Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 5-9. ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИДІЛЕННЯМ ГАЗУ, ВИПАДАННЯМ ОСАДУ, ЗМІНОЮ ЗАБАРВЛЕННЯ, ПОЯВОЮ ЗАПАХУ, ТЕПЛОВИМ ЕФЕКТОМ Мета: проведення хімічних реакцій та вивчення ознак, що супроводжують хімічні реакції.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 4 ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗРАЗКАМИ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧОВИН Мета: навчитися розрізняти прості і складні речовини.  Завдання 1 Розгляньте зразки речовин, виданих вам у пробірках з написами: Н2О (вода), S (сірка), P(фосфор), Mg (магній), NaOH (натрій
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінетів хімії. Дослідження будови полум'я. Вправа 1 Вивчіть правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Дивись перелік правил в §3 підручника   Вправа 2
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінетів хімії. Завдання 2 Вставте слова, щоб вираз став завершеним. 1 Перед виконанням лабораторних дослідів та практичною роботою треба ознайомитися з
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Завдання 1 Поясніть на які дві групи поділяють лабораторний посуд. На скляний та порцеляновий посуд   Завдання 2 Наведіть приклади лабораторного посуду: а) скляного Пробірки,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Короткі відомості з історії хімії Завдання 1 Назвіть відомі вам періоди становлення хімічної науки. І період. Алхімічний (IV-XVI ст.) ІІ період. Існування теорії флогістону (XVIІ ст.) ІІІ період. Становлення хімії як науки (XVII-XІX ст.)
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Виготовлення водних розчинів речовин. І та IV рівні Вправа 1 Приготуйте розчин кухонної солі масою 150 г з масовою часткою солі 0,05. Опишіть послідовність дій. Запис умови Розв'язування Відомо: m(розчину)=150 г, w(солі)=0,05 
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "КИСЕНЬ" 1. Дайте відповіді на запитання, запропоновані у таблиці. № ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ                                          
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА І рівень Вправа 1 Позначте правильні відповіді. 1 Позначте один з компонентів розчину натрій сульфату: А. Натрій нітрат Б. Натрій сульфат В. Натрій сульфіт Г. Вода Відповідь: Б 2 Позначте дві фізичні властивості води: А.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "ВОДА" 1. Дайте відповіді на запитання, запропоновані у таблиці. № ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ                     ВІДПОВІДІ                    
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання. Очислення масової частки розчиненої речовини, маси речовини. 1. Розв'яжіть посильні вам завдання (задачі). І рівень 1. Обчисліть масову частку калій силікату в розчині масою 95 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 5 г.  Запис умови Розв'язування
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ). І та ІІ рівні 1. Запаліть свічку. Спостерігайте за її горінням. Які зовнішні ознаки спостерігаєте? Ґніт, згоряючи, обвуглюється, горіння супроводжується виділенням тепла і світла.  Спостерігаємо, також, що
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота. Обчислення масової частки розчиненої речовини, маси речовини. І рівень 1. Напишіть формули оксидів, що виділяються в атмосферу і спричиняють утворення кислотних дощів. NO2, NO, SO3. 2. Обчисліть масову частку Сульфуру у сульфур (VІ) оксиді.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання Виконайте тестові завдання. 1. Позначте формулу оксиду неметалічного елемента: А. HNO3. Б. SO3. В. NaОН. Г. Na2S. Відповідь:  __Б__ 2. Позначте формулу оксиду металічного елемента: А. Н2SіO3. Б. SO2. В. NaОН. Г. Na2O. Відповідь: __Г__ 3.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. 1. Розгляньте схему та складіть коротке оповідання з тем: І варіант - «Значення води в житті людини», II варіант- «Значення розчинів для живих
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Назад Вперед