Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Большакова І., Пристінська М." 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 21

Вправа 1  Частини мови

Хто? Бабуся, онук, онука, котик.

Що? Груша, цукор, вогонь, ніж, дошка, яблуко, миска, молоко, стіл.

Що робить? Варить, кидає, подає, горить, допомагає, ріже, чистить, дивиться, облизується.

• Склали речення за зразком:

Бабуся (хто?) варить (що?) смачне (яке?) варення (що?).

Карина (хто?) чистить (що робить?) червоне (яке?) яблуко (що?).

Андрійко (хто?) подає (що робить?) жовту (яку?) грушу (що?).

Котик (хто?) бачить (що робить?) смачне (яке?) молоко (що?).

 

Вправа 2  Вірш «Варення» Григорія Фальковича

Про це здо-га-да-ю-ться й ді-ти: Ва-ре-ння від сло-ва — «ва-ри-ти». Ва-ре-ння бу-ва-є: гру-ше-ве, і я-блу-чне, і че-ре-шне-ве, Су-ни-чне, сли-во-ве, ай-во-ве,

і ще — у-я-ви! — гар-бу-зо-ве. Тож ми за ро-ди-нним зви-ча-єм — Бо в нас та-ки дру-жна рі-дня — Ша-ну-єм йо-го, при-ві-ча-єм. З м'я-кень-ко-ю бул-ко-ю, з ча-єм, Із си-ром, з млин-ця-ми — що-дня!

Тема: розповідь про варення

Головна думка: «тож за родинним звичаєм… шануєм його, привічаєм»

Рими: діти – варити, грушеве – черешневе, айвове – гарбузове, звичаєм – привічаєм – чаєм, рідня – щодня

• Слова-ознаки (прикметники) до слова варення:

варення (яке?) — грушеве, яблучне, черешневе, суничне, сливове, айвове, гарбузове

 

СТОРІНКА 22

Вправа 1 Речення

Марина

Микита

Максим

Слова

Розповідне речення

Питальне речення

Художник, картина, фарби, малює.

Художник пише картину фарбами.

Що малює художник?

Вправа 2

Я малюю слоника олівцями. (Речення, виражає закінчену думку слова пов’язані між собою)

У слона є. (Слова, що виражають незакінчену думку)

У нашому зоопарку живе слон. (Речення, виражає закінчену думку слова пов’язані між собою)

Смачне їсть слон банан. (Слова, що не пов’язані між собою)

 

Вправа 3  Багатозначні слова

Тато подарував мамі свіжі (нещодавно зрізані) квіти.  Дідусь читає  свіжу (нову) газету.  Собака їсть свіжу (якісну, незіпсуту) ковбасу.  У кімнаті свіже (чисте) повітря.

 

СТОРІНКА 23

Вправа 4  Вірш-небилиця «Картина» Платона Воронька

В ме-не є та-ка кар-ти-на — кра-ща від у-сіх! Не кар-ти-на — ди-ви-на. Над го-ро-ю — ни-зи-на. Спі-ють я-блу-ка, ма-ли-на, звер-ху ва-лить сніг. На гіл-ках си-дять зай-ча-та, по став-ку пли-вуть кур-ча-та. Ї-жа-ки ле-тять.

Тема: опис дивної картини

Головна думка: «не картина — дивина»

Рими у вірші…

• Дивне у вірші: «над горою — низина», «спіють яблука, малина, зверху валить сніг», «на гілках сидять зайчата», «по ставку пливуть курчата», «їжаки летять».

Дивне у картині: заєць сидить на гілці, літають їжаки, сніг улітку.

• Небилиця — те, чого немає в дійсності; вигадка, тому вірш та картину можна назвати небилицями.

 Спробували переробити вірш так, аби все було намальовано правильно...

 

Вправа 1 Текст

Софія

Микита

Вероніка

Одне розповідне речення

Три розповідні речення не утворюють текст, бо не пов’язані за змістом. Перше речення про малювання, друге про млинці, третє про сонечко.

Речення утворюють  текст, бо пов’язані за змістом, можна дібрати заголовок.

Тема: опис картини Вероніки

Головна думка: малювання – захопливе заняття

Заголовок: «Картина»

Я малюю сонечко.

Я малюю синє небо. Млинці дуже смачні. На небі — червоне сонечко.

Я малюю картину. На ній синє небо і черво­не сонечко. У небі ле­тить повітряний змій.

СТОРІНКА 24

Вправа 2    

• «Зайве» речення «Я люблю кататися на велосипеді».

• Заголовок: «Метелики», «Метелики-хвальки», «Хвальки».

Тема: розмова метеликів-хвальків

Головна думка: не бути хвальком

Зачин. Над зеленим лугом літали два метелики. Один білий, а інший червоний.

Основна частина. Зустрілися метелики, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик каже: «Мої крильця красивіші, бо я схожий на білу хмаринку». А червоний метелик і собі хвалиться: «Ні, мої крильця красивіші, бо я схожий на сонце».

Кінцівка. Зайшло сонце. Настала ніч. Обидва метелики посіріли.

• Підкреслили слова, назви ознак (прикметники):

Над зеленим лугом літали два метелики. Один білий, а інший червоний.

 

Вправа 3  Вірш «В ліс метелики  прилетіли» Олеся Мамина

В ліс ме-те-ли-ки ле-ті-ли, ві-дпо-чить на до-ню сі-ли: два на кра-ї ка-пе-лю-шка, два на но-сик, два на ву-шка, не-слу-хня-ний на ва-ліз-ку, а ла-ска-вий сів на сліз-ку, а най-стар-ший — на со-піл-ку, а най-мен-ший — на мо-біл-ку!

Тема: розповідь про метеликів, що «відпочить на доню сіли»

Головна думка: метелики – гарні комахи

Рими: летіли – сіли, капелюшка – вушка, валізку – слізку, сопілку – побілку

 

Вправа 4  Редагуємо речення «Ця картина залізла в моє серце».

Ця картина заполонила моє серце.

 

СТОРІНКА 25

Вправа 1  Підкреслили слова, які допомогли знайти відгадку:

У нього є чотири лапки і кігтики, як дряпки. Він нявчить, муркоче, впіймати мишку хоче. Відгадка: кіт.

• Звуконаслідування (передача немовних звуків за допомогою звуків мови): «Няв!», «Гав-гав», «Ку-ку! Ку-ку!»

 

Вправа 2

кіт     [к´ і т]    [ – ● — ]   Читаємо звукову схему: у слові один склад, 3 звуки (м’який або пом’якшений приголосний звук, голосний звук, твердий приголосний звук)

тигр   [т и г р]  [ — ● — — ]  Читаємо звукову схему: у слові один склад, 4 звуки (другий голосний звук, інші три тверді приголосні звуки)

рись   [р и с']    [ — ● = ]   Читаємо звукову схему: у слові один склад, 3 звуки (перший твердий приголосний звук, другий голосний звук, третій м’який або пом’якшений приголосний звук)

• лев  [ — ● — ]  [л е в]

пантера  наголос  панте́ра пан-те-ра [ — ● — | — ●́ | — ● ] звуковий розбір [п а н т е р а]

кицька    ки́цька    ки-цька   [ — ●́ | = — ● ]    [к и ц' к а]

котик     ко́тик       ко-тик     [ — ●́ | — ● — ]    [к о т и к]

 

СТОРІНКА 26

Вправа 3  Уривки з італійської народної казки «Учений кіт»

• Чому принц думав, що в нього вчений кіт? «Десять років привчав принц кота не бути котом … А посеред столу на задніх лапах стояв кіт. У пе­редніх лапках він тримав свічку. Почали розносити страви. А кіт і вусами не повів».

Казки, у яких одним із героїв є кіт: «Пан Коцький», «Нерозумне кошеня», «Кіт та лисиця», «Кіт у чоботях»

• Розповідь про казку за схемою (тема, головна думка, місце і час подій, будова твору)…

• Речення, у яких описуються немовні звуки:

Котик занявчав. Друзі обговорювали вченого кота. Посуд дзенькнув. Принц розповів про свого кота. Ві­тер шелестів листям. Мишеня запищало.

Звуконаслідування: «Няв!», «Дзень-дзень», «Шу-у-у», «Пі-пі»

 

СТОРІНКА 27

Вправа 1  Букви і звуки

• Артем і Яна вимовляють і чують звуки, Борис бачить букви, Віка пише букви, Дмитро вимовляє звуки, Яна чує звуки.

