, –ЕН–, –ИЧН–, –ІЧН–(–ЇЧН–), –ИН–(–ЇН–),
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 клас Суфікси іменників: –АК–(–ЯК–), –АЛЬ–, –АЛЬНИК–, –АЛЬНІСТЬ–, –АН–, –АНИН–(–ЯНИН–),        
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Синтаксичні конструкції з дієсловами неозначеної форми на –но, –то: скошено, написано, накрито. У реченні (такі речення безпідметові) дієслівні форми на –но, –то виступають у ролі присудка. Лист написано олівцем.   Ці синтаксичні
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Дієприкметниковий зворот — це дієприкметник разом із залежними від нього словами. Вклоняється щедрій землі колос, викупаний золотим сонцем. (Що?) Колоспояснювальне слово (який?) викупаний золотим сонцемдієприкметниковий зворот Викупанедієприкметник
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... В українській мові приголосні звуки місцем творення (за активним мовним органом їх творення) поділяються на губні, язикові та глоткові:   • налічується 5 губних приголосних звуків (у їх творенні найактивніші губи): [б], [п], [в], [м], [ф]
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Соно́рні та шу́мні приголосні звуки розрізняють за способом творення по впливу голосу та шуму.   Сонорні приголосні звуки – це приголосні звуки, при творенні яких голос переважає над шумом. В українській мові 9 сонорних приголосних звуків: [в],
Категорія : Укр. мова Правила

Назад Вперед