Інші правила дивись тут... ПРИГОЛОСНІ звуки складаються з шуму або з шуму з голосом (при вимові ротик закритий). Утворюються за допомогою голосу і шуму або тільки шуму (під час їх вимови повітря проходить через рот, натрапляючи на перешкоди).  Перешкоди для повітря при вимові приголосних
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ГОЛОСНІ ЗВУКИ складаються з голосу (при вимові рот відкритий). Під час вимови голосних звуків видихуване тобою повітря не натрапляє на перешкоди. Голосних звуків шість:  [а]  для букв а, я; [о] для букви о; [у] для букв у, ю; [е] для букв е, є; [и] для
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Абетка (алфавіт, азбука) — сукупність літер (букв), прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному порядку (тобто букви, розташовані в усталеному порядку). Слово алфавіт — грецького походження, утворене від назви двох грецьких букв
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Не з прикметниками пишеться разом, якщо: 1) прикметник не вживається без не (ненаситний, неповторний). 2) прикметник із не можна замінити синонімом без не (недалекий — близький, негарний — поганий). Не з прикметниками пишеться окремо, якщо: 1) є протиставлення
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... За характером кінцевого приголосного прикметники поділяються на дві групи — тверду й м’яку. До твердої групи належать якісні та відносні прикметники з основою на твердий приголосний: красивий, свіжий, зворотний ; присвійні прикметники із суфіксами -ів (-їв) ,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Якісні прикметники позначають ознаку предмета, яка може бути виражена більшою чи меншою мірою: високий (вищий, найвищий) парубок. Якісні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які? Лише якісні прикметники мають два ступені порівняння: вищий ступінь
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... До незмінюваних іменників (для всіх відмінків мають одну й ту ж форму) належать: 1) іменники іншомовного походження з кінцевим наголошеним: аташе, трюмо, Баку тощо (але пальто, пальта, пальтом), 2) складноскорочені слова, утворені з початкових букв: ЮНЕСКО; 3) жіночі
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС Іменники змінюються за ві­дмінками (граматичними формами іменника, які вказують на синтаксичний зв’язок іменника з іншими словами). В українській мові є сім відмінків, кожен з яких відповідає на певне пи­тання (крім кличного), має своє значення, яке
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Для розуміння висловленого в тексті має зв’язність: кожне наступне речення базується на основі попереднього, ніби вби­раючи його частину, разом з тим подаючи нову інформацію. Таким чином, речення в тексті ніби поділяється на дві частини. Одна частина (слово,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Якісні прикметники бувають повні: зелений, ясний, повний і короткі (уживаються в народній творчості):  зелен, ясен, повен. Короткі прикметники творяться від повних якісних шляхом від­кидання закінчень: радий — рад; золотий — золот, при збігу двох
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ТЕКСТ — це група речень, об'єднаних спільним змістом (темою), головною думкою та граматичними засобами. Тема тексту — це те, про що (або про кого) в ньому йдеться, тобто зміст. Головна думка тексту — те, заради чого створено текст (задум його автора),
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Розрізняють лексику пасивну (історизми і архаїзми, які входять до застарілої лексики,  та неологізми, бо усі вони рідко вживаються) та активну. Історизми— це слова, що називають явища, предмети минулих епох і не мають відповідників у сучасній українській
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Іменник у формі однини вживається для позначення одно­го предмета, іменник у формі множини — для позначення двох і більше предметів. Множина іменників утворюється від однини найчастіше зміною закін­чення, зрідка — й наголосу: жінка — жінки,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Власне українські слова - слова, характерні тільки українській мові: борщ, узвар, гарний, плекати, вщерть, гопак, бандура Слова, засвоєні з інших мов (з латини, польської, грецької, німецької та інших мов), називаються запозиченими, тобто іншомовни­ми: завод, хазяїн
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС Стилі мовлення Стилі Де Приклади Особливості Розмовний Удома, на вулиці Розповідаєш про шкільні справи, розмовляєш зі сусідами Різні слова, жести, міміка Науково-популярний На уроках Презентуєш проект, пишеш реферат, читаєш підручник
Категорія : Укр. мова Правила