Інші завдання дивись тут... § 43 ПЛАУНИ, ХВОЩІ, ПАПОРОТІ. Плауни - одні з найдавні­ших вищих рослин, тепер це лише багаторічні вічнозелені трав'янисті рослини. Сучасні хвощі - це виключно багато­річні трав'янисті рослини. Папороті - це трав'янисті рослини й деревоподібні види серед
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 42 МОХИ. До вищих рослин належать мохи, хвощі, плауни, папороті, голо­насінні та покритонасінні. ЗОЗУЛИН ЛЬОН – мох, особини статевого покоління дводомна рослина, має жіночі та чоловічі особини. До ґрунту кріпиться багатоклітинними волосоподібними виростами – ризоїдами
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§41 ВОДОРОСТІ. Залежно від будови рослини ділять на дві великі групи - водорості та вищі (тіло почленоване на вегетативні органи, що побу­довані з різних тканин) рослини. У Світовому океані маса водоростей становить приблизно 10 % маси всіх рослин нашої планети. Спільна ознака різних
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§ 40. ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ РОСЛИН. З давніх-давен учені намагалися об'єднати їх у групи, тобто класифікувати. Першу систему рослинного світу запропонував грецький учений Теофраст, завдяки якому ботаніка стала самостійною наукою. Виберіть одну правильну відповідь. Зазначте, що становить
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§39 РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН. Виберіть одну правильну відповідь. Зазначте період розвитку рослини, під час якого в неї формуються квітки: а) проростка; б) молодості; в) зрілості; г) старіння. Дайте відповідь на запитання. 1. Що таке ріст і які бувають його види? На відміну від багатьох тварин,
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§38. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПЛОДІВ. Квітка та плід - генеративні органи квіткових рослин. Розріз­няють плоди залежно від числа насі­нин (одно- і багатонасінні), за вміс­том води у стінці плода (сухі й соко­виті), особливістю розкриття (роз­кривні й нерозкривні), наявністю
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

 Інші завдання дивись тут... § 37 ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Укажіть, чому озимі культури висівають під зиму: а) вони теплолюбні; б) для плодоношення вони потребують впливу низьких температур; в) вони потребу­ють впливу високих температур. 2. Укажіть
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 36. ЗАПЛІДНЕННЯ У КВІТКОВИХ РОСЛИН. БУДОВА НАСІНИНИ. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Зазначте, що таке сім'ядоля: а) корінь зародка; б) зародкове стебло; в) видо­змінений листок зародка; г) зародкова квітка. 2. Визначте, що собою становить
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 35. ЗАПИЛЕННЯ. Виберіть одну правильну відповідь. Визначте, як може відбуватися самозапилення: а) вітром; б) водою; в) комахами; г) усередині квітки. Зазначте, за чиєї участі відбувається штучне запилення: а) людини; б) вітру; в) комах; г) птахів.   Дайте
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 34. СУЦВІТТЯ. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Назвіть суцвіття, що належить до складних: а) кошик; б) волоть; в) зонтик; г) початок. 2. Назвіть прості суцвіття, які, зібрані разом, можуть утворювати складне: а) зон­тик; б) головка; в) початок. Дайте
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 33. КВІТКА ЯК ОРГАН СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН. БУДОВА І РІЗНОМАНІТНІСТЬ КВІТОК. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Назвіть частину квітки, яка має стеблове походження: а) чашечка; б) тичинки; в) маточки; г) квітконіжка. 2. Зазначте, як називають квітки, у
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 32. РОЗМНОЖЕННЯ РОСЛИН. Виберіть одну правильну відповідь. Назвіть форму нестатевого розмноження, яке здійснюється за участі однієї нестатевої клітини: а) спорами; б) цибулинами; в) кореневищами; г) стеблови­ми бульбами.   Дайте відповідь на запитання.
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 31. РУХИ РОСЛИН. Дайте відповідь на запитання. Запитання 1. Що таке подразливість та як вона проявляється в рослин? Подразли­вість - це здатність організму змінювати прояви життєдіяльності у відповідь на дію подразника (зміну температури, вологості,
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 30. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ РОСЛИНИ. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Зазначте частини рослини, якими відбуваються висхідні потоки розчинів по­живних речовин: а) судини; б) ситоподібні трубки; в) корок; г) шкірка.
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 29 ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ. ВИДОЗМІНИ ЛИСТКА. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Укажіть рослину, у якої вусики є видозмінами листка: а) виноград; б) горох посівний; в) гарбуз; г) огірки. 2. Укажіть, що є видозмінами листків: а) вуса суниць; б) колючки кактуса; в)
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко