Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 103

Вправа 5 Змінюю дієслова за числом

Множина

Однина

Пишуть, запозичили, існують, записують

Пишу, запозичив, існує, записав

Дієслова: пишуть (що роблять?, множина), запозичили (що зробили?, множина), існують (що роблять?, множина), записують (що роблять?, множина), позначає (що робить?, однина), має (що робить?, однина), є (що робить?, одна форма у всіх особах теперішнього часу), позначити (що зробити?, неозначена форма дієслова), записати (що зробити?, неозначена форма)

 

Вправа 6

Написали повідомлення японським школярам про україн­ську мову…

 

Вправа 7 

Рис на-зи-ва-ють я-пон-ським хлі-­бом. Най-ча-сті-ше я-пон-ці ї-дять йо-го без будь-я-ких при-прав, ма-сла і на-віть со-лі. Во-ни вва-жа-­ють, що рис і без то-го ба-га-тий на смак. Із ри-су го-ту-ють бе-зліч страв. Най-по-пу-ляр-ні-ша се-ред них — су-ші. Я-пон-ці ко-ри-сту-ю-ться не-зви-чним для нас сто-ло-­вим при-бо-ром. Це дві па-ли-чки, я-кі на-зи-ва-­ю-ться ха-сі.

Множина

Однина

називають

їдять

вважають

готують

користуються

називаються

називає

їсть

вважає

готує

коритується

називається

Дієслова у формі множини: називають (вони що роблять?), їдять (вони що роблять?), вважають (вони що роблять?), готують (вони що роблять?), користуються (вони що роблять?), називаються (вони що роблять?).

Дієслова у формі однини: називає (вона що робить?), їсть (він що робить?), вважає (він що робить?), готує (він що робить?), користується (вона що робить?), називається (вона що робить?).

Написали, які страви з рису знаєш (плов, голубці, рисова каша) та які доводилося їсти…

 

Вправа 1 Підкреслили дієслова

1. Що прочитали діти? Діти прочитали оголошення.

2. Що виготовляють діти? Діти виготовляють аплікацію.

3. Що зроблять діти? Діти запустять повітряного змія.

 

Сторінка 104

Вправа 2 Позначили час дієсловау записаних реченнях

Діти прочитали (мин. ч.) оголошення. Діти виготовляють (теп. ч.) аплікацію. Діти запустять (майб. ч.) повітряного змія.

Визначаємо час дієслова за питаннями: прочитали (що зробили?, мин. ч.), виготовляють (що роблять?, теп. ч.), запустять (що зроблять?, майб. ч.)

 

Вправа 3

Пер-ші по-ві-тря-ні змі-ї з’я-ви-ли-ся кіль-ка ти-сяч ро-ків то-му. Ви-го-тов-ля-ли їх з бам-бу-ка і шов-ку. Їм на-да-ва-ли фор-му ме-те-ли-ків, жу-ків, риб. Та най-у-лю-бле-ні-шо-ю фор-мо-ю був дра-кон — каз-ко-вий кри-ла-тий во-гне-ди-шний змій. Йо-го вва-жа-ли сим-во-лом вла-ди і бла-го-по-лу-ччя.

Китай.

 

Вправа 4 Утворили інші часові форми дієслова

Минулий час

(пов'язаний займенник)

Теперішній час

Майбутній час

з’явилися

виготовляли

надавали

був

вважали

з’являються

виготовляють

надають

є

вважають

з’являться, з’являтимуться, будуть з’являтися

виготовлять, виготовлятимуть, будуть виготовляти

нададуть, надаватимуть, будуть надавати

буде

вважатимуть, будуть вважати

з’явилися

(вони) (що зробили?)

виготовляли

(вони) (що робили?)

надавали

(вони) (що робили?)

був

(він) (що робив?)

вважали

(вони) (що робили?)

з’являються

(що роблять?)

виготовляють

(що роблять?)

надають

(що роблять?)

є

(що робить?)

вважають

(що роблять?)

з’являться, з’являтимуться, будуть з’являтися

(що зроблять?, що робитимуть?, що будуть робити?)

виготовлять, виготовлятимуть, будуть виготовляти

(що зроблять?, що робитимуть?, що будуть робити?)

нададуть, надаватимуть, будуть надавати

(що зроблять?, що робитимуть?, що будуть робити?)

буде

(він що зробить?, він що робитиме?)

вважатимуть, будуть вважати

(вони що робитимуть?, вони що будуть робити?)

Сторінка 105

Вправа 5

Написали, чи доводилося запускати повітряного змія, чи тільки мрію запустити…

 

Вправа 6 Підкреслили дієслова та позначили їхній час

Китай — стародавня східна країна. Вона по­сідає (теп. ч.) третє місце у світі за величиною території. А за чисельністю мешканців Китай давно вийшов (мин. ч.) у лідери. Адже тут проживає (теп. ч.) четверта частина всього населення Землі. А це становить (теп. ч.) майже півтора мільярда осіб.

Перевіряємо орфограми: Кита́й (ненаголошений звук [и] за словником), східна (префікс с-), величино́ю (ненаголошений звук [е], бо ве́лич), чисе́льністю (бо чи́сла), прожива́є (бо жив), четве́рта (бо че́тверть), всього (буквосполучення ьо, бо всьо-го), населення (подовжений приголосний звук), Землі́ (бо зе́млі)

Визначаємо час дієслова за питаннями: посідає (що робить?, теп. ч.), вийшов (що зробив?, мин. ч.), проживає (що робить?, теп. ч.), становить (що робить?, теп. ч.)

 

Вправа 7  Ім'я дівчинки складається з одного складу

Дівчинка Джу (Джу — односкладове слово)

Хлопчик Зіхао (Зі-ха-о — трискладове слово)

 

Вправа 8 Ввічливі слова

Китайською мовою

Українською мовою

Ні хао.

Цзай цзієнь.

Здрастуйте.

До побачення.

Вправа 9  Підкреслили дієслова, позначили їх число і час

На півночі Китаю розташувалося (одн., мин. ч.) місто Харбін. У ньому щороку проходить (одн., теп. ч.) Міжнародний фестиваль крижаних і снігових скульптур.

На фестиваль з'їжджаються (мн., теп. ч.) скульптори з усього світу. Глядачі перебувають (мн., теп. ч.) наче у дивному сні серед крижаних замків, фортець, тварин, квітів.

Харбін називають (мн., теп. ч.) столицею холоду. Тут турис­ти ганяють (мн., теп. ч.) снігового м'яча, купаються (мн., теп. ч.) в крижаній воді, ночують (мн., теп. ч.) у льодяному готелі.

Визначаємо час дієслова за питанням: розташувалося (що зробило?, мин. ч.), проходить (що робить?, теп. ч.), з'їжджаються (що роблять?, теп. ч.), перебувають (що роблять?, теп. ч.), називають (що роблять?, теп. ч.), ганяють (що роблять?, теп. ч.), купаються (що роблять?, теп. ч.), ночують (що роблять?, теп. ч.)

Визначаємо число дієслова за допомогою особового займенника: розташувалося (що воно зробило?, одн.), проходить (що він робить?, одн.), з'їжджаються (що вони роблять?, мн.), перебувають (що вони роблять?, мн.), називають (що вони роблять?, мн.), ганяють (що вони роблять?, мн.), купаються (що вони роблять?, мн.), ночують (що вони роблять?, мн.)

 

Сторінка 106

Вправа 1

Ходиш (теп. ч.), займаєтеся (теп. ч.), станемо (майб. ч.)

Визначаємо час дієслова за питаннями: ходиш (що робиш?, теп. ч.), займаєтеся (що робите?, теп. ч.), станемо (що зробимо?, майб. ч.)

 

Вправа 2 Дієвідмінювання особових дієслів

Ти ходиш на стадіон. Ви займаєтеся спортом. Ми станемо здоровими.

Перевірка особового закінчення дієслова: (ти) ходиш – (вони) ходять, (ви) займаєтеся – (вони) займаються, (ми) станемо – (вони) стануть.

 

Вправа 3

1. Чи знаєш ти, як називається столиця Китаю? Пекін.

2. Пригадуєш, із якої мови японці запозичили ієрогліфи? З Китаю.

3. Як ти думаєш, чи існують штучні яйця? Так, їх виробляють у Китаї.

4. Чи здогадуєшся, хто винайшов морозиво? Китайський винахідник.

Перевірка особового закінчення дієслова: (ти) знаєш — (вони) знають; (ти) пригадуєш — (вони) пригадують; (ти) думаєш — (вони) думають; (ти) здогадуєшся — (вони) здогадуються.

 

Вправа 4  Підкреслили орфограму «літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів», позначили час дієслів

Перекладається (теп. ч.), налічується (теп. ч.), вважається (теп. ч.), відрізняється (теп. ч.), виявляється (теп. ч.)

