Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання. 1. Розв'яжіть посильні вам завдання (задачі). І рівень 1. Обчисліть масову частку калій силікату в розчині масою 95 г, якщо в ньому розчинена сіль масою 5 г.  Запис умови Розв'язування Відомо: m(розчину) = 95 г m(речовини) = 5 г Знайти: W-?
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ). І та ІІ рівні 1. Запаліть свічку. Спостерігайте за її горінням. Які зовнішні ознаки спостерігаєте? Ґніт, згоряючи, обвуглюється, горіння супроводжується виділенням тепла і світла.  Спостерігаємо, також, що
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота. І рівень 1. Напишіть формули оксидів, що виділяються в атмосферу і спричиняють утворення кислотних дощів. NO2, NO, SO2 2. Поставте коефіцієнти, перетворивши схеми у рівняння реакцій. а) P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 б) Na2O + H2O = 2NaOH
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання Виконайте тестові завдання. 1. Позначте формулу оксиду неметалічного елемента: А. HNO3. Б. SO3. В. NaОН. Г. Na2S. 2. Позначте формулу оксиду металічного елемента: А. Н2SіO3. Б. SO2. В. NaОН. Г. Na2O. 3. Позначте формулу кислоти: А. Н2SO4. Б. Р2O3. В.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. 1. Розгляньте схему та складіть коротке оповідання з тем: І варіант - «Значення води в житті людини», II варіант- «Значення розчинів для живих
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання (дослідницьке) 1. Дослідіть за допомогою індикаторного паперу, виготовленого для попереднього дослідження, визначте, як змінюють забарвлення індикатори у розчинах, вказаних у таблиці. Опишіть спостереження. Зробіть висновки.  Назви індика- торів
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.  І та II рівні 1. Знайдіть назви кислот, поданих формулами, використовуючи довідковий матеріал, та впишіть у таблицю. Формула Назва Формула Назва H2CO3 карбонатна кислота HCl
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Мета: дослідити дію водних розчинів кислот і лугів на індикатори. Реактиви: розчини сульфатної та нітратної кислот, розчини калій, кальцій та натрій гідроксидів, розчини лакмусу, фенолфталеїну, метил оранжевого.  Обладнання: штатив для пробірок, п'ять пробірок або
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Класифікація гідроксидів. 1. Напишіть формули гідроксидів, що відповідають таким оксидам. Назвіть гідроксиди. І варіант                                 
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Виготовлення водних розчинів речовин. У чаї масою 200 г міститься приблизно 2 чайні ложки цукру, масою по 5 г. Обчисліть масову частку цукру у чаї. Обчисліть, яку масу цукру треба взяти для приготування компоту масою 3 кг з такою ж масовою часткою
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 4. ВИГОТОВЛЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ РЕЧОВИН Мета: виготовити розчин заданої маси з певною масовою часткою речовини.  Реактиви: вода, калій сульфат, натрій карбонат, глюкоза, лимонна кислота. Обладнання: склянки, мірні циліндри, ваги з наважками,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Виготовлення водних розчинів речовин. І та IV рівні 1. Приготуйте розчин кухонної солі масою 150 г з масовою часткою солі 0,05. Опишіть послідовність дій. Запис умови Розв'язування Відомо: m(розчину) = 150 г W(речовини) = 0,05 
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.Обчислення маси розчиненої речовини в розчині. Розв'яжіть задачі переходячи з нижчого рівня до вищого, визначаючи самостійно свій рівень досягнення результату. I рівень 1. У бордоській рідині, якою профілактично обробляють полуницю від сірої гнилі, в
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Обчислення маси розчиненої речовини в розчині. І та II рівні 1. Обчисліть масу цинк хлориду в розчині масою 240 г з масовою часткою солі ― 25%. Запис умови Розв'язання Відомо: m(розчину)=240 г, W=25% Знайти: m(солі)―? Знаходимо
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Обчислення масової частки речовини в розчині. І та II рівні 1. Обчисліть масову частку амоній сульфату (мінеральне добриво) в розчині масою 380 г, в якому розчинена сіль масою 15,2 г. Запис умови Розв'язування Відомо: m(розчину)=380 г
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015