 

Вправа 2  Велика буква

Імена дітей в абетковій послідовності: Артем, Борис, Віка, Дмитро, Ліна, Яна

Предмети за абеткою: зошит, книжка, пірамідка, яблуко

 

СТОРІНКА 28

Вправа 3  Вірш «Юрасева іграшка» Галини Демченко

Ки-ця спить на ко-жу-шку, пта-ше-ня-тко — на пу-шку, сі-рий зай-чик — на о-бніж-ку, а Ю-ра-сик наш у ліж-ку. Бі-ля ньо-го пів-ник ліг, чор-ні о-чі — сам, як сніг; тіль-ки пів-ник спать не хо-че: не за-плю-щу-ю-ться о-чі

Тема: розповідь про іграшки Юрася

Рими: кожушку – пушку, обніжку – ліжку, ліг – сніг, хоче – очі

• Чому півник не хоче спати та чи можуть спати іграшки? Насправді сплять тільки істоти.

• Назви іграшок за абетковою послідовністю: вед­медик, зайчик, машинка, м'яч, півник.

Розповідь про улюблену іграшку…

 

Вправа 1

Лексичне значення (тлумачення) слів: буква, алфавіт, звук, словник…

Слова за абеткою: алфавіт, буква, звук, словник

 

Вправа 2  Словники

Неправильно

Правильно пенал

Неправильно написане слово

пинал

пенал

Неправильно вжите слово у реченні

У мене є пернатий друг — хом'ячок

У мене є домашній друг — хом'ячок

Неправильно вжите слово у реченні

У нас живе котик. Його принесли в дім ще цуценям.

У нас живе котик. Його принесли в дім ще кошеням.

СТОРІНКА 29

Вправа 3 Порівняли словники...

Орфографічний словник

Тлумачний словник

пекарня, -ні

пелюстка, -ки, д. -стці

пенал, -ла

ПЕНАЛ, а, чол. Довга коробочка, футляр для зберігання ручок, олівців і т. ін.

ПЕРНАТИЙ, а, е. Вкритий пір'ям (про птахів).

ЦУЦЕНЯ, яти, сер. Маля собаки; щеня.

Слова у словниках пишуть за абеткою для швидкого пошуку.

 

Вправа 4

У мене є домашній друг — хом'ячок. У нас живе котик. Його принесли в дім ще кошеням.

Що ти знаєш про хом'яка...?

 

Вправа 5

«Зайвий» предмет: шкарпетка (предмет одягу серед предметів посуду)

Посуд: миска, тарілка, кухоль, сковорода, виделка, ложка, горнятко.

Слова за абеткою: виделка, горнятко, кухоль, ложка, миска, сковорода, тарілка

 

СТОРІНКА 30

Вправа 1  Казка — це твір про вигадані події, осіб, іноді за участю фантастичних сил

Казки переповідали багато разів різні люди, тому автором став народ. Ці казки народні

Казки пишуть письменники. У таких казок є автор, тому вони — авторські (літературні)

Є казки, які створив народ, а переказали письменники (літературні)

«Рукавичка», «Котигорошко»

«По­пелюшка» Шарля Перро, «Гидке каченя» Ганса Крістіана Андерсена

«Лисичка і Журавель» Івана Франка

Список казок за абеткою: «Гидке каченя», «Котигорошко», «Лисичка і Журавель», «Попелюшка», «Рукавичка»

 

Вправа 2

На́зви предметів за абеткою: чарівний горщик, чарівне дзеркальце, чарівна паличка, чарівна сопілка, чарівні чоботи

• Чи можуть бути чарівні предмети насправді? Чарівні предмети зустрічаються в казках, їх не буває насправді.

 

СТОРІНКА 31

Вправа 3  Літературна казка «Лисичка і Журавель» Івана Франка

Тема: розповідь про частування Лисички і Журавля

Головна думка: що посієш, те й пожнеш

Зачин. «Лисичка з Журавлем покумалися…»

Основна частина. «На другий день приходить Лисич­ка, а Журавель наварив …»

Кінцівка. «Розсердилася Лисичка…»

План казки

• Чому Лисичка і Журавель не стали друзями? Лисичка не була щирою до Журавля, тому, як говорить прислів’я, що посіяла, те й пожала.

• Замінили виділені слова іншими, схожими за значенням:

покумалися

породичалися

Живися, кумочку, не погордуй!

Їж, кумочку, не зневаж!

стук-стук

стукає

гостити

пригощати

дзьоб-дзьоб у горнятко

видзьобав з горнятка

не розстарав

не роздобув

Приязнь не водила

не приятелювала

• Приказка «Чим хата багата, тим і рада».

Ставлення автора до персонажів …

Вигадка

Правда

Лисичка і Журавель породичалися.

Тварини розмовляють людським голосом.

Ходять у гості, пригощають стравами.

Лисиця – хижа тварина, вона не приятелює з птахами.

Характеристика персонажів…

Інші завдання дивись тут...