Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень 1. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами.       I варіант                      II варіант 1. 2Sr + О2=2SrO 1. 2Ва + O2 =2ВаО 2. 2Ca +
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні властивості кисню.  I рівень 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) силіцію; цинку з киснем;   Sі + O2 = SiO2 2Zn + O2 = 2ZnO б) фосфору; магнію з киснем; 4P + 5O2 = 2P2O5 2Mg + O2 = 2MgO
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Поняття про оксиди. І рівень 1. Напишіть назви оксидів за формулами речовин.               І варіант                                
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І та II рівні 1. Перетворіть схеми на рівняння реакцій. 1. 2Sr+О2=2SrO 1. 2Ва + O2 =2ВаО 2. 2Сa+O2=2CaO 2. 2Н2+O2=2Н2O 3. 4V + 5O2= 2V2O5 3. 2W + 3O2= 2WО3 4. 4P+5O2=2P2O5 4. 2Нg+O2=2HgO
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні властивості кисню.  I рівень 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: варіант І а) силіцію; Sі + O2 = SiO2 б) цинку з киснем. 2Zn + O2 = 2ZnO варіант ІI а) фосфору; 4P + 5O2 = 2P2O5 б) магнію з киснем.   2Mg +
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 5-9. ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ВИДІЛЕННЯМ ГАЗУ, ВИПАДАННЯМ ОСАДУ, ЗМІНОЮ ЗАБАРВЛЕННЯ, ПОЯВОЮ ЗАПАХУ, ТЕПЛОВИМ ЕФЕКТОМ Мета: проведення хімічних реакцій та вивчення ознак, що супроводжують хімічні реакції.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗРАЗКАМИ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧОВИН Мета: навчитися розрізняти прості і складні речовини.  Завдання 1 Розгляньте зразки речовин, виданих вам у пробірках з написами: Н2О (вода), S (сірка), P(фосфор), Mg (магній), NaOH (натрій гідроксид), С (вуглець),
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Вправа 1 Вивчіть правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Дивись перелік правил в §3 підручника   Вправа 2 Поясність послідовність дій під час запалювання спиртівки. 1) перевірте, чи спиртівка наповнена спиртом і має
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 2 Вставте слова, щоб вираз став завершеним. 1 Перед виконанням лабораторних дослідів та практичною роботою треба ознайомитися з дослідною карткою. 2 Використовуйте тільки ті реактиви, які потрібні для виконання дослідів. 3
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1 Поясніть на які дві групи поділяють лабораторний посуд. На скляний та порцеляновий посуд   Завдання 2 Наведіть приклади лабораторного посуду: а) скляного Пробірки, хімічні колби (плоскодонні, круглодонні, конічні), трубки, палички,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Завдання 1 Назвіть відомі вам періоди становлення хімічної науки. І період. Алхімічний (IV-XVI ст.) ІІ період. Існування теорії флогістону (XVIІ ст.) ІІІ період. Становлення хімії як науки (XVII-XІX ст.) ІV період. Сучасний (XX-XXI
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Виготовлення водних розчинів речовин. І та IV рівні Вправа 1 Приготуйте розчин кухонної солі масою 150 г з масовою часткою солі 0,05. Опишіть послідовність дій. Запис умови Розв'язування Відомо: m(розчину)=150 г, w(солі)=0,05 
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... 1 Дайте відповіді на запитання, запропоновані у таблиці. № ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ                                               1 Поясніть
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА І рівень Вправа 1 Позначте правильні відповіді. 1 Позначте один з компонентів розчину натрій сульфату: А. Натрій нітрат Б. Натрій сульфат В. Натрій сульфіт Г. Вода 2 Позначте дві фізичні властивості води: А. Солодка   
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "ВОДА" 1. Дайте відповіді на запитання, запропоновані у таблиці. № ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ                     ВІДПОВІДІ                    
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Назад Вперед