Визначаємо час дієслова за питанням: перекладається (що робить?, теп. ч.), налічується (що робить?, теп. ч.), вважається (що робить?, теп. ч.), відрізняється (що робить?, теп. ч.), виявляється (що робить?, теп. ч.)

Перевірка особового закінчення дієслова:  (воно) перекладається — (вони) перекладаються, (воно)  налічується — (вони) налічуються, (воно) вважається — (вони) вважаються, (воно) відрізняється — (вони) відрізняються, (воно) виявляється — (вони) виявляються.

 

Сторінка 107

Вправа 5

Ми носимо цю річ улітку і розкриваємо її, коли починається дощ. Чи знаєш ти, як вона називається?

Друзі, а ви маєте цю річ? Чи носите її з собою? А користуватися нею вмієте?

Перевірка особового закінчення дієслова теперішнього часу:  (ми) носимо — (вони) носять, (ми) розкриваємо — (вони) розкривають, (він) починається — (вони) починаються, (ти) знаєш — (вони) знають, (вона) називається — (вони) називаються, (ви) маєте — (вони) мають, (ви) носите — (вони) носять, (ви) вмієте — (вони) вміють.

 

Вправа 6

Цікаві факти про парасолю…

Сенкан про парасольку, викорис­товуючи дієслова в теперішньому часі…

 

Вправа 7 Підкреслили дієслова, позначили їхній час

Появі парасольки ми завдячуємо (теп. ч.) китайському робітнику-тесляреві. Саме він більш як три тисячі років тому виготовив (мин. ч.) для своєї дружини «дах, який завжди при ній».

Пізніше парасолька з'являється (теп. ч.) в інших країнах світу. Спочатку використовується (теп. ч.) як захист від сонця. А близько 200 років тому в Англії її почали (мин. ч.) використо­вувати для укриття від дощу.

Визначаємо час дієслова за питаннями: завдячуємо (що робимо?, теп. ч.), виготовив (що зробив?, мин. ч.), з'являється (що робить?, теп. ч.), використовується (що робить?, теп. ч.), почали (що зробили?, мин. ч.), використо­вувати (що робити?, неозначена форма дієслова не має часу)

Перевіряємо орфограми: завдячуємо (бо вони завдячують), кита́йському (ненаголошений звук [и] за орфографічним словником), з’являється (бо вони з’являються), спочатку (префікс с-), використовується (бо вони використовуються), за́хист (бо захи́щений), укриття́ (бо укри́в).

 

Сторінка 108

Вправа 1

Пояснили, як зрозуміти значення приказки: щоб щось мати, треба працювати.

Приказки

Дієслова

Питання

Форми

майбутнього часу

Без трудів не їстимеш пирогів

їстимеш

що робитимеш?

складна

Без трудів не будеш їсти пирогів

будеш їсти

що будеш робити?

складена

Без трудів не з'їси пирогів

з'їси

що зробиш?

проста

Вправа 2

Що робити?

Що зроблю?

Що робитиму?

Що буду робити?

малювати

бігти

зустрічати

пригощати

розповідати

намалюю

побіжу

зустріну

пригощу

розповім

малюватиму

бігтиму

зустрічатиму

пригощатиму

розповідатиму

буду малювати

буду бігти

буду зустрічати

буду пригощати

буду розповідати

Вправа 3 Записали речення із трьома з утворених дієслів, позначили число цих дієслів

Я намалюю (одн.) гарний дім. Потім побіжу (одн.) до друга. Скоро зустріну (одн.) Новий рік. Сьогодні пригощу (одн.) своїх друзів. Розповім (одн.) друзям про цікаву пригоду.  

Особові дієслова в однині, бо (я) намалюю, побіжу, зустріну, пригощу, розповім.

Я малюватиму (одн.) гарний дім. Потім бігтиму (одн.) до друга. Скоро зустрічатиму (одн.) Новий рік. Сьогодні пригощатиму (одн.) своїх друзів. Розповідатиму (одн.) друзям про цікаву пригоду.  

Особові дієслова в однині, бо (я) малюватиму, бігтиму, зустрічатиму, пригощатиму, розповідатиму.

Я буду малювати (одн.) гарний дім. Потім буду бігти (одн.) до друга. Скоро буду зустрічати (одн.) Новий рік. Сьогодні буду пригощати (одн.) своїх друзів. Буду розповідати  (одн.) друзям про цікаву пригоду.  

