Інші правила дивись тут... Суфікси прислівників.   –И–, –У–, –ОМ–, –Е–, –Є– – прийшли від інших частин мови як незмінювана форма, а закінчення набули ролі суфіксів: вперше, згори, внизу, тишком, востаннє.  
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут...  Уподібнення приголосних звуків — це наближення звучання одного приголосного звука до іншого.   Уподібнення приголосних звуків за м’якістю: • під впливом наступного м'якого приголосного звуку поперед­ній звук стає м'яким або
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Фонетична транскрипція — це спосіб передачі на письмі звукового мовлення. Фоне́тика — це розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови.   Правила запису в транскрипції: • слово, текст, записані в транскрипції, беремо в ква­дратні
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Перед складом з наголошеним [у] та [і] звук [о] уподібнюється до звука [у] й вимовляємо [оу]: зозуля, подушка, кожух, потік.   Інші правила дивись тут...
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ПАРОНІМИ — це близькі (не однакові) за звучанням, але різні за лексичним значен­ням і написанням слова. Розрізняти значення близьких за звучанням слів до­помагають словники паронімів. Щоб правильно використовувати пароніми в мовленні, їхнє лексичне
Категорія : Укр. мова Правила

Чистомовка – це римовані ритмічні речення з великою кількістю складів і слів для вироблення чіткої вимови певного звуку.   Зазвичай будова чистомовки така: перша частина – три склади на заданий звук, друга частина – римоване з цими складами речення з тим же звуком. Чистомовки
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут...     Прозова мова Віршована мова Розмір Зазвичай більший розмір викладеного Зазвичай менший розмір викладеного Речення Послідовність речень Речення можуть групуватися у строфи, рядки можуть римуватися і мати рими, крім велібру Будова
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... слово речення зі словом у прямому значенні речення зі словом у переносному значенні біжать Назустріч біжать діти. Улітку швидко біжать дні. залізний На дверях висів залізний ланцюг. У козака залізний характер. золотий Мама має золотий
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Багатозначні слова Речення Тлумачення бокс Змагання з боксу почнуться завтра. вид спорту бокс Сашка підстригли під бокс. чоловіча стрижка. бокс Хворого перевели в ізолятор. ізолятор у лікарні голова Сусід кивнув головою. 
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... В українській мові при словозміні спостерігається чергування голосного звуку. Чергування голосного звуку — це їхня здатність змінювати один одного на одному й тому ж місці в певній морфемі. На письмі чергування цих звуків відображаємо літерами о – і, е –
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е  (відкидаємо закінчення прикметника і додаємо суфікс прислівника: щир[ий] — щиро, сумн[а] — сумно,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Прикметники змінюються за числами: однина і множина.   В однині називного відмінку прикметники в залежності від роду прикметника мають відповідні закінчення: високий, синій, висока, синя, високе, синє.   У множині називного відмінку прикметники відповідають
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... В однині прикметники бувають чоловічого, жіночого, середнього роду.   Рід визначаємо в називному відмінку прикметника за родовим закінченням: Рід прикметника чоловічий жіночий середній Питання який? яка? яке? Закінчення -ий, -ій -а, -я
Категорія : Укр. мова Правила

НЕБИЛИЦЯ — твір, у якому описано те, чого в житті не буває.   У ліс Незнайко увійшов — під кущем йоржів знайшов. Біля річки посидів — наловив собі грибів. До городу завітав — стиглих яблук накопав. А по саду походив — моркву з яблуні струсив. *** Кріт
Категорія : Укр. мова Правила

Афоризм — думка, стисло висловлена в дуже виразній формі. Афоризми оригі­нально виражають узагальнену думку, легко запам'ятовуються.   ♦ Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом (Л. Костенко).  ♦ Дарованому коню в зуби не
Категорія : Укр. мова Правила

Назад Вперед