Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 25 Слова з наголошеними [е], [и] в коренях слів, що не перевіряються наголосом

Сторінка 76

Вправа 1

Слово з ненаголошеним [е] та [и] в корені слова

Вимова

Перевірне слово

тихе́нько

[тиехенько]

сти́ха

весе́лий

[веиселий]

ве́село

о́зеро

[озеиро]

озе́рний

сила́ч

[сиелач]

си́ла

медо́к

[меидок]

мед

меда́ль

[меидаль]

за словником

кипі́ти

[киепіти]

за словником

апельси́н

[апеильсин]

за словником

пирі́г

[пиеріг]

за словником

триво́га

[триевога]

за словником

секу́нда

[сеикунда]

за словником

кише́ня

[киешеня]

за словником

президе́нт

[преизиедент]

за словником

во́гнище – ненаголошене [и] в суфіксі слова ищ-

У слові вогнище основа вогнищ-, закінчення –е (змінимо вогнища, вогнищем), корінь вогн- (підберемо спільнокореневі вогонь, вогник, вогневий), суфікс –ищ.

 

Вправа 2

Апети́т (за словником), хвили́н (за словником), чере́шня (за словником), гримі́ти (бо гри́мнуть), дире́ктор (за словником), крини́ця (за словником), пшени́ця (за словником).

• Серед слів, що перевіряються за орфографічним словником, вилучаємо зайве слово, яке має перевірне слово:

Антило́па, мину́лий, колекти́в. «Зайве» слово стебло́, бо сте́бла

Депута́т, чере́мха, абрико́с. «Зайве» слово сила́ч, бо си́ла

Коридо́р, фе́рмер, еле́ктрика. «Зайве» слово листо́к, бо лист

Фе́рмер – ненаголошене [е] в суфіксі слова ер-, а не в корені

У слові фермер основа фермер-, нульове закінчення (змінимо фермера, фермером), корінь ферм- (підберемо спільнокореневі ферма, фермерський), суфікс –ер.

 

Сторінка 77

Вправа 3  Склали речення з будь-яким із тих слів, що не перевіря­ються наголосом.

На моєму подвір’ї розцвіла чере́мха. Оленка несла абрико́си. До кінця уроку залишилась хвили́на. На полі посіяли яру пшени́цю. Крини́ця наповнилась прозорою водою. Колекти́в відсвяткував ювілей школи. У нашій школі просторий коридо́р. Чере́шня вкрилась ніжним цвітом. Далеко почало гримі́ти. 

 

Вправа 4 Загадка

Влітку медом ласував, досхочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Відгадка: ведмі́дь.

Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина, височенна, ніби шафа, в Африці живе жира́фа.

Цей рибалка добре дбає, рибку будь-яку спіймає. Хоч без вудки й без гачка — з допомогою сачка. Здогадались, хто цей пан? Довгодзьобий пеліка́н.

Довгодзьобий — 4 склади (дов-го-дзьо-бий), 10 звуків (звукова схема [— ● — | — ● | = ●́ | — ● =], звуковий розбір слова [д о в г о дз' о б и й]), 12 букв («де», «о», «ве», «ге», «о», «де», «зе», «знак м’якшення», «о», «бе», «и», «йот»)

Шимпанзе́, жира́ф, ведмі́дь, черепа́ха, пеліка́н, леле́ка, кенгуру́.

 

Хвилинка спілкування

— У вихідні в зоопарку свято. Я написала оголошення, щоб усі охочі прийшли: «Завітайте всі до зоопарку у вихідні! У субо­ту — день бигимота! У неділю — день антелопи!»

— Може, ніхто й не прийде, бо таких тварин, як у твоєму ого­лошенні, немає у природі. Я допоможу тобі виправити помилки!

— Будь ласка, допоможи мені написати вірно.

— Треба писати бегемота, антилопи. Це слова з ненаголо­шеними голосними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Їх можна перевірити тільки за орфографічним словником.

— Дякую за допомогу. Надалі не буду забувати цю орфограму, також користуватимуся словниками.

 

Вправа 5  З орфографічного словника виписали слова з ненаголо­шеними голосними [е], [и], що не перевіряються наголосом та склали з цими словами речення

Лимо́н, шимпанзе́, кермо́, пелеха́тий, шевелю́ру, керівни́к, леге́нда, леге́ні, виде́лка.

У чай кинули шматок лимо́на. У зоопарку я зустріла шимпанзе́. У далекій дорозі водій крутив кермо́. Пелеха́тий лев мав густу шевелю́ру. Керівни́к дав завдання своїм робітникам. Чи знаєш ти леге́нду свого міста? В організмі людина має пару леге́нь. Виде́лка лежала біля тарілки.

 

§ 26 Застосування алфавіту

Сторінка 78

Вправа 1

Вилучили «зайву» літеру і прочитали утворене слово: ЖАЛЖФАЖВІЖТ

Алфавіт

 

Вправа 2  Перша буква слова стоїть після «ел», друга буква — перед «пе», третя — між «бе» і «ге», а четверта буква слова є першою в алфавіті. Відгадка: мова

Українська мова є рідною для мене. Українська мова є державною мовою у моїй країні. Рідну мову вивчаю у школі. Рідною мовою спілкуюся вдома.

