Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Виготовлення водних розчинів речовин. І та IV рівні Вправа 1 Приготуйте розчин кухонної солі масою 150 г з масовою часткою солі 0,05. Опишіть послідовність дій. Запис умови Розв'язування Відомо: m(розчину)=150 г, w(солі)=0,05 
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "КИСЕНЬ" 1. Дайте відповіді на запитання, запропоновані у таблиці. № ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ                                          
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА І рівень 1. Позначте правильні відповіді. 1. Позначте один з компонентів розчину натрій сульфату: А. Натрій нітрат. Б. Натрій сульфат. В. Натрій сульфіт. Г. Вода. 2. Позначте дві фізичні властивості води: А. Солодка.  
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ "ВОДА" 1. Дайте відповіді на запитання, запропоновані у таблиці. № ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ                     ВІДПОВІДІ                    
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання. Очислення масової частки розчиненої речовини, маси речовини. 1. Розв'яжіть посильні вам завдання (задачі). І рівень 1. Обчисліть масову частку калій силікату в розчині масою 95 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 5 г.  Запис умови Розв'язування
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ). І та ІІ рівні 1. Запаліть свічку. Спостерігайте за її горінням. Які зовнішні ознаки спостерігаєте? Ґніт, згоряючи, обвуглюється, горіння супроводжується виділенням тепла і світла.  Спостерігаємо, також, що
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота. Обчислення масової частки розчиненої речовини, маси речовини. І рівень 1. Напишіть формули оксидів, що виділяються в атмосферу і спричиняють утворення кислотних дощів. NO2, NO, SO3. 2. Обчисліть масову частку Сульфуру у сульфур (VІ) оксиді.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання Виконайте тестові завдання. 1. Позначте формулу оксиду неметалічного елемента: А. HNO3. Б. SO3. В. NaОН. Г. Na2S. Відповідь:  __Б__ 2. Позначте формулу оксиду металічного елемента: А. Н2SіO3. Б. SO2. В. NaОН. Г. Na2O. Відповідь: __Г__ 3.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. 1. Розгляньте схему та складіть коротке оповідання з тем: І варіант - «Значення води в житті людини», II варіант- «Значення розчинів для живих
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання (дослідницьке) 1. Дослідіть за допомогою індикаторного паперу, виготовленого для попереднього дослідження, визначте, як змінюють забарвлення індикатори у розчинах, вказаних у таблиці. Опишіть спостереження. Зробіть висновки.  Назви індика- торів
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.  І та II рівні 1. Знайдіть назви кислот, поданих формулами, використовуючи довідковий матеріал, та впишіть у таблицю. Формула Назва Формула Назва H2CO3 карбонатна кислота HCl
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 5 (2015 рік видання) і 10 (2018 рік видання). ВИПРОБУВАННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ КИСЛОТ І ЛУГІВ ІНДИКАТОРАМИ Мета: дослідити дію водних розчинів кислот і лугів на індикатори. Реактиви: розчини сульфатної та нітратної кислот, розчини калій,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Класифікація гідроксидів. 1. Напишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам. Назвіть гідроксиди. І варіант                                  
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Виготовлення водних розчинів речовин. У чаї масою 200 г міститься приблизно 2 чайні ложки цукру, масою по 5 г. Обчисліть масову частку цукру у чаї. Обчисліть, яку масу цукру треба взяти для приготування компоту масою 3 кг з такою ж масовою часткою
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 4. ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ РЕЧОВИН Мета: виготовити розчин заданої маси з певною масовою часткою речовини.  Реактиви: вода, калій сульфат, натрій карбонат, глюкоза, лимонна кислота. Обладнання: склянки, мірні циліндри, ваги з наважками,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Назад Вперед