Інші завдання дивись тут... Самостійна робота (фронтальна). Прості й складні речовини. Метали й неметали. Багатоманітність речовин. Завдання 1. Впишіть у таблицю окремо прості та складні речовини з даного переліку. І варіант. Кисень, купрум(ІІ) оксид, скло, вода, цукор,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи. Періоди і група. І та II рівні 1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та їхні відносні атомні маси за символом, використовуючи періодичну систему. І варіант
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Структура періодичної системи. Періоди і групи. І та II рівні 1. Укажіть правильну відповідь про розташування Натрію і Калію у періодичній системі. A. Головна підгрупа II групи.  
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси елементів. І та II рівні 1. Впишіть у таблицю символи хімічних елементів з даного переліку, вказавши їхню вимову та відносну атомну масу. І варіант. Аурум, Бром, Калій, Купрум, Нітроген, Плюмбум,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (В ПАРАХ). Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси елементів. І та II рівні 1. Використовуючи таблицю 1 у підручнику, знайдіть значення атомних мас та повторіть знання про символи і вимову хімічних елементів, заповніть таблицю. Назва елемента
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви та символи. 1. Впишіть у таблицю назви хімічних елементів та вимову за поданими символами. Символ Вимова Назва Символ Вимова Назва Pb плюмбум Плюмбум Ag аргентум Аргентум Sn станум
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Атом. Його склад. Хімічні елементи. Їхні назви і символи. І рівень 1. Хімічний диктант. Продиктуйте один одному назви елементів та запишіть їхні символи, використовуючи таблицю, подану в підручнику. № Назва Символ № Назва Символ 1. Калій K 1. Цинк
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Властивості речовин. Чисті речовини та суміші. 1 .Хімічний диктант (фронтально). Поставте знак «+» (плюс), якщо твердження є правильним, і знак «-» (мінус), якщо хибним. 1. Усі тіла складаються з речовин. + 2. Сіль, цукор,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Властивості речовин. Чисті речовини та суміші. І та II рівні 1. Випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей з даного переліку: (І варіант) кисень, повітря, цукор, залізна руда, мідь, газована вода, алюміній, молоко; (II варіант) ґрунт,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Фізичні властивості речовин. 1. Заповніть схему відповідними визначеннями та характеристиками: Речовини - це  те, з чого складається фізичне тіло. Фізичні тіла складаються з матеріалів. Матеріали - це речовини або їх суміші, що
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ РЕЧОВИН. ОПИС СПОСТЕРЕЖЕНЬ. ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ Мета: Виконайте запропоновані вам завдання, дотримуючись правил безпеки під час роботи у хімічному кабінеті. * На смак речовини не пробувати, вписати те, що
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Фізичні властивості речовин. І та II рівні 1. Розгляньте уважно видані вам порошки - сірки та заліза. Впишіть у таблицю відомості про їхні фізичні властивості і агрегатний стан. Фізичні властивості Сірка Залізо 1. Колір жовтий сріблясто-сірий 2.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ) Здійсніть у домашніх умовах такі дослідження й опишіть спостережувані явища: 1) розчиніть у воді половину чайної ложки лимонної кислоти і додайте таку ж кількість харчової соди; Спостерігаємо інтенсивне виділення бульбашок вуглекислого
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Як вивчають хімічні сполуки і явища, спостереження і експеримент в хімії. І та II рівні 1. Впишіть назви та дайте визначення відомих вам методів: а) наукового дослідження; б) навчального експерименту. І варіант            
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... Домашнє завдання (фронтальне). Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Виконайте завдання, розташовані в порядку зростання складності. 1. Сформулюйте визначення: а) речовини; б) молекули; в) атома. а) Речовина — те, з чого складається
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015