Інші завдання дивись тут ... § 1 Ряд натуральних чисел Сторінка 7. Завдання 9. На уроці фізкультури всі 26 учнів класу вишикувались в одну шеренгу. Відомо, що Петро стояв чотирнадцятим, рахуючи зліва направо, а Олена — двадцятою, рахуючи справа наліво. Скільки учнів стояло між Петром і
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 5 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Укажіть число п’ять цілих дев’ять сотих. А) 5,9          Б) 5,90          В) 5,09            Г) 5,009
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1. Який із даних десяткових дробів дорівнює дробу 79/100 000: 1) 0,79000; 2)0,0079; 3)0,00079; 4)0,7900? 3) 0,00079   Завдання 2. Який із даних десяткових дробів найбільший: 1) 43,56; 2) 43,561; 3) 43,559; 4) 43,55? 2) 43,561  
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1. Укажіть, які з даних дробів рівні: 1) 0,38    2) 47/1000 (0,047)    3) 6,24    4) 2,015    5) 0,47    6) 6,2400    7) 2,105    
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1. Скільки одиниць в кожному з розрядів числа. 1) 16 (1 дес. + 6 од.);  3) 4,7 (4 од.);  5) 10,19 (1 дес.);  7) 506,0506 (5 сот. + 6 од.); 2) 234 (2 сот + 3 дес. + 4 од.);  4) 52,68 (5дес. + 2 од.);  6) 3,507 (3
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1. Яку частину: 1) метра становить: 1 см; 3 дм; 4 мм;  2) тонни становить: 1 кг; 5 ц; 346 кг; 3) квадратного метра становить: 1 дм2; 8 см2? Розв’язання. 1) 1 см = (1 : 100) м = 1/100 м 3 дм = (3 : 10) м = 3/10 м 4 мм = (4 :
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 4 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Колоду розпилили на дві колоди завдовжки 3 м і 4 м. Яку частину даної колоди становить менша з отриманих колод? Розв’язання.  1) 3 + 4 = 7 (м) – довжина даної колоди.  2) 3/7 м
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 29. Мішані числа Розв’язуємо усно Завдання 1. Порівняйте значення виразів: 1) 7/11 + 10/11 > 23/11 – 8/11 (бо 17/11 > 15/11) 2) 19/27 + 13/27 – 10/27 < 16/27 – 7/27 + 14/27  (бо 22/27 < 23/27) 3) 9/16 + 8/16 > 4/3
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 28. Дроби і ділення натуральних чисел Розв’язуємо усно Завдання 1. Заповніть ланцюжок обчислень. Міркуємо так. 19/63 + 37/63 = 56/63 56/63 – 28/63 = 28/63 28/63 + 42/63 = 70/63 70/63 – 7/63 = 63/63 = 1   Завдання. 2. Вік онука становить
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 27. Додавання і віднімання дробів Розв'язуємо усно Завдання 1 . Порівняйте: 1) 18/29 > 15/29 (з двох дробів з однаковими знаменниками більший дріб, у якого більший чисельник) 2) 14/33 > 14/35 (з двох дробів з однаковими чисельниками більший дріб, у якого
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 26. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів Розв’язуємо усно Завдання 1. Яку частину становить: 1) довжина сторони квадрата від його периметра; 2) секунда від години; 3) доба від невисокосного року; 4) кут, градусна міра якого дорівнює 15°, від
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 25. Уявлення про звичайні дроби Розв’язуємо усно Завдання 1. Скільки грамів: 1 ) у п’ятій частині кілограма; 2) у десятій частині кілограма? Розв’язання. 1) 1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г 2) 1 кг : 10 = 1000 г : 10 = 100 г   Завдання 2.
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 24. Комбінаторні задачі Розв'язуємо усно Завдання 1. Одним шаром паперу оклеїли куб, ребро якого дорівнює 3 дм. Скільки квадратних дециметрів паперу витратили на оклеювання куба? Розв’язання. 1) 3 • 3 = 9 (дм2) – площа грані куба. 2) 9 • 6 =
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 3 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Яку з даних одиниць виміру використовують при вимірюванні площі? 1 га = 10000 м2 А) 1 см       Б) 1 с      В) 1 га     Г) 1 г   Завдання 2. Чому
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 23. Об'єм прямокутного паралелепіпеда Розв’язуємо усно Завдання 1. Заповніть пропуски в ланцюжку обчислень: Розв’язання. 5 • 8 = 40     40 – х = 16 х = 40 – 16 х = 24 16 • х = 96 х = 96 : 16 х = 6 х : 24 =
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Назад Вперед