Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Яку арифметичну дію позначає риска дробу? Ділення 2. Яким числом може бути результат ділення двох натуральних чисел? Натуральним або дробовим числом.   Розв’язуємо усно Завдання 1 Вік онука
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Сформулюйте правило додавання двох дробів з однаковими знаменниками. Щоб знайти суму двох дробів з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. 2. Сформулюйте правило
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Питання 1. Якому числу дорівнює дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику? Одиниці. 2. Який дріб називають правильним? Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називають правильним. 3. Який дріб називають
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Як записують звичайні дроби? Звичайні дроби записують за допомогою двох натуральних чисел і риски дробу. 2. Як називають число, записане над рискою дробу? під рискою дробу? Чисельник дробу. Знаменник
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання Які задачі називають комбінаторними? Задачі, розв’язання яких потребує розгляду та підрахунку всіх можливих випадків, або, як ще прийнято говорити, усіх можливих комбінацій, називають комбінаторними.  
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 3 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Яку з даних одиниць виміру використовують при вимірюванні площі? А) 1 см       Б) 1 с      В) 1 га     Г) 1 г   Завдання 2. Чому дорівнює корінь
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Питання 1. Які властивості має об'єм фігури? Рівні фігури мають рівні об’єми. Об’єм фігури дорівнює сумі об’ємів фігур, з яких вона складається. 2. Наведіть приклади одиниць виміру об'єму. Кубічний
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Питання 1 3 яких фігур складається поверхня прямокутного паралелепіпеда? Поверхня прямокутного паралелепіпеда складається з прямокутників. 2 Скільки прямокутний паралелепіпед має граней? вершин? ребер?. Прямокутний
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Питання 1. Які властивості площі фігури ви знаєте? Рівні фігури мають рівні площі. Площа фігури дорівнює сумі площ фігур, з яких вона складається. 2. Який квадрат називають одиничним? Квадрат, сторона якого дорівнює
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Питання 1. Як називають другий степінь числа? третій степінь числа? Другий степінь числа називають квадратом, третій степінь числа називають кубом. 2. Чому дорівнює перший степінь числа? Даному числу.  
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Питання 1. Порівняйте остачу і дільник. Остача завжди менша від дільника. 2. Сформулюйте правило знаходження діленого при діленні з остачею. Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на неповну частку й додати остачу.
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Що означає поділити число а на число 6? Знайти таке число, добуток якого з числом 6 дорівнює а. 2. Як у рівності а : b = с називають число а? число b? число с? запис а : b? У рівності а : b = с число а
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Сформулюйте сполучну властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. 2. Як записують у буквеному вигляді сполучну
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Що називають добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1? Добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1, називають суму, що складається з Ь доданків, кожний з яких дорівнює а. 2. Як у
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Чому дорівнює різниця 738 621 ‒ 239 507? А) 499 114       Б) 498 104          В) 489 014            Г) 488 124   Завдання 2.
Категорія : клас