Інші правила дивись тут... В українській мові приголосні звуки місцем творення (за активним мовним органом їх творення) поділяються на губні, язикові та глоткові:   • налічується 5 губних приголосних звуків (у їх творенні найактивніші губи): [б], [п], [в], [м], [ф]
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Соно́рні та шу́мні приголосні звуки розрізняють за способом творення по впливу голосу та шуму.   Сонорні приголосні звуки – це приголосні звуки, при творенні яких голос переважає над шумом. В українській мові 9 сонорних приголосних звуків: [в],
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Слова з одним лексичним значенням називають однознач­ними.   Слова, які мають кілька лексичних значень, називають багатозначними.   У тлумачному словнику різні значення багатозначного слова пода­ють в одній статті й нумерують цифрами. Журавель, -вля, ч.
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Послідовність розбору словосполучення 1. Визначити головне й залежне слово 2. Поставити питання від головного слова до залежного 3. Визначити, якими частинами мови виражено головне й залежне слово 4. Указати, як граматично пов'язане головне слово із залежним: за допомогою
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС Прийменник – це службова частина мови, що служить для зв’язку слів. Прийменники (в, на, під, над, перед, до, за, без, від, із-за та ін.) найчастіше вживаються разом з іменниками. Наприклад: по (снігу), з (гірки). Ці службові слова, що не відповідають на
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Деякі дзвінкі та глухі приголосні звуки утворюють пари: Дзвінкі [б] [г] [ґ] [д] [д'] [ж] [з] [з'] [дж] [дз] [дз'] Глухі [п] [х] [к] [т] [т'] [ш] [с] [с'] [ч] [ц] [ц']   Дзвінкі приголосні звуки в кінці слів
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Позитивні риси характеру Негативні риси характеру Акуратність активність альтруїзм артистичність безкорисливість безстрашність благородство бешкетництво ввічливість великодушність винахідливість витонченість витримка відважність відкритість віра вірність вміння бути
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС А алфавіт  Б близький  В верба везти вигадка випадок виразний Г горошина  грушевий Д дихання донька дочка Ж живопис  житло З завдання  загадка І ідучи їжак  їжачок К кидати колесо корисний Л легкий листопад  літопис М мережа 
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС багатий — бідний  бадьорий — утомлений  бажаний — небажаний  балакун — мовчун  батьківщина — чужина відлітати — прилітати  відповідати — запитувати гарно — погано  гарячий —
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС Барвистий — строкатий, кольоровий, різнобарвний, пишнобарвний, квітчастий, пишний, мальовничий, яскравий. Близько — недалеко, поблизу, неподалік, під носом, рукою подати, не за горами. Ввічливий — чемний, вихований, коректний, тактовний, ґречний.
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Прислівник — незмінна частина мови, яка називає ознаку дії або пояснює, як, де, коли, відбувається дія, куди вона спрямована, і відповідає на питання як? де? куди? коли?   Запам'ятай! Прислівники не змінюються. Прислівники не мають закінчень,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони — особові займенники. Вони вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники: хто? що? кого? чого? та ін. Особа Число Займенники Займенники вказують на 1-ша одн. я особу, яка
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на питання тих частин мови, замість яких вони вживаються.  Іменники можна замінити займенниками я, ми, ти, він, вони, себе,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Числівник - це самостійна частина мови, що означає кількість предметів або їх порядок при лічбі. Числівники відповідають на питання скільки? (один, п'ять, десять, триста) і який? котрий? (перший, шостий, сотий).   Розрізняють кількісні
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 1 КЛАС • Знак м'якшення (ь) звука не має, воно пом'якшує попередній приголосний звук. • Буквосполучення ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного звука перед звуком [о] в середині складу: сьо-год-ні, де-ньок.     • У
Категорія : Укр. мова Правила

Назад Вперед