Інші правила дивись тут... 3 КЛАС. Іменники, що є назвами істот (людей і тварин), відповідають на питання хто? Брат, лисиця. Сюди належать: • назви людей (батько, мати, учитель, друг, Олеся); • назви тварин (собака, ведмідь, синиця); • назви міфологічних істот (лісовик, водяник,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... МОРФОЛОГІЯ(«морфе» — форма, «логос» — учення) - розділ науки про мову, що вивчає слова як частини мови. ЧАСТИНИ МОВИ — це класи слів, які характеризуються лексичним значенням (зміст, який вклали в слово люди, дізнаємося з в
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Пряма мова — це точно відтворене висловлювання певної особи, пере­дане від її імені, вона має слова автора (вони вказують кому вона належить). Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, після або посередині (схематично зображається пм — пряма мова, са
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Вставні слова або сполучення слів виражають ставлення мовця (того, хто говорить) до його повідомлення. Вставні слова можуть виражати: • увічливість, прохання: прошу, вибачте, пробачте, даруйте на слові, будь ласка, перепрошую, з Вашого дозволу, дозвольте та ін.;
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 2 клас. Бабусю, Марійко, Захарку, братику, Фіночко, Іванку. Слово-звертання виділяється на письмі комами або знаком оклику.   3 КЛАС З в е р т а н н я — це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Під час вимови звертання виділяється
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Речення, яке має дві або більше граматичні основи, називається склад­ним (Хлопчик грає на скрипці, дівчинка танцює). Тобто складне речення має дві та більше частин, які за своєю будовою є простими реченнями. При незалежному зв'язку прості речення у складному
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... При однорідних членах речення може бути слово із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів ре­чення, яке називають узагальнювальне слово. Воно є їхньою об'єднувальною назвою (все, всі, ніхто, всюди, завжди тощо) та є тим самим членом речення, що й
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС Члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного й того ж слова в реченні, називаються однорідними членами речення. Якщо однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією, то на письмі між ними ставиться кома.
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Прикметники утворюються від іменників, дієслів, числівників, прислівників та інших прикметників суфіксальним, префіксальним, суфіксально-префіксальним способами, складанням основ або слів. Для якісних прикметників суфікси –яв-, -еньк-, -єньк-, -енн-, -єнн-, -ющ-
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Якісні прикметники позначають ознаку предмета, яка може бути виражена більшою чи меншою мірою: широкий (ширший) шлях, стрункий (стрункіший) юнак, гарний (найгарніший) день.Якісні прикметники відповідають на питання який? яка? яке? які? Лише якісні прикметники мають
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут...   1 клас Мова складається зі слів, а слова — з мовних звуків. Мовні звуки на письмі позначаємо буквами.   2 клас Мовлення – це користування мовою. Види мовлення: усне й писемне  Усне мовлення: говорю, слухаю, читаю уголос Писемне мовлення:
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ОРФОГРАМА: не з іменниками. Не з іменниками пишеться разом, якщо: • слово не вживається без не: нежить, невід, ненависть, нероба; • додаванням не до слова утворюється іменник із протилежним лексичним значенням (до нього можна дібрати синонім): щастя —
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС. ПРИКМЕТНИК виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які?  Прикметники в реченні зв'язані з іменниками, бо вказують на ознаки предметів. Питання треба ставити від іменника до прикметника. Огірок (який?) зелений, хустка (яка?) червона,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 4 КЛАС. Більшість змінюваних іменників має один із трьох родів: чоловічий (ліс, якір), жіночий (голова, жінка, хмара), середній (сонце, вікно). • Рід іменників визначається формою називного відмінка однини – початкова форма іменника (у цій формі іменники
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Спрощення - випадіння звуку при творенні та зміні слів для милозвучності. В групах приголосних –ждн – , –здн – , –рдц– випадає звук [д]. В групах приголосних –стн –,  –стл – випадає звук [т]. Щасливі (хоч
Категорія : Укр. мова Правила