Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Який чотирикутник називають прямокутником?  Якщо в чотирикутнику всі кути прямі, то його називають прямокутником. 2. Що називають довжиною і шириною прямокутника?  Сусідні сторони прямокутника називають його
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Які бувають види трикутників залежно від виду їх кутів? Трикутники за видом кутів бувають гострокутні, прямокутні, тупокутні. 2. Який трикутник називають гострокутним? прямокутним? тупокутним? Якщо всі кути трикутника
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Яка фігура обмежує многокутник? Многокутник обмежує замкнена ламана, що складається з декількох ланок. 3. Які елементи многокутника ви знаєте? Сторони, вершини. 3. Що називають периметром
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Запитання 1. Який кут називають розгорнутим? Кут, сторони якого утворюють пряму, називають розгорнутим. 2. У яких одиницях вимірюють кути? Величину одиниці виміру кута називають градусом (від лат. gradus — ≪крок≫,
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Розв’язуємо усно Завдання 1 Яких чисел не вистачає в ланцюжку обчислень? Розв'язання Завдання 2 Розв'яжіть рівняння: 1) х + 13 = 28 х = 28 ‒ 13 х = 15 2) 20 ‒ х = 12 х = 20 ‒ 12 х = 8
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Розв’язуємо усно Завдання 1 Знайдіть значення виразу 53 + х , якщо: 1) х = 29; Якщо х = 29, то 53 + х = 53 + 29 = 82  2) х = 61. Якщо х = 61, то 53 + х = 53 + 61 = 114   Завдання 2 Знайдіть
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Розв’язуємо усно Завдання 1 Яке число стоїть у кінці ланцюжка обчислень? 14 + 16 = 30 30 ‒ 18 = 12 12 + 73 = 85 85 ‒ 39 = 46 Завдання 2 Яке число потрібно додати до 18, щоб отримати 64?
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Розв’язуємо усно Завдання 1 Збільште суму чисел 24 и 18 на 36. (24 + 18) + 36 = (24 + 36) + 18 = 60 + 18 = 78   Завдання 2 Подвойте суму чисел 418 и 232. (418 + 232) • 2 = 650 • 2 = (600 +
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Розв’язуємо усно Завдання 1  1) 23 + 17 = 40   2) 230 + 17 = 247 3) 23 + 170 = 193 4) 30 – 13 = 17  5) 300 – 130 = 170 6) 300 – 13 = 287  7) 12 • 4 = 48 8) 12 • 40 =
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ Завдання 1 Яке число в натуральному ряду передує числу 5100? А) 5009       Б) 5939           В)
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 5. Шкала. Координатний промінь Розв’язуємо усно Завдання 1 1) 18 + 14 = 18 + 12 + 2 = 32 2) 180 + 140 = 180 + 120 + 20 = 320 3) 180 + 14 = 194 4) 18 + 140 = 158 Завдання 2 Чому дорівнює
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Розв’язуємо усно Завдання 1 Яке число більше за число 46 на 9? Яке число менше від числа 72 на 15? Яке число більше за число  21 у 7 разів? Яке число менше від числа 65 у 13 разів? 46 + 9 = 55 72 – 15 = 57
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... Розв’язуємо усно Завдання 1. Знайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Розв'язання 1,2           0,24      1,2              0,04        500 Міркуємо так.
Категорія : клас

Інші завдання дивись тут ... © ГДЗ 8next, 2013, 2018, 2022 Питання. 1. Що називають середнім арифметичним кількох чисел? Середнім арифметичним кількох чисел називають частку від ділення суми цих чисел на кількість доданків.   Розв’язуємо усно Задача 1 Заповніть
Категорія : клас