Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Поясніть суть явища алотропії. Алотропія — існування одного хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин (алотропних модифікацій або алотропних форм). Алотропія обумовлена різним кількісним складом і різною будовою речовин,
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Де в періодичній системі розташовані неметалічні елементи?  Неметалічні елементи розміщені в головних підгрупах ІІІ—VІІІ груп періодичної системи і перебувають праворуч від ламаної лінії, що проведена від Бору до Астату, в її довгому
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Визначте пару речовин, між якими відбудеться необоротна реакція (складіть рівняння реакції): а) кальцій гідроксид і ортофосфатна кислота; Са(OH)2 + H3PO4= Ca3(PO4)2↓ + H2O б) калій сульфат і нітратна кислота. Відповідь: а)   Вправа 2 Укажіть
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Які джерела електричного струму вам відомі? Теплові, атомні та гідроелектростанції, а також вітрові та сонячні електростанції   Вправа 2 У чому полягає особливість вироблення електричної енергії гальванічними елементами? Це хімічне
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Дайте визначення гідролізу солей. Гідроліз солей — реакція обміну між сіллю і водою. Більшість реакцій гідролізу солей — оборотні   Вправа 2 Наведіть приклади відомих вам сильних електролітів. До сильних електролітів
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Який вихід продукту реакції називають практичним, а який — теоретичним? Одержані виробничим способом продукти реакції характеризують їх практичний вихід, а обчислені за рівнянням реакції, тобто без урахування виробничих втрат,
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Чим оборотні реакції відрізняються від необоротних? Оборотні реакції відбуваються одночасно у двох протилежних напрямках — прямому та оберненому, а необоротні лише в одному напрямку аж до повної витрати одного з
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Дайте визначення оборотних і необоротних реакцій, наведіть приклади. Реакції, що відбуваються в одному напрямку і закінчуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції, називаються необоротними реакціями. Прикладами необоротних
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть хімічний елемент, з атомом якого аніон Сульфуру має однакову кількість електронів. А Калій  Б Оксиген  В Хлор  Г Аргон Відповідь: Г    Вправа 2 Укажіть хімічний елемент, з атомом якого катіон Натрію має однакову кількість
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Які основні характеристики кристалічного стану речовини? — дальній порядок (чітка просторова повторюваність структурних частинок по всьому об’єму) і тривимірна періодичність;  — мають певну температуру
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Який зв’язок називають ковалентним? Ковалентний хімічний зв’язок — це хімічний зв’язок, утворений завдяки тому, що два атома роблять спільними пару (пари) валентних електронів у кількості, необхідній їм для
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Дайте визначення катіонів й аніонів, наведіть приклади.  Позитивно заряджений йон називають катіоном, а негативно заряджений — аніоном Назва «катіон» походить від назви негативно зарядженого електрода (катода), до якого
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Укажіть протонне число s-елемента. А 6 Б 11 В 13 Г 16 Відповідь: Б   Вправа 2 Укажіть протонне число р-елемента. А 20 Б 26 В 19 Г 17 Відповідь: Г   Вправа 3 Укажіть протонне число d-елемента. А 10 Б 15 В 20 Г 26 Відповідь: Г   Вправа 4 Укажіть
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Завдяки чому атоми одного хімічного елемента можуть мати різні валентні стани? Завдяки перебуванню атома у збудженому стані   Вправа 2 Поясніть, що називають ступенем окиснення. Ступінь окиснення — це умовний заряд атома в
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо Вправа 1 Як за допомогою періодичної системи дізнатися про:  а) кількість електронів в атомі; Дорівнює порядковому номеру елемента  б) кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома? Дорівнює номеру періода, в якому
Категорія : Хімія 11 клас Ярошенко 2019