Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 Яку частину становить: 1) довжина сторони квадрата від його периметра; 1/4 (Р = 4а, де а – довжина сторони квадрата) 2) секунда від години; 1/3600 (1 год = 3600 с) 3) доба від невисокосного року;
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 Скільки грамів: 1 ) у п’ятій частині кілограма; 1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г 2) у десятій частині кілограма? 1 кг : 10 = 1000 г : 10 = 100 г   Завдання 2 Скільки кілограмів: 1) у четвертій частині тонни;
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв'язуємо усно Завдання 1 Одним шаром паперу оклеїли куб, ребро якого дорівнює 3 дм. Скільки квадратних дециметрів паперу витратили на оклеювання куба? Розв’язання 1) 3 • 3 = 9 (дм2) – площа грані куба. 2) 9 • 6 = 36 (дм2) – площа
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 3 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Яку з даних одиниць виміру використовують при вимірюванні площі? 1 га = 10000 м2 А) 1 см       Б) 1 с      В) 1 га     Г) 1 г   Завдання 2. Чому
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 Заповніть пропуски в ланцюжку обчислень: Розв’язання 5 • 8 = 40     40 – х = 16 х = 40 – 16 х = 24 16 • х = 96 х = 96 : 16 х = 6 х : 24 = 96 х = 96 • 24 х = 2304 х • 18
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 1) 13 • 4 • 25 = 13 • (4 • 25) = 13 • 100 = 1300  2) 4 • 5 • 78 • 5 = (4 • 5 • 5) • 78 = 100 • 78 = 7800 3) 125 • 943 • 8 = 25 • 5 • 943 • 4
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 Скільки: 1) сантиметрів міститься в: 1 дм; 1 м; 3 дм; 5 м 2 дм; 12 дм 5 см; 40 мм; 1 дм = 10 см 1 м = 100 см 3 дм = 3 • 1 дм = 3 • 10 см = 30 см 5 м 2 дм = 5 • 1 м + 2 • 1 дм = 5 • 100
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Питання 1. Як називають вираз 85 ? Як при цьому називають число 8? число 5? Вираз називають степенем. Число 5 називають показником степеня. Число 8 називають основою степеня. 2. Як читають запис 85? Читають так «вісім у степені 5» або
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Питання 1. Яку властивість має неповна частка при діленні з остачею? Неповна частка – це найбільше число, добуток якого на дільник менший від діленого. 2. Порівняйте остачу і дільник. Остача завжди менша від дільника. 3. Сформулюйте правило знаходження
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Запитання 1. Що означає поділити число а на число 6? Знайти таке число, добуток якого з числом 6 дорівнює а. 2. Як у рівності а : b = с називають число а? число b? число с? запис а : b? У рівності а : b = с число а називають діленим, число Ь — дільником,
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Запитання 1. Сформулюйте сполучну властивість множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. 2. Як записують у буквеному вигляді сполучну властивість множення? У буквеному
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Запитання 1. Що називають добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1? Добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1, називають суму, що складається з Ь доданків, кожний з яких дорівнює а. 2. Як у рівності а • b = с називають число а?
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ...   ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Чому дорівнює різниця 738 621 ‒ 239 507? А) 499 114       Б) 498 104          В) 489 014            Г) 488 124
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Запитання 1. Який чотирикутник називають прямокутником? Якщо в чотирикутнику всі кути прямі, то його називають прямокутником. 2. Які сторони прямокутника називають сусідніми? протилежними? Сторони, що мають спільну вершину, називають сусідніми сторонами
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Запитання 1. Які бувають види трикутників залежно від виду їх кутів? Трикутники за видом кутів бувають гострокутні, прямокутні, тупокутні. 2. Який трикутник називають гострокутним? прямокутним? тупокутним? Якщо всі кути трикутника гострі, то його називають гострокутним
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк