Інші правила дивись тут... Авгієві стайні — безладдя, занедбані справи; забруднене приміщення. Ахіллесова п'ята — слабке, вразливе місце. Бити себе в груди — запевняти, переконувати когось у чомусь Біла ґава (ворона) — про людину, яка виділяється серед інших своєю
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ Змістові (3) Не розкрито тему тексту. Нечітко передано головну думку тексту. Про щось сказано недостатньо. Додано щось зайве. Спотворено інформацію. Порушено послідовність викладу. Лексичні (Л) Слово вжито в невластивому
Категорія : Укр. мова Правила

Інші завдання дивись тут...   Орфограма — правило, за яким треба перевіряти частину слова або речення. Орфограми бувають буквені (велика чи мала буква) та небуквені (апостроф, перенос слова).   Велика літера і лапки у власних назвах   Перенос слів із рядка в рядок   Літери
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... СЛОВНИЧОК ПОЧУТТІВ 5 КЛАС Байдужість — відсутність інтересу та уваги до людей, їхніх справ і почуттів; нечуйність, брак співчутливості. Синоніми: нечулість, незворушність, незацікавленість, апатія. Моя хата скраю: нічого не знаю. Не моє просо, не мої горобці, не
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... СЛОВНИЧОК СПІЛКУВАННЯ  (5 КЛАС) Адресант — той, хто надсилає комусь інформацію (листа, телеграму тощо). Адресат — той, кому призначено інформацію; одержувач листа, телеграми. Ввічливість — дотримання правил пристойності, уважність до співрозмовника,
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК 2 КЛАС  А́дрес — 1. Письмове вітання кого-небудь з нагоди відзначення видатної події в його житті. 2. Те саме, що адреса.  Адре́са — позначення місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 2 КЛАС. Корінь слова - частина слова, яка зберігає основне значення, позначають горизонтальною дужкою над ним. Спільна частина споріднених слів називається коренем: ліс, лісок, лісник.    Споріднені слова - слова зі спільним коренем та
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 2 КЛАС. Апостроф ставиться після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі]. При переносі апостроф не відокремлюється від попередньої букви: бур'- ян, солов' - їний, комп'- ютер. Букви перед апострофом позначають тверді
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 2 КЛАС М'який подовжений звук позначається на письмі двома однаковими буквами: знання, читання, галуззя. Подовження звука у звуковій моделі позначається двокрапкою: читання  [— • — • =: •]      [ч и т а н': а] 
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 2 КЛАС. Наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко, виразно: сте́жка, ри́ба.   Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и]: [веисна], [сеило]. Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: [криело], [чиесло].   Щоб знати, яку букву
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 2 КЛАС. Зразок звуко-буквеного аналізу слова. 1. Вимов слово вголос. 2. Поділи його на склади. 3. Визнач наголошений склад (в односкладових словах наголос не визначається). 4. Звуковий розбір в квадратних дужках , наприклад: [г а л' а в ие н а]  
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... 1 КЛАС Наголошування деяких слів: чита́ння, завда́ння, запита́ння, по́милка – поми́лка, помилки́ Більшість слів мають один наголос (помилки́), проте є такі, що можуть наголошуватися по-різному, тобто мають більше одного наголосу (по́милка – поми́лка).   2
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Слова розташовані за абеткою (в абетковій послідовності). До уваги береться не тільки перша буква в слові, а й усі наступні. Парк, плесо, поле, поліно. Інші правила дивись тут...
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Звуки ми чуємо і вимовляємо. З них утворюються слова.  В українській мові є 38 звуків: 6 голосних звуків [а],[о],[у],[е],[и],[і]. 32 приголосних звуки [б'] [в] [г] [ґ] [д] [д'] [ж] [з] [з'] [дж] [дз] [дз'] [й] [к] [л] [л'] [м] [н] [н] [п] [р] [р'] [с] [с'] [т]
Категорія : Укр. мова Правила

Інші правила дивись тут... Абетка, азбука, алфавіт — це букви, розташовані в усталеному порядку. В українській абетці 33 букви. Вони мають свої назви. Букви ми бачимо, читаємо і пишемо. Букви є великі та малі, друковані й писані.  А а (а) Б б (бе) В в (ве) Г г (ге) Ґ ґ (ґе) Д д
Категорія : Укр. мова Правила