Інші правила дивись тут... • Визнач, яким є речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне). • Визнач, яким є речення за інтонацією (окличне, неокличне). • Назви підмет і присудок, установивши між ними дво­сторонній зв'язок за допомогою питань.   
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Фразеологізми Речення давати прочуханки Дідусь давав прочуханки шибеникам на протилежній вулиці. заморити черв’ячка Турист вирішив заморити черв’ячка. зарубати на носі Щоб не робити помилок, треба зарубати на
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Омонім Речення зі словами-омонімами Тлумачення омоніма коса У нашої Марічки пишна коса. заплетене волосся коса Дідусь Панас гострив косу. знаряддя праці коса На косі збудували спостережний пост. смуга суходолу, мис лисичка Хитра
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Суфікси прислівників.   –И–, –У–, –ОМ–, –Е–, –Є– – прийшли від інших частин мови як незмінювана форма, а закінчення набули ролі суфіксів: вперше, згори, внизу, тишком, востаннє.  
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут...  Уподібнення приголосних звуків — це наближення звучання одного приголосного звука до іншого.   Уподібнення приголосних звуків за м’якістю: • під впливом наступного м'якого приголосного звуку поперед­ній звук стає м'яким або
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Фонетична транскрипція — це спосіб передачі на письмі звукового мовлення. Фоне́тика — це розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови.   Правила запису в транскрипції: • слово, текст, записані в транскрипції, беремо в ква­дратні
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Перед складом з наголошеним [у] та [і] звук [о] уподібнюється до звука [у] й вимовляємо [оу]: зозуля, подушка, кожух, потік.   Інші правила дивись тут...
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ПАРОНІМИ — це близькі (не однакові) за звучанням, але різні за лексичним значен­ням і написанням слова. Розрізняти значення близьких за звучанням слів до­помагають словники паронімів. Щоб правильно використовувати пароніми в мовленні, їхнє лексичне
Категорія : Укр. мова Правила

Чистомовка – це римовані ритмічні речення з великою кількістю складів і слів для вироблення чіткої вимови певного звуку.   Зазвичай будова чистомовки така: перша частина – три склади на заданий звук, друга частина – римоване з цими складами речення з тим же звуком. Чистомовки
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут...     Прозова мова Віршована мова Розмір Зазвичай більший розмір викладеного Зазвичай менший розмір викладеного Речення Послідовність речень Речення можуть групуватися у строфи, рядки можуть римуватися і мати рими, крім велібру Будова
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... слово речення зі словом у прямому значенні речення зі словом у переносному значенні біжать Назустріч біжать діти. Улітку швидко біжать дні. білий, біла, біле, білі Мама купила білу шапку. Білий мохер залишили для шарфика.  Дитина наминала біле
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Багатозначні слова Речення Тлумачення бокс Змагання з боксу почнуться завтра. вид спорту бокс Сашка підстригли під бокс. чоловіча стрижка. бокс Хворого перевели в ізолятор. ізолятор у лікарні голова Сусід кивнув головою. 
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... В українській мові при словозміні спостерігається чергування голосного звуку. Чергування голосного звуку — це їхня здатність змінювати один одного на одному й тому ж місці в певній морфемі. На письмі чергування цих звуків відображаємо літерами о – і, е –
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е  (відкидаємо закінчення прикметника і додаємо суфікс прислівника: щир[ий] — щиро, сумн[а] — сумно,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Прикметники змінюються за числами: однина і множина.   В однині називного відмінку прикметники в залежності від роду прикметника мають відповідні закінчення: високий, синій, висока, синя, високе, синє.   У множині називного відмінку прикметники відповідають
Категорія : Укр. мова Правила

Назад Вперед