Інші завдання дивись тут...

ВАРІАНТ 13.

 Завдання 1.

* Зміни 2018 року. У лісі лунає перестук дятлів. Так вони дізнаються, де відстала (префікс від-) кора дерев (бо дерево). За нею ховаються (дієслово на -ться) шкідники і знищують дерева. Міцними дзьобами (знак ь) дятли продовбують у корі щілини і визбирують смачних шкідників. Тому їх називають лісовими «санітарами».

   У лісі лунає перестук дятлів. Так вони дізнатються, де відстала кора дерев. За нею ховаються шкідники і знищують дерева. Міцними дзьобами дятли продовбують у корі щілини і визбирують смачних шкідників. Тому їх називають лісовими «санітарами».

 

* 2017. Будь-якої пори року в лісі чути гучний перестук дятлів. Це вони оглядають свої володіння (подвоєння літери): вистукують по корі дерев (бо дерево), щоб дізнатися, у яких місцях вона відстала (префікс від-). Бо саме за нею ховаються (дієслово на -ться) шкідники і знищують дерева.

   Міцними дзьобами (знак ь) дятли продовбують у корі щілини і визбирують смачних шкідників. Тому їх називають лісовими «санітарами» або «лікарями».

   Будь-якої пори року в лісі чути гучний перестук дятлів. Це вони оглядають свої володіння: вистукують по корі дерев, щоб дізнатися, у яких місцях вона відстала. Бо саме за нею ховаються шкідники і знищують дерева.

   Міцними дзьобами дятли продовбують у корі щілини і визбирують смачних шкідників. Тому їх називають лісовими «санітарами» або «лікарями».

 

Завдання 2. Фразеологічний вислів тримати язик за зубами можна замінити синонімом

А базікати

Б мовчати

В галасувати

* 2017. Г теревенити

 

Завдання 3. Усі слова мають префікси з-, с-.

А схопити, зрізати, знайти

* 2017. Б зоря, сонце, сільський

В співати, задумати, зігріти

Г ставити, зоріти, смолити

Міркуємо так.

Схопити (бо захопити), зрізати (бо порізати), знайти (бо найти)

Зоря, сонце, сільський

Співати, задумати (бо думати), зігріти (бо гріти)

Ставити, зоріти, смолити

 

Завдання 4. Спонукальне окличне речення.

А Не користуйся легкозаймистими предметами!

Б А я у гай ходила!

В Не читай лежачи.

* 2017. Г Не їж багато тістечок.

Міркуємо так.

Не користуйся легкозаймистими предметами! (Окличне спонукальне речення)

А я у гай ходила! (Окличне розповідне речення)

Не читай лежачи. (Спонукальне речення)

Не їж багато тістечок. (Спонукальне речення)

 

Завдання 5. До кількісних числівників (скільки?) добери порядкові числівники (котрий по порядку?)

Два – другий.

Сорок – сороковий.

Тридцять один – тридцять перший.

 

Завдання 6. Слово зі звуковою схемою однакового кольору.

поїзд

новосілля

сопілка 

[— • | = •'  — | — • ]

[— •' | = •  — — ]

[— • |— • |= •' | =: • ]

Міркуємо так.

Читаємо схему.

[— • | = •'  — | — • ]. 

Має три склади со–піл– ка. Наголос на другому складі. Має три голосні звуки, три тверді приголосні звуки, третій звук - м'який приголосний звук.  Сопілка [с о п´ і л к а]

[— •' | = •  — — ]. 

Має два склади по–їзд. Наголос на першому складі. Має два  голосні звуки, чотири приголосні звуки: три тверді приголосні звуки, третій звук - м'який приголосний звук. Поїзд [п о й і з д]

[— • |— • |= •' | =: • ]. 

Має чотири склади но-во-сі-лля. Наголос на третьому складі. Має чотири голосні звуки, чотири приголосні звуки: два тверді приголосні звуки, п'ятий звук - м'який приголосний звук, сьомий звук – подовжений м'який приголосний звук . Новосілля [н о в о с´ і л:' а] 

 

Завдання 7. Дятел – лісовий лікар.    Текст-розповідь. 

Інші завдання дивись тут...