Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА) І та IV рівні 1. Обчисліть масову частку цукру в розчині масою 150 г, в якому розчинено речовину: І варіант масою 60 г Запис умови Розв'язування                      
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Дослідіть розчинність речовин у домашніх умовах. 1. Наберіть у дві склянки води: в першу — холодної об'ємом 50 мл, в другу — гарячої такого ж об'єму. У кожну з них покладіть по чайній ложці цукру і ретельно перемішайте. Спостерігайте за
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. І та IV рівні 1. Визначте розчинні та нерозчинні у воді речовини з даного переліку фор­мул, використовуючи при цьому таблицю розчинності.  I варіант: КОН, ВаСl2, Сu(ОН)2,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Вода, склад її молекули. 1. За назвами оксидів складіть їхні формули і впишіть у таблицю: Назва оксиду Формула Назва оксиду Формула Калій оксид K2O Барій оксид BaO Фосфор (V) оксид P2O5 Хром (VI) оксид CrO3 Карбон (IV) оксид CO2
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Вода, склад її молекули. Фізичні властивості. І рівень 1. Напишіть хімічну формулу води та обчисліть її відносну молекулярну масу. Н2О Mr(H2О)=2•Ar(H)+Ar(О)=2•1+16=18 2. Укажіть умови, за яких вода перетворюється в: а) пару; При
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА І рівень 1. Поставте коефіцієнти у реакціях добування кисню: а) 2H2O2=2H2O+O2↑ б) 2KMnO4= К2МnO4+МnО2+O2↑   2. Напишіть, які відомості про Оксиген можна дістати з однієї клітинки періодичної системи. Хімічний символ О,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. І та II рівні 1. Допишіть продукти реакцій у поданих схемах, де це потрібно, та перетворіть їх на рівняння. Укажіть реакції горіння. І варіант                              
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Взаємодія кисню зі складними речовинами. І рівень 1. Поставте коефіцієнти у схемах, перетворивши їх на рівняння. Підкресліть однією рискою реакції сполучення, двома (позначені жирним шрифтом) - розкладу. І варіант         
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Взаємодія кисню зі складними речовинами. 1. Перетворіть схеми реакцій, подані у таблиці, у рівняння, використовуючи правило у підручнику. 1. Горіння метану: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O. 2. Горіння гідроген сульфіду: 2H2S + 3O2 =
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Поняття про оксиди. І рівень 1. Напишіть назви оксидів за формулами речовин.               І варіант                                
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Поняття про оксиди. Окиснення. І та II рівні 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії речовин з киснем. Позначте кружечком реакції горіння.        І варіант                      
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень 1. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами.       I варіант                      II варіант 1. 2Sr+О2=2SrO 1. 2Ва + O2 =2ВаО 2. 4Li+O2=2Li2O
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні властивості кисню.  I рівень 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) силіцію; б) сірки з киснем. Дайте загальну назву речовинам, що утворюються внаслідок реакцій. а) Sі + O2 = SiO2. Утворився оксид. б) S + O2 =
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Реакції розкладу. Поняття про каталізатор. 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми. 2HgO=2Hg+O2↑ 2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2↑ 2КClO3=2KCl+3O2↑ (t=150-3000C, каталізатор MnO2) 2Н2O=2Н2+O2↑
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор. І та II рівні 1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій. Укажіть, за участю яких речовин можна добути кисень. І варіант                      
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015