 

Сторінка 79

Вправа 3  Прізвища та твори сучасних українських дитячих письменників та письменниць: Іван Андрусяк «Зайчикове Різдво», Зірка Мезантюк «Чумацький шлях», Любов Відута «У царстві Лева», Іван Малкович «Золотий павучок», Сашко Дерманський «Казки дракона Омелька», Леся Воронина «Слон на ім’я Ґудзик», Галина Малик «Неслухняний дощик»

• Записали прізвища в абетковій послідовностіАндрусяк, Відута, Воронина, Дерманський, Малик, Малкович, Мезантюк.

 

Вправа 4  Підкреслили орфограми:

Дні тижня: понеділок (ненаголошені [е], [и] за словником), вівторок, середа (ненаголошені [е], [и], бо у се́реду), четвер (ненаголошені [е], [и], за словником), п’ятниця (апостроф), субота, неділя (ненаголошені [е], [и], за словником).

 

Хвилинка спілкування

Книжку, яку я читаю, називають бестселером…

 

Вправа 5  Тлумачний словничок

Арніка заквітчалась жовтим цвітом. На виставці побачила гарні вироби з бурштину. Чашка розлетілася на дрібні друзки. На ярмарку нас угощали різними смаколиками. У гірських районах Західної України мешкають гуцули.

 

Вправа 6  Слова в абетковій послідовності, підкреслили ненаголошені [е], [и], що не перевіряються наголосом:

дециме́тр, земля́ (бо зе́млі), зима́ (бо взи́мку), крило́ (бо крил), лимо́н, меда́ль, метро́, сино́к (бо син), степи́ (бо степ).

 

Сторінка 80

§ 27 Звуки [ґ], [дж], [дз], [дз']

Вправа 1

джерело   джерело́    дже-ре-ло    [— ● | — ● | — ●́]  [дж е р е л о]

дзвін   [— – ● —]  [дз в´ і н]

дзьоб  [ = ● — ]   [дз' о б]

• Звуки [дж], [дз], [дз'] позначаються на письмі буквосполученнями дж, дз.

 

Завдання 2

Джміль, джинси, дзвіночок, дзеркало, дзюркоче, дзьобати.

 

Завдання 3  З орфоепічного словника слова зі звуками [дж], [дз], [дз']:

джаз, джгут, джейран, дзвонар, дзеленчати, дзиґа, дзюбати, дзюркіт, дзьобати

Джаз [дж а з], джгут [дж г ут], джейран [дж еи й р а́ н], джем [дж е м], джемпер [дж е́ п еи р], джеркотати [дж еи р к о т а́ т и], джміль [дж м´ і л'], дзвонар [дз в о н а́ р], дзеленчати [дз еи л еи н ч а́ т и], дзиґа [дз и́ ґ а], дзвякати [дз в´а́ к а т и], дзюбати [дз' у́ б а т и], дзюркіт [дз' у́ р к´ і т], дзьобати [дз' о́ б а т и]

 

Сторінка 81

Вправа 4

1. Срібні дзвоники лунають, співи линуть, не вгавають. На ґринджолах гарна пані їде в білому жупані. Прибула до нас сама чарівниченька зима.

2. Хоч надворі сніг і стужа, я приходжу уночі, вам під подушки ховаю і цукерки, й калачі. Миколай.

• Слова з буквосполученнями, які позначають звуки [дж], [дз]: дзвоники, приходжу, ґринджолах.

Значення слів ґринджоли, жупан

 

Вправа 5  Буква ґ

Гуска грає на гітарі, ґелґотить гусак гагарі, горобець гука грака, ґава гатить  гопака.

• Слова, у вимові яких сумнів: ґелґоти́ть, ґа́ва.

 

Сторінка 82 

§ 28 Дзвінкі приголосні звуки в кінці складу

Вправа 1  Підкреслили букви, що позначають дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і в кінці складу перед глухим приголосним.

Без охоти нема роботи. Від діла до діла у кожного своя робота.

 

Вправа 2  Правопис слів з дзвінкими та глухими приголосними звуками

Дружба (бо дружити) — найбільший скарб (бо скарби).

Дружба та братство дорожчі (бо дорожити) від багатства.

Друг (бо другом) – боягуз (бо боягузу) гірший за ворога.

• Підкреслили букви, які позначають дзвінкі приголосні звуки:

Дружба — найбільший скарб.

Дружба та братство дорожчі від багатства.

Другбоягузу гірший за ворога.

 

Сторінка 83

Вправа 3

Вогник (бо вогонь), казка (бо казати), загадка (бо загадати), гриб (бо гриби), сад (бо сади), ніж (бо ножі).

 

Завдання 4

Із до-ріж-ки до до-ріж-ки по-ле-ті-ли влу-чні сніж-ки... Звер-ху сніг і зни-зу сніг, і ні-хто пі-знать не міг, де чи-ї стир-ча-ли ніж-ки. Ой, ве-се-ла гра у сніж-ки!

Слова з буквами, що по­значають дзвінкі приголосні звуки в кінці слів і складів:

доріжки, сніжки, зверху, сніг, міг, стирчали, ніжки, ой.

Розкажи про свої улюблені зимові розваги...

 

Вправа 5  Глухі приголосні звуки замінили на парні дзвінкі [ш]—[ж],[п]—[б],[с]—[з],[х]—[г]:

Шапка — жабка, сміх — зміг, папка — бабка, суп — зуб.

 

Хвилинка спілкування

У мене вдома живе папужка...А в тебе є домашній улюбленець?

 

Вправа 6

У мене є справжній друг. Однокласників об’єднувала шкільна дружба. Справжній друг завжди допоможе. Бережи дружбу!

Інші завдання дивись тут...