Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Сформулюйте визначення: а) хімічного зв’язку;  Хімічний зв’язок — це взаємодія між структурними частинками (атомами, молекулами, йонами) речовини, що утримує їх разом і забезпечує існування речовин із чітко визначеним складом.
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут...  Знаємо, розуміємо 1. Схарактеризуйте хімічний елемент Магній за місцем у періодичній системі та будовою атома. Хімічний елемент Магній характеризуємо за поданим у підручнику планом: 1. Положення в періодичній системі. 2. Будова атома. 3. Хімічний характер
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут...   Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення групи, підгрупи, періоду.  Група — це вертикальний стовпчик елементів, подібних за властивостями та формою їх сполук. Головними підгрупами називають підгрупи, до яких належать елементи і малих, і великих
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Дайте визначення графічної електронної формули атома. Відображення розподілу електронів за енергетичними комірками називається графічною електронною формулою.   2. Скільки енергетичних комірок необхідно для розміщення максимально можливої
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Який порядок заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів? Спочатку електронами заповнюється перший енергетичний рівень, потім другий, і тільки після остаточного заповнення другого енергетичного рівня розпочинається заповнення третього
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Чому дорівнює максимальна кількість енергетичних рівнів? Сім. Як визначити, скільки енергетичних рівнів має електронна оболонка конкретного атома? Треба визначити номер періода, у якому розміщений конкретний хімічний елемент. Кількість
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. У чому виявилась недосконалість планетарної моделі атома порівняно із сучасною квантово-механічною? Планетарна модель не давала чітких уявлень про розподіл електронів у атомному просторі, що дістав назву електронної оболонки атома, і їх
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут...  Знаємо, розуміємо 1. За рахунок чого ізотопи одного хімічного елемента мають різні нуклонні числа? За рахунок різного числа нейтронів у ядрах атомів.   2. Зазначте, скільки протонів, нейтронів та електронів мають нукліди Калію: 39К, 40К, 41К. Усі запропоновані
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут...  Знаємо, розуміємо 1. Які дослідження дали змогу вченим з’ясувати будову атома? Відкриття електрона і явища радіоактивності, експериментальні дослідження Ернеста Резерфорда і створена ним планетарна модель атома.   2. Розкажіть, у чому полягала
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Що називають періодичною системою? Періодичною системою називається впорядкована множина хімічних елементів та їх класифікація.   2. Поміркуйте, у чому полягають подібність і відмінність короткоперіодної та довгоперіодної систем
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Чому попередники Д. І. Менделєєва не змогли здійснити класифікацію всіх хімічних елементів? Бо попередники у своїх класифікаціях брали за основу поділу хімічних елементів на групи подібність складу та властивостей
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Які елементи належать до природної родини галогенів? Неметалічні елементи Флуор (F), Хлор (Cl), Бром (Br), Йод (I).   2. Поясніть, чому галогени не трапляються у природі у вільному стані. Галогени не трапляються у природі у вільному
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Які лужні метали легші за воду? Літій, натрій, калій. Ті метали, густина яких менша за густину води (1 г/cм3).   2. Як змінюється температура плавлення та кипіння лужних металів від літію до францію? Зменшується.   3. Чому з лужних
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Пригадайте та назвіть відомі вам класифікації в інших науках. Біологічна класифікаія рослин і тварин, класифікація організмів за типами живлення.   2. За якими ознаками елементи було поділено на металічні та неметалічні? Властивості простих
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко

Інші завдання дивись тут... Знаємо, розуміємо 1. Що називають хімічним явищем? Хімічні явища — це такі зміни, під час яких одні речовини перетворюються на інші. Яка інша назва хімічних явищ? Хімічні реакції.   2. У чому полягає головна відмінність між фізичними та
Категорія : Хімія 8 клас Ярошенко