Інші завдання дивись тут ... § 25. Уявлення про звичайні дроби Розв’язуємо усно Завдання 1. Скільки грамів: 1 ) у п’ятій частині кілограма; 2) у десятій частині кілограма? Розв’язання. 1) 1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г 2) 1 кг : 10 = 1000 г : 10 = 100 г   Завдання 2.
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 24. Комбінаторні задачі Розв'язуємо усно Завдання 1. Одним шаром паперу оклеїли куб, ребро якого дорівнює 3 дм. Скільки квадратних дециметрів паперу витратили на оклеювання куба? Розв’язання. 1) 3 • 3 = 9 (дм2) – площа грані куба. 2) 9 • 6 =
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 3 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Яку з даних одиниць виміру використовують при вимірюванні площі? 1 га = 10000 м2 А) 1 см       Б) 1 с      В) 1 га     Г) 1 г   Завдання 2. Чому
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 23. Об'єм прямокутного паралелепіпеда Розв’язуємо усно Завдання 1. Заповніть пропуски в ланцюжку обчислень: Розв’язання. 5 • 8 = 40     40 – х = 16 х = 40 – 16 х = 24 16 • х = 96 х = 96 : 16 х = 6 х : 24 =
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда Розв’язуємо усно Завдання 1.  1) 13 • 4 • 25 = 13 • (4 • 25) = 13 • 100 = 1300  2) 4 • 5 • 78 • 5 = (4 • 5 • 5) • 78 = 100 • 78 = 7800 3) 125
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 21. Площа. Площа прямокутника Розв’язуємо усно Завдання 1. Скільки: 1) сантиметрів міститься в: 1 дм; 1 м; 3 дм; 5 м 2 дм; 12 дм 5 см; 40 мм; 2) метрів міститься в: 1 км; 2 км 418 м; 4 км 16 м; 800 см; 20 дм? Розв’язання.  1) 1 дм = 10 см 1 м = 100 см 3
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 20. Степінь числа Розв’язуємо усно Завдання 1. Розв’яжіть рівняння. 1) (х – 10) : 2 = 20 х – 10 = 20 • 2 х – 10 = 40 х = 40 + 10 х = 50 2) (х + 10) • 2 = 20 х + 10 = 20 : 2 х + 10 = 10 х = 10 – 10 х = 0 3) х •
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 19. Ділення з остачею Розв’язуємо усно. Завдання 1. Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. х • 6 = 78 х = 78 : 6  х = (60 + 18) : 6  х = 13 78 – х = 42 х = 78 – 42 х = 36   42 : х = 14 х = 42 : 14 х =
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 18. Ділення Розв’язуємо усно Завдання 1. Заповніть ланцюжок обчислень. 324 : 4 = (320 + 4) : 4 = 320 : 4 + 4 : 4 = 80 + 1 = 81 81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 60 : 3 + 21 : 3 = 20 + 7 = 27 27 : 9 = 3 3 : 1 = 3   Завдання 2.  1) 432 : 4 = (400 + 32) : 4 = 400 :
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 17. Сполучна і розподільна властивості множення Розв’язуємо усно Завдання 1. Заповніть ланцюжок обчислень. 14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 42;  42 + 18 = 60;  60 • 5 = 300;  300 - 125 = 175   Завдання 2. Добуток чисел 3 і 8 помножте на
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 16. Множення. Переставна властивість множення  Розв’язуємо усно Завдання 1.  1) 20 + 20 + 20 = 20 • 3 = 60 2) 12 + 12 + 12 + 12 = 12 • 4 = 48 3) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5 = 35   Завдання 2.  1) 6 + 4 • 3 ‒ 2 = 6 + 12 ‒ 2 =
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ...   ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Чому дорівнює різниця 738 621 ‒ 239 507? А) 499 114       Б) 498 104          В) 489 014            Г) 488 124
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 15. Прямокутник.  Розв’язуємо усно. Завдання 1. Кожна сторона трикутника дорівнює 12 см. Як називають такий трикутник? Чому дорівнює його периметр? Розв'язання. 1) Р = 12 см • 3 = 36 см ‒ периметр рівностороннього трикутника. Як називають такий
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 14. Трикутник і його види Розв’язуємо усно Завдання 1. Чому дорівнює периметр восьмикутника, кожна сторона якого дорівнює 4 см? Розв'язання. Р = 4 см • 8 = 36 см ‒ периметр восьмикутника.   Завдання 2. 27 + 16 + 33 + 24 = (27 + 33) + (16 + 24) = 60 + 40
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 13. Многокутники. Рівні фігури Розв’язуємо усно Завдання 1. Суму чисел 24 і 18 зменшити на 33. Розв'язання. (24 + 18) ‒ 33 = 42 ‒ 33 = 9   Завдання 2. Різницю чисел З0 і 14 збільште у 3 рази. Розв'язання. (30 ‒ 14) • 3 = 16 • 3 = (10 + 6) • 3 =
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк