Інші правила дивись тут... Звук і уживають: 1. Після приголосного або після паузи перед словами з початковим приголосним звуком. На жаль, так і сталось. 2. На початку речення перед приголосним. І соловей защебетав. 3. Після голосного перед приголосним. Його думки і наміри завжди були
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... У пишуть: 1. Між двома приголосними. Збудував у Києві багато храмів. 2. На початку речення перед приголосним. У Сорочинцях відкрився ярмарок. 3. Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступним в, ф, а також перед сполученнями
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Просте речення має одну граматичну основу (головні члени речення – підмет та присудок). Речення називається двоскладним, якщо граматична основа складається з підмета та присудка. Сонце зайшло за горизонт. Речення називається односкладним, якщо граматична основа
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут...   3 клас Слова в реченні, що відповідають на певні питання (самостійні частини мови), називаються членами речення.    Слова, до яких не можна поставити питання (службові частини мови), слугують для того, щоб пов'язати між собою слова в реченні, і
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС.   Слова в реченні, що відповідають на певні питання (самостійні частини мови), називаються членами речення.  Слова, до яких не можна поставити питання (службові частини мови), слугують для того, щоб пов'язати між собою слова в реченні, і вживаються з
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Порядок слів у реченні — це взаємне розміщення членів речення стосов­но одне одного. В українській мові порядок слів у реченні відносно вільний, тобто за кож­ним членом речення не закріплено постійного місця. Проте це не означає, що правил
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС На відміну від слова, словосполучення точніше називає предмет, ознаку, дію, явище, а на відміну від речення не виражає закінченої думки.   Словосполучення – це смислове (за допомогою питання від головного до залежного слова) й граматичне (за допомогою
Категорія : Укр. мова Правила

Назад Вперед