Інші завдання дивись тут... §13. ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНОПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ - МЕШКАНЦІ ВОДОЙМ. Одноклітинні істоти є цілісними самостійними організмами, бо вони рухаються, живляться, дихають, реагують на подразники, розмножуються.        Тип живлення, за якого організм
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §12. РІСТ І РОЗМНОЖЕННЯ КЛІТИН. Клітина Поділ клітини Виберіть одну правильну відповідь. 1. Розміри клітин збільшуються завдяки: а) росту; б) розмноженню. 2. Безперервність життя на Землі забезпечується: а) ростом клітин; б) розмно­женням клітин; в) обміном
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §11. ЯДРО КЛІТИНИ. Клітина Поділ клітини Виберіть одну правильну відповідь. 1. Укажіть складову клітини, що є центром керування процесами її життєдіяль­ності: а) мітохондрія; б) хлоропласт; в) ядро; г) вакуоля. 2. Укажіть складові клітини, які забезпечують
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §10. ОСНОВНІ ОРГАНЕЛИ КЛІТИНИ. Клітина Порівняння клітин Виберіть одну правильну відповідь. 1. Своєрідними енергетичними станціями клітини є: а) лейкопласти; б) хромопласти; в) вакуолі; г) мітохондрії. 2. Укажіть тип пластид, які здатні до фотосинтезу: а)
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 9. ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ КЛІТИНИ: ЦИТОПЛАЗМА ТА ВКЛЮЧЕННЯ. Хімічний склад клітини. Виберіть одну правильну відповідь. Цитоплазмою називають: а) увесь внутрішній вміст клітини; б) внутрішній вміст клітини, за винятком ядра. Непостійні структури клітини - це: а)
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §8. ЗНАЙОМСТВО З КЛІТИНОЮ. КЛІТИННА МЕМБРАНА. Клітина. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Клітинна оболонка входить до складу клітин: а) тварин; б) рослин. 2. Змінювати форму можуть клітини: а) рослин; б) тварин. Дайте відповідь на запитання. 1. Які функції
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §7. ВИГОТОВЛЕННЯ МІКРОПРЕПАРАТІВ. Мікропрепарати для дослідження клітини. Виберіть одну правильну відповідь. 1.Постійні мікропрепарати виготовляють для:   а) негайного використання; б) тривалого зберігання. 2.Метод виготовлення тимчасових мікропрепаратів
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 6. МЕТОД СВІТЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ. ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ.  Мікроскоп Обладнання для вивчення природи Виберіть одну правильну відповідь. 1. Об'єкт дослідження за допомогою світлового мікроскопа можна максимально збільшити до: а) 10-25
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §5. КЛІТИНА - ОДИНИЦЯ БУДОВИ ОРГАНІЗМІВ. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ. Клітина Видатні вчені-натуралісти Мікроскоп Виберіть одну правильну відповідь 1.Термін «клітина» в науці вперше почав використовувати: а) Антоні ван Левенгук; б)Роберт Гук; в) Ян
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §4. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Методи вивчення природи Біологія як наука Виберіть одну правильну відповідь. 1. Укажіть метод у природознавстві, яким користувався Арістотель: а) спостере­ження та
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ. Наземно-повітряне середовище Водне середовище Ґрунтове середовище Царства організмів Виберіть одну правильну відповідь. 1. Кисень, необхідний для дихання організмів, виділяють: а) гриби; б) багато­клітинні тварини; в)
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИВОГО. Ознаки живих організмів. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Укажіть процес, пов'язаний зі збільшенням маси і розмірів організмів:   а) дихання;    б) ріст;   в) живлення;    г)
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 1.БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИВУ ПРИРОДУ Біологія як наука про живу природу Виберіть одну правильну відповідь 1. Біологія - це наука, що вивчає:  а) мінерали;   б) живі істоти;   в) хімічний склад води; г) газовий склад повітря. 2. Термін
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Назад Вперед