Інші завдання дивись тут... § 28 БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЛИСТКА. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Визначте, чим заповнені міжклітинники в листку: а) тільки повітрям; б) тільки водою; в) повітрям і водяною парою.   2. Найбільше хлоропластів у листках міститься в клітинах: а) шкірки; б)
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 27 ВИДОЗМІНИ ПАГОНА. Виберіть одну правильну відповідь. Укажіть видозміни надземних пагонів: а) бульба картоплі; б) коренеплід морк­ви; в) бульба кольрабі.   Зазначте, де в цибулині відкладаються запасні поживні речовини: а) у додат­кових
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 26 БУДОВА СТЕБЛА. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Зазначте, як називають внутрішню частину кори: а) камбій; б) луб; в) серце­вина; г) деревина. 2. Укажіть тканину, якою утворено серцевину стебла: а) провідна; б) твірна; в) меха­нічна; г)
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

  Інші завдання дивись тут... § 25. ПАГІН. БУДОВА ПАГОНА. ЙОГО РОЗВИТОК З БРУНЬКИ. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Укажіть частину рослини, зачатком якої є генеративна брунька: а) корінь; б) стебло; в) листок; г) квітка.   2. Визначте, чим є брунька: а) зачатковим
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 24. ВИДИ КОРЕНІВ ТА ЇХ ВИДОЗМІНИ. Виберіть одну правильну відповідь. 1. Позначте рослину, у якої стрижнева коренева система: а) пшениця; б) кукурудза; в) цибуля; г) кульбаба. 2. Позначте видозміну кореня в буряка, моркви, редьки: а) бульбокорені; б) коренеплоди;
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 23. КОРІНЬ. БУДОВА І ФУНКЦІЇ. Виберіть одну правильну відповідь. Укажіть частину кореня, яка реагує на силу тяжіння: а) зона поділу; б) зона розтягування; в) кореневий чохлик; г) зона кореневих волосків.   Установіть правильну послідовність складових
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§22. ТКАНИНИ РОСЛИН. Тканина - це група клітин, які подібні за своєю будовою та вико­нують спільні функції. З тканин формуються органи, кожен з них має певну будову й виконує певні функції, усі органи утворюють єдину цілісну систему - рослинний організм. Між оболонками сусідніх клітин, що
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

§21. РОСЛИНА - ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ. Рослини самі створюють органічні речовини з неорганічних (автотрофний тип живлення). Мінеральне живлення – вбирання води з розчиненими в ній мінеральними речовинами і транспортування її до надземної час­тини рослини. Повітряне живлення - фотосинтез -
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 20. ГУБКИ – ПРИМІТИВНІ БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ. ГУБКА має тіло келихоподібної форми, мешкає у морях або прісних водоймах, нижньою частиною тіла (підошвою) прикрі­плюється підводних предметів, на протилежному верхньому кінці тіла губок має отвір для
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 19. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ. Поява багатоклітинності (клітини взаємозв’язані, спеціалізу­ються за будовою та функціями, життєві функції - живлення, подразливість, розмноження тощо - виконують групи клі­тин, а не кожна клітина окремо) стала
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 18. БАКТЕРІЇ: РОЛЬ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ.      Бактерії можуть оселятися в організмах інших істот. Бульбочкові бактерії вбирають Нітроген з повітря, повер­таючи його в ґрунт (оселяються на коренях гороху, квасолі, конюшини, утворюючи на
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 17. БАКТЕРІЇ: БУДОВА ТА ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Усі організми можна поділити на дві великі групи: доядерні або прокаріоти (від грец. про - перед та каріон – ядро, бактерії), ядерними або еукаріотами (від грец. еу - добре та каріон – ядро, рослини,
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 16. ОДНОКЛІТИННІ ГРИБИ – ДРІЖДЖІ. Дріжджі - це одноклітинні гриби, не здатні до фотосинтезу, споживають розчини органічних речовин, їхні клітини мають овальну або кулясту форму, не утворюють грибних ниток, клітина має щільну клітинну оболонку (до її складу
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... § 15. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ, ЗДАТНІ ДО ФОТОСИНТЕЗУ. Одноклітинні зелені водорості Виберіть одну правильну відповідь. 1. Хламідомонада й хлорела на світлі живляться: а) готовими органічними речо­винами, які вони вбирають з води; б) за допомогою фотосинтезу. 2.
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко

Інші завдання дивись тут... §14. ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНОПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ - ЗБУДНИКИ ХВОРОБ ЛЮДИНИ. Виберіть одну правильну відповідь. В організмі людини дизентерійна амеба найчастіше паразитує: а) у крові; б) у печінці; в) у кишечнику; г) у головному мозку. Укажіть переносника збудника
Категорія : Біологія 6 клас Остапченко