Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Дайте визначення мінеральних добрив, назвіть їх класифікацію, наведіть приклади. Добрива — це речовини чи суміші речовин, хімічні елементи яких необхідні для росту й розвитку рослин. Мінеральні добрива класифікують на азотні, фосфатні,
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 За якими формулами обчислюють кількість речовини? v=m/M, v=V/Vm, v=N/NA, де M ― молярна маса речовини, Vm ― молярний об'єм речовини, який за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль, NA ― стала Авогадро, що чисельно
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Чим зумовлена жорсткість води? Наявністю у воді солей Кальцію і Магнію — гідрогенкарбонатів, хлоридів та сульфатів На які види її поділяють? На тимчасову і постійну жорсткість   Вправа 2 Яку загрозу побутовим приладам становить
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Дайте визначення й наведіть приклади кислих і середніх солей. Середні солі — продукти повного заміщення атомів Гідрогену йонами металічного елемента в молекулі кислоти. Їхні кислотні залишки не містять атомів Гідрогену Приклади: Na2SO4,
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Дайте визначення основ, наведіть класифікацію і приклади. Основи — речовини, утворені катіонами металічних елементів і гідроксид-аніонами Основи поділяють на розчинні у воді (луги) і нерозчинні Приклади: KOH, LiOH, NaOH - луги Mg(OH)2,
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 У чому полягають особливості будови атома Феруму та його місце в періодичній системі порівняно з Алюмінієм? Електронна формула атома Алюмінію 1s22s22p63s23p1, а атома Феруму 1s22s22p63s23p63d6 У атома Алюмінію є 13 електронів
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Схарактеризуйте хімічну активність алюмінію. Алюміній — активний метал, що легко вступає у взаємодію з простими і складними речовинами, проявляючи відновні властивості. У ряді активності металів алюміній розташований відразу за
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Схарактеризуйте фізичні властивості нітратної та сульфатної кислот. Нітратна кислота — безбарвна рідина з різким характерним запахом, летка, "димить на повітрі", має невисоку температуру кипіння, змішуюється з водою в будь-яких
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Наведіть приклади класифікацій кислот з неорганічної й органічної хімії. КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ 1. За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на: ― одноосновні: HCl, HBr, HI, HNO3 ― двохосновні: H2S, H2CO3, H2SO3,
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Які існують природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів? Виверження вулканів, під час блискавки, гниття органічних речовин   Вправа 2 Назвіть відомі антропогенні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Складіть формули сполук неметалічних елементів, утворених атомами: а) Карбону й Гідрогену : СH4 б) Йоду й Гідрогену : HI Складіть рівняння їх одержання з простих речовин, розгляньте окисно-відновні процеси. C + 2H2 = CH4 C0 + H20 -> C+4H4-1
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Як змінюються окисні властивості неметалів у межах одного періоду й однієї групи періодичної системи? У межах одного періоду зі збільшенням порядкового номера неметалічні властивості хімічних елементів посилюються. У межах однієї пігрупи
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Поясніть суть явища алотропії. Алотропія — існування одного хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин (алотропних модифікацій або алотропних форм). Алотропія обумовлена різним кількісним складом і різною будовою речовин,
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Де в періодичній системі розташовані неметалічні елементи?  Неметалічні елементи розміщені в головних підгрупах ІІІ—VІІІ груп періодичної системи і перебувають праворуч від ламаної лінії, що проведена від Бору до Астату, в її довгому
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Визначте пару речовин, між якими відбудеться необоротна реакція (складіть рівняння реакції): а) кальцій гідроксид і ортофосфатна кислота; Са(OH)2 + H3PO4= Ca3(PO4)2↓ + H2O б) калій сульфат і нітратна кислота. Відповідь: а)   Вправа 2 Укажіть
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Назад Вперед