Особові дієслова в однині, бо (я) буду малювати, буду бігти, буду зустрічати, буду пригощати, буду розповідати.

 

Сторінка 109

Вправа 4

Етикетку улюбленого напою китайців (чаю) містить відомості про назву («Цілющий напій»), склад продукту (чай крупнолистий), місце збору (Китай), масу (50 г), дату виготовлення (11.12.2020), термін придатності (11.12.2022).

Для мене як споживача найважливіші термін придатності, складники.

 

Вправа 5

Ви-ро-щу-ва-ти й за-ва-рю-ва-ти чай по-ча-ли в Ки-та-ї. А ста-ло-ся це, ко-ли ви-пад-ко-во ли-сток чай-но-го ку-ща впав у ча-шку з о-кро-пом. Чай бу-ва-є бі-лий, зе-ле-ний, чор-ний. У-сі во-ни з ли-стя о-дно-го ку-ща, я-кий на-зи-ва-є-ться «Ка-ме-­лі-я ки-тай-ська». Тіль-ки су-шать ли-стя по-рі-зно-му. То-му й ви-хо-дить рі-зний смак і вла-сти-во-сті ча-ю. Чай змі-цню-є і-му-ні-тет, зу-бну е-маль, я-кщо йо-го спо-жи-ва-ють без цу-кру. Та-кож до-по-ма-га-є пра-цю-ва-­ти сер-цю і су-ди-нам, пе-ре-трав-лю-ва-ти ї-жу.

 

Вправа 6  Дібрали дієслова-антоніми

Пов'язаний

займенник

Дієслово

Антонім

Форми майбутнього часу

вони

почали

закінчили

закінчать, закінчуватимуть, будуть закінчувати

він

впав

піднявся

підніметься, підніматиметься, буде підніматися

 

зміцнює

ослаблює

ослабить, ослаблюватиме, буде ослаблювати

 

допомагає

заважає

заважатиме, буде заважати

 

працювати

байдикувати

побайдикує, байдикуватиме, буде байдикувати

Вправа 7

Сенкан про чай, використовуючи дієслова в майбутньому часі…

 

Вправа 8  

Розповідь «У суботу ми всією сім'єю влаштуємо вели­ке прибирання», використовуючи дієслова в майбутньому часі

 

Сторінка 110

Вправа 1

Ви дізнаєтеся про найвищу у світі гору.

Ми побачимо тварину, яка живе тільки в Китаї.

Ти напишеш про те, як долаєш труднощі.

Перевірка особового закінчення дієслова майбутнього часу:  (ви) дізнаєтеся — (вони) дізнаються, (ми) побачимо — (вони) побачать, (ти) напишеш — (вони) напишуть.

 

Вправа 2  Підкреслили дієслова, позначили їхнє число

Як рік зустрінеш (одн.), так і проведеш (одн.).

Проспите (мн.) погожі дні весною, заплачете (мн.) від голоду зимою.

Запросимо (мн.) друзів, пригостимо (мн.) їх чаєм і зробимо (мн.) приємною нашу зустріч.

Визначаємо число дієслова за допомогою особового займенника: зустрінеш (ти що зробиш?, одн.), проведеш (ти що зробиш?, одн.), проспите (ви що зробите?, мн.), заплачете (ви що зробите?, мн.), запросимо (ми що зробимо?, мн.), пригостимо (ми що зробимо?, мн.), зробимо (ми що зробимо?, мн.)

Перевірка особового закінчення дієслова майбутнього часу:  (ти) зустрінеш — (вони) зустрінуть, (ти) проведеш — (вони) проведуть, (ви) проспите — (вони) просплять, (ви) заплачете — (вони) заплачуть, (ми) запросимо — (вони) запросять, (ми) пригостимо — (вони) пригостять, (ми) зробимо — (вони) зроблять.

Після губних приголосних перед –ять появляється м’який приголосний звук [л']: просплять, зроблять.  

 

Вправа 3

Я вперше дізнався, що підйом на найвищу гору Китаю Джомолунгму триває майже два місяці, а сміливці втрачають 10-15 кілограмів ваги.

Інші завдання дивись тут...

  • Денис
    На ст. 103 вправа 8 не записана розповидь ---------------- У підручнику на сторінці 103 нема вправи 8.
    20 лютого 2024 11:27
  • Денис
    Ст 109 а не 103, вибачте
    21 лютого 2024 07:39