Інші правила дивись тут... ПОСЛІДОВНІСТЬ розбору. 1. Дієслово, його загальне значення. 2. На яке питання відповідає. 3. Початкова (неозначена) форма (інфінітив). 4. Постійні морфологічні ознаки: вид (доконаний, недоконаний), перехідність, дієвідміна (І та ІІ). 5. Непостійні морфологічні ознаки:
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Зміна дієслів за особами, часами і числами називається дієвідмінюванням.  Дієслова теперішнього та майбутнього часу (крім складеної відміни форми) за характером закінчень поділяють на дві дієвідміни - першу й другу. Зразки дієвідмінювання в теперішньому часі
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Словники — це книги, у яких зібрано слова нашої мови. Словники бувають різні. Слова у словниках розташовані за абеткою. Щоб знайти слово в словнику, треба знати, в якому порядку розміщено букви в абетці. Тому, щоб успішно ними користуватися, треба знати її
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Дієслова умовного способу творяться додаванням до форм минулого часу частки би (б): знав би, міг би; знала б, могла б; знало б, могло б; знали б, могли б. Частку би (б) пишуть окремо від дієслів. Якщо попереднє слово закінчується на приголосний, уживають частку би (сказав
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Лексичне значення. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (дійсний, умовний, наказовий) - відношення названої дієсловом дії або стану до дійсності.    ДІЙСНИЙ СПОСІБ виражає реальну дію або стан, які відбуваються, відбувалися чи відбуватимуться, відповідають на питання що роблю? що
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Дієслова, що називають дію, яка виконується сама собою, без участі особи, називають безособовими.  ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ. Безособові дієслова означають: • явища природи: вечоріє, світає, мрячить; • стихійні явища: замело, залило, вимерзло; • фізичний або
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Основу інфінітива виділяємо в неозначеній формі дієслова після відкидання суфікса –ти: принести.   ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС. Дієслова у формі теперішнього часу означають дію, яка збігається з моментом мовлення: роблю, каже, розповідають, говорю. Змінюються за числами
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Перехідним називається дієслово • від якого можна поставити питання знахідного відмінка  (кого? що?) до іменника (або займенника), пов'язаного з ним за змістом: читати (що?) книжку, покликати (кого?) тебе;  • поставити питання родового (кого? чого?) до
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС Дієслова можуть означати завершену та неза­вершену дію. •  Дієслова, які означають незавершену дію відповідають на питання що робить? (малює), що робив?, що робила?, що робило? (малював, малювала, малювало), що робимо? (малюємо), що робитимемо?
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Не з дієсловами пишуть окремо: не знати, не цвісти, не встигати, не допомагати, не впоратись.   Не з дієсловами пишуть разом, якщо  • дієслово не вживається без не-: нехтувати, незчутися, ненавидіти, непритомніти, неволити, нездужати, незчутися. Таких
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Форми дієслів, у яких можна визначити особу, називають ОСОБОВИМИ ФОРМАМИ (особові форми дієслів розрізняють за особовими закінченнями: кажу, кажемо, кажеш, кажуть). Категорія особи. Значення особи в дієслові ґрунтується на стосунку до 1-ї особи (безпосередньо мовця), до
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Лексичне значення. Неозначена форма (інфінітив) — це початкова незмінна форма дієслова, яка називає дію, стан або процес, але не вказує ні на час, ні на особу, ні на рід, ні на число, і відповідає на питання що робити? що зробити? Наприклад: казати, любити,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... В особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишуть літери е, є: хочеш, знаєш.   В особових закінченнях дієслів другої дієвідміни пишуть літери и, ї: ходиш, клеїш. Інші правила дивись тут...
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 3 КЛАС. Дієслова змінюються за часами. Дієслова мають три часи: теперішній, минулий і майбутній. Дієслова теперішнього часу означають дію, яка відбувається тоді, коли про неї говоримо. Вони відповідають на питання що роблю? що робиш? що робить? що роблять? (летить,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Дієслова на -ть, -ться пишуть зі знаком м'якшення: знають, навчаються. Дієслова на -ться вимовляють так: сміються [с'м'ійуц':а], граються [грайуц':а]. Дієслова на -ш, -шся пишуть без знака м'якшення: знаєш, навчаєшся. Вимовляють їх так: [знаеиш], [навчайеис':а].  
Категорія : Укр. мова Правила