Інші завдання дивись тут ... Запитання 1. Яка фігура обмежує многокутник? Многокутник обмежує замкнена ламана, що складається з чотирьох ланок. 2. Чи можуть ланки ламаної, яка обмежує многокутник, перетинатися? Так. 3. Які елементи многокутника ви знаєте? Сторони, вершини. 4. Як
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Запитання 1. Який кут називають розгорнутим? Кут, сторони якого утворюють пряму, називають розгорнутим. 2. У яких одиницях вимірюють кути? Величину одиниці виміру кута називають градусом (від лат. gradus — ≪крок≫, ≪сходинка≫) і записують 1°. 3. Яка
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 Яких чисел не вистачає в ланцюжку обчислень? Розв'язання 62 ‒ 14 = 48 62 ‒ 39 = 23 100 ‒ 79 =  21 39 ‒ 21 = 18   Завдання 2 Розв'яжіть рівняння: 1) х + 13 = 28 х = 28 ‒ 13 х = 15 3) х ‒ 11 = 79 х = 79 + 11 х =
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Запитання 1. Яке число називають коренем (розв'язком) рівняння?  Коренем рівняння називають число, яке при підстановці його замість букви перетворює рівняння на правильну числову рівність. 2. Що означає розв'язати рівняння?  Знайти всі його корені або
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 Яке число стоїть у кінці ланцюжка обчислень? 14 + 16 = 30 30 ‒ 18 = 12 12 + 73 = 85 85 ‒ 39 = 46 Завдання 2 Яке число потрібно додати до 18, щоб отримати 64? Розв'язання 18 + х = 64 х = 64 ‒ 18 х = 46
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 Збільште суму чисел 24 и 18 на 36. Розв'язання (24 + 18) + 36 = (24 + 36) + 18 = 60 + 18 = 78   Завдання 2 Подвойте суму чисел 418 и 232. Розв'язання (418 + 232) • 2 = 650 • 2 = (600 + 50) • 2 = 1200 + 100
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1  1) 23 + 17 = 40   2) 230 + 17 = 247 3) 23 + 170 = 193 4) 30 – 13 = 17  5) 300 – 130 = 170 6) 300 – 13 = 287  7) 12 • 4 = 48 8) 12 • 40 = 480  9) 120 • 40 = 4800 
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1. Яке число в натуральному ряду передує числу 5100? А) 5009       Б) 5939           В)
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... 5. Шкала. Координатний промінь Розв’язуємо усно Завдання 1 1) 18 + 14 = 18 + 12 + 2 = 32 2) 180 + 140 = 180 + 120 + 20 = 320 3) 180 + 14 = 194 4) 18 + 140 = 158 Завдання 2 Чому дорівнює сума найбільшого трицифрового і найменшого
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 1) 312 • 10 = 3120 2) 5 • 1000 = 5000 3) 100 • 10 000 = 1 000 000  4) 720 : 9 = 80 5) 480 : 4 = (400 + 80) : 4 = 400 : 4 + 80 : 4 = 100 + 20 = 120 6) 480 : 16 = 480 : (8 • 2) = 480 : 8 : 2 = 60 : 2 = 30 7) 1212
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1 Яке число більше за число 46 на 9? Яке число менше від числа 72 на 15? Яке число більше за число  21 у 7 разів? Яке число менше від числа 65 у 13 разів? 46 + 9 = 55 72 – 15 = 57 21 • 7 = 147 65 : 13 = 5
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 38. Знаходження числа за його відсотками Розв’язуємо усно Завдання 1. Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Розв'язання. 1,2           0,24      1,2             
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 36. Середнє арифметичне. Питання. Питання 1. Що називають середнім арифметичним кількох чисел? Середнім арифметичним кількох чисел називають частку від ділення суми цих чисел на кількість доданків. Питання 2. Наведіть приклади середніх
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... § 37. Відсотки. Знаходження відсотків від числа Запитання. Запитання 1. Як називають соту частину величини або числа? Процентом.   Запитання 2. Як знайти 1 % від величини? Величину поділити на 100.   Запитання 3. Скільки відсотків становить вся
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк

Інші завдання дивись тут ... РОЗВ'ЯЗУЄМО УСНО Завдання 1 Яке з чисел 516 і 615 розташоване на координатному промені лівіше? Точка з меншою координатою 516 розташована на координатному промені лівіше.   Завдання 2 Яке з чисел 405 и 504 розташоване на координатному промені
Категорія : Математика 5 клас Мерзляк