Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ФРОНТАЛЬНЕ). Реакції розкладу. Поняття про каталізатор. 1. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми. 2HgO=2Hg+O2↑ 2КМnО4=K2MnO4+MnO2+O2↑ 2КClO3=2KCl+3O2↑ (t=150-3000C, каталізатор MnO2) 2Н2O=2Н2+O2↑
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор. І та II рівні 1. Перетворіть на хімічні рівняння схеми реакцій. Укажіть, за участю яких речовин можна добути кисень. І варіант                      
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... 1. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння. І рівень            І варіант                        II варіант 1. 2K+S=K2S 1. 2Al+3Br2= 2AlBr3 2. 2P+3H2=2PH3 2.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І та II рівні 1. Перетворіть схеми на хімічні рівняння реакцій. І варіант                                 II варіант 1. 2HgO=2Hg+O2↑ 1. 3Zn+N2=Zn3N2 2.
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА 1. Поставте коефіцієнти в рівняннях реакцій. Постарайтеся скласти якомога більше рівнянь, переходячи з одного рівня на інший, складніший. І рівень              І варіант              
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... І рівень 1. Обчисліть масові частки Оксигену в цинк оксиді (ZnO), карбон (ІІ) оксиді (CO). Відомо: ZnO, CO        Знайти: w1(О)-?, w2(О)-? Розв'язання:   Аr(O)=16, Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА Хімічний диктант І рівень 1. Поставте навпроти виразу знак «+», якщо твердження правильне, і «-», якщо хибне. 1. Хімічний символ Оксигену — О. + 2. Порядковий номер Оксигену — 16. _ 3. Відносна атомна маса
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ» I рівень 1. Сформулюйте визначення відносної атомної маси. Відносною атомною масою (Ar) називають число, яке показує, у скільки разів маса атома відповідного елемента більша від 1/12 маси атома
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ» 1. Заповніть таблицю визначеннями понять, поданих у ній. № НАЗВА ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИЙ ВИРАЗ 1. Хімія Наука про речовини, їх склад, властивості й хімічні перетворення та явища,
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 3. ПРОВЕДЕННЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ Мета: проведення хімічних реакцій та вивчення ознак, що супроводжують хімічні реакції. Реактиви: магнієвий дріт, крейда (подрібнена), розчин оцтової кислоти, цукор, вода, розчини купрум (II) сульфату і натрій
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. І та II рівні 1. Хімічний диктант. Поставте знак плюс «+», якщо твердження правильне, і«-», якщо хибне. 1. Поява інею на деревах - явище хімічне. - 2. Горіння деревини - явище
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ 1. Установіть послідовність розташування сполук із зростанням валентності атомів елемента. А. МnO2. Б. МnО. В. Мn2O7. Г. МnO3. Відповідь: БАГВ   2. Позначте хімічну формулу та обчисліть масову частку елемента з порядковим номером 16, якщо він
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Оберіть самостійно посильний рівень та обчисліть, заповнивши таблицю. І рівень 1. Обчисліть масову частку Магнію у магній оксиді, якщо до його складу входять: один атом Магнію і один атом Оксигену. 2. Обчисліть масову частку Купруму у купрум(ІІ)
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015

Інші завдання дивись тут... САМОСТІЙНА РОБОТА. І рівень 1. Обчисліть масову частку Купруму в купрум (ІІ) оксиді (СuО). Відомо: СuО             Знайти: w(Сu)-? Розв'язування Mr(CuO)=Ar(Cu)+Ar(O)=64+16=80 w(Cu)=Ar(Cu)/Mr(CuO)=64:80=0,8, або, помноживши це число на
Категорія : Хімія 7 клас РЗ Савчин 2015