Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Поняття про оксиди. Окиснення. І та II рівні 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії речовин з киснем. Позначте кружечком реакції горіння.        І варіант                      
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І рівень 1. Поставте коефіцієнти у реакціях, поданих схемами.       I варіант                      II варіант 1. 2Sr+О2=2SrO 1. 2Ва + O2 =2ВаО
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні властивості кисню.  I рівень 1. Напишіть рівняння реакцій взаємодії: а) силіцію; б) сірки з киснем. Дайте загальну назву речовинам, що утворюються внаслідок реакцій. а) Sі + O2 = SiO2. Утворився оксид. б) S + O2 =
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Добування кисню у лабораторії та промисловості. Реакції розкладу. 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми. 2HgO=2Hg+O2↑ 2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2↑ 2КClO3=2KCl+3O2↑ (t=150-3000C, каталізатор MnO2) 2Н2O=2Н2+
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор. І та II рівні 1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій. Укажіть, за участю яких речовин можна добути кисень. І варіант                      
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ 1. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння. І рівень            І варіант                        II варіант 1. 2K+S=K2S 1. 2Al+3Br2= 2AlBr3 2.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Хімічні рівняння. Закон збереження маси речовини. І та II рівні 1. Перетворіть схеми на хімічні рівняння реакцій. І варіант                                 II варіант 1.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА 1. Поставте коефіцієнти в рівняннях реакцій. Постарайтеся скласти якомога більше рівнянь, переходячи з одного рівня на інший, складніший. І рівень              І варіант              
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. І рівень 1. Обчисліть масові частки Оксигену в цинк оксиді (ZnO), карбон(ІІ) оксиді (CO). Відомо: ZnO, CO        Знайти: W(О)-? Розв'язання:   Аr(O)=16 Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Хімічний диктант І рівень 1. Поставте навпроти виразу знак «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне. 1. Хімічний символ Оксигену - О. + 2. Порядковий номер Оксигену - 16. _ 3. Відносна атомна маса Оксигену - 16. +
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ» I рівень 1. Сформулюйте визначення відносної атомної маси. Відносною атомною масою (Ar) називають число, яке показує у скільки разів маса атома важча за 1/12 маси атома Карбону 12С 
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ» 1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданих у ній. № НАЗВА ВИЗНАЧЕННЯ                       МАТЕМАТИЧНИЙ ВИРАЗ        
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 3. ПРОВЕДЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ Мета: проведення хімічних реакцій та вивчення ознак, що супроводжують хімічні реакції. Реактиви: магнієвий дріт, мідна пластинка, крейда, розчин оцтової кислоти, пробірки з вапняною водою. Обладнання: пробірки,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. І та II рівні 1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильне, і«-», якщо хибне. 1. Поява інею на деревах - явище хімічне. - 2. Горіння деревини - явище
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Фізичні та хімічні явища. 1. Випишіть окремо фізичні та хімічні явища з даного переліку:                          І варіант                  
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015