нші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next.com 2022 Запитання 1. Як виконати ділення десяткового дробу на натуральне число куточком? Ділимо куточком, тобто письмовим діленням, не звертаючи уваги на кому, а потім кому в частці ставимо безпосередньо перед тим, як буде використано
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № б «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Скільки цифр записано справа від коми в добутку чисел 2,64 і 3,72? А) дві цифри      В) чотири цифри Б) три цифри      Г) п’ять цифр   Завдання
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Як помножити десятковий дріб на 10? на 100? на 1000? Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і т. д., треба в цьому дробі перенести кому праворуч відповідно на 1, 2, 3 і т. д. цифри. 2. Як помножити два
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... § 34 Множення десяткових дробів Сторінка 273 Завдання 923 Щоб перевести значення температури за шкалою Цельсія у шкалу Фаренгейта, користуються формулою tF = 1,8tC + 32, де tC — температура в градусах Цельсія, tF — температура в градусах
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... § 19 Ділення з остачею Сторінка 159 Завдання 554 8 (3x – 16) = 208 24 х – 128 = 208 24 х = 208 + 128 24 х = 336 х = 336 : 24 х = 14 8 •  (3 • 14 – 16) = 8 • 26 = 208 208 = 208    § 21 Площа. Площа прямокутника
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... § 16 Множення, переставна властивість множення. Сторінка 127. Завдання 8 1) a • 5 = a для а = 0 (0 • 5 = 0) 2) a • 1 = a для а = 1 (1 • 1 = 1) 3) a • a = a для а = 0, 1 (0 • 0 = 0, 1 • 1 = 1) 4) 0 • a = a невірно, бо 0
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... § 9 Числові і буквені вирази, формули Сторінка 81. Завдання 265. Фірма «Джерело», яка будує криниці із залізобетонних кілець, розраховує вартість роботи за таким правилом: замовник має заплатити 750 грн незалежно від кількості кілець і ще по 320
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... § 1 Ряд натуральних чисел Сторінка 7. Завдання 9. На уроці фізкультури всі 26 учнів класу вишикувались в одну шеренгу. Відомо, що Петро стояв чотирнадцятим, рахуючи зліва направо, а Олена — двадцятою, рахуючи справа наліво. Скільки учнів стояло між Петром і
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 5 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Укажіть число п’ять цілих дев’ять сотих. А) 5,9          Б) 5,90          В) 5,09            Г) 5,009
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022 Питання 1. Сформулюйте правило додавання десяткових дробів.  Щоб знайти суму двох десяткових дробів, треба: 1) зрівняти в доданках кількість цифр після ком; 2) записати доданки один під одним так, щоб кожний розряд другого
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Сформулюйте правило округлення десяткових дробів. Для того щоб десятковий дріб округлити до одиниць, десятих, сотих і т. д., треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. Якщо при цьому перша з цифр,
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Який із двох десяткових дробів з нерівними цілими частинами більший? З двох  десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша. 2. Як порівнюють десяткові дроби з рівними цілими частинами й
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022 Питання 1. Який знак у записі десяткового дробу відокремлює цілу частину від дробової? У записі десяткового дробу кома відокремлює цілу частину від дробової. 2. Чому дорівнює ціла частина правильного звичайного дробу? Ціла
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 4 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Колоду розпилили на дві колоди завдовжки 3 м і 4 м. Яку частину даної колоди становить менша з отриманих колод? А) 3/7     Б) 3/4     В) 1/3     Г) 1/7
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022 Питання 1. Як у записі мішаного числа називають натуральне число? правильний дріб? У записі мішаного числа натуральне число називають цілою частиною мішаного числа. У записі мішаного числа правильний дріб називають дробовою
Категорія : клас

Назад Вперед