Інші завдання дивись тут... ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ 1. Установіть послідовність розташування сполук із зростанням валентності атомів елемента. А. МпO2. Б. МпО. В. Мп2O7. Г. МпO3. Відповідь: Б А Г В 2. Позначте хімічну формулу та обчисліть масову частку елемента з порядковим номером 16, якщо він утворює
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Масова частка елемента в речовині. Оберіть самостійно посильний рівень та обчисліть, заповнивши таблицю. І рівень 1. Обчисліть масову частку Магнію у магній оксиді, якщо до його складу входять: один атом Магнію і один атом Оксигену. 2. Обчисліть масову
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Масова частка елемента в речовині. І рівень 1. Обчисліть масову частку Купруму в купрум(ІІ) оксиді (СuО). Відомо: СuО            Знайти: W(Сu) - ? Розв'язування: Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою. І та II рівні 1. Допишіть вирази, щоб вони стали закінченими. 1. Відносна молекулярна маса - це фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню маси молекули до 1/12 маси атома
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою. 1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами. Закінчивши завдання І рівня, переходьте до обчислення завдань II рівня.          І
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА. I рівень 1. Підкресліть однією рискою символи металічних елементів, двома - неметалічних: Вr, Аu, Zn, Н, К, S, Sі, Sn, Fe, P, Cu, Cl. Вr, Аu, Zn, Н, К, S, Sі, Sn, Fe, P, Cu, Cl. 2. Поясніть, що означають записи: O3, 2Н2O,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ. Складання формул сполук за валентністю елементів. 1. Вкажіть відповідність між найменшим спільним кратним і, відповідно, валентністю атомів елементів для заданих сполук. І варіант                    
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Складання формул сполук за валентністю елементів. І та II рівні 1. Складіть формули сполук елементів з Бромом, знаючи, що він одновалентний. І варіант II варіант № Символ елемента Формула № Символ елемента Формула 1. Cu (II) CuBr2 1. Mg MgBr2
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Складання формул сполук за валентністю елементів. І та II рівні 1. Заповніть вільні клітинки формулами речовин. І варіант                                    
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук. І рівень 1. Впишіть у таблицю вимову поданих формул. І варіант                              
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА (ФРОНТАЛЬНА). Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук. 1. Визначте та впишіть валентність атомів елементів у сполуках з Гідрогеном. І варіант                  
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Хімічні формули речовин. І та II рівні 1. Напишіть, як читаються формули поданих речовин. І варіант                        II варіант 1. CaO кальцій-о 1. MgS магній-ес 2. Fe2O3
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Хімічні формули речовин. I рівень 1. Прочитайте записи: SO2, Fе2S3, SеO3, NaСl, ZnS, АlСl3, КВг, НNO3, МgSO4,Н3РO4. Ес-о-2, ферум-2-ес-3, селен-о-3, натрій-хлор, цинк-ес, алюміній-хлор-3, калій-бром, аш-ен-о-3, магній-ес-о-4, аш-3-пе-о-4. 2. Поясніть,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Прості й складні речовини. Метали й неметали. Багатоманітність речовин. І та II рівні 1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильним, і знак «-», якщо хибним. 1. Прості та складні речовини, утворені
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗРАЗКАМИ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧОВИН Мета: навчитися розрізняти прості і складні речовини.  1. Розгляньте зразки речовин, виданих вам у пробірках з написами: залізо, сірка, кухонна сіль, цукор, цинк, оцтова кислота, алюміній,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015