Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант 1.

Завдання 1. Дніпро — третя за довжиною і площею (орудний відмінок іменника) річка в Європі (пишемо велику букву). Їй більше п'яти (пишемо апостроф) мільйонів років.

   У старовинних (подвоєння літери) літописах, переказах Дніпро (пишемо велику букву) згадується (дієслово на -ться) під різними назвами. Донапрас або Данапр означає «глибока (бо вгли́б) ріка»; Борисфен (пишемо велику букву) — «той, що тече з півночі»; Славутич — «син слави».

   Це дійсно могутня і славна річка. На  її (на чиїх?, прийменник зі займенником пишемо окремо) берегах (бо бе́рег)  розташовано (префікс роз-) 26 українських (прикметник з малої букви) міст. В Дніпрі (власна назва з великої букви) водиться (дієслово на -ться) більше шістдесяти (бо шести).

    Дніпро — третя за довжиною і площею річка в Європі. Їй більше п'яти  мільйонів років.

   У старовинних літописах, переказах Дніпро згадується під різними назвами. Донапрас або Данапр означає «глибока ріка»; Борисфен — «той, що тече з півночі»; Славутич — «син слави».

   Це дійсно могутня і славна річка. На  її берегах розташовано 26 українських міст. В Дніпрі водиться більше шістдесяти видів риб.

 

Завдання 2. За допомогою суфіксів -ечк- та -ищ- утвори спільнокореневі до слова річка. Познач суфікси.

      ^           ^

Річечка, річище.

 

Завдання 3. Число і відмінок прикметників.

  У стародавніх (мн., М. в.) літописах, переказах Дніпро згадується під різними (мн., Ор. в.) назвами. 

Міркуємо так.

Число і відмінок прикметників можна визначити за відмінком зв'язаним іменником.

У стародавніх (у яких?, М.в., мн.) літописах (у чому?, наявний прийменник, М.в., мн.)

Під різними (під якими?, Ор. в., мн.) назвами (під чим?, Ор. в., мн.)

 

Завдання 4. Слово першого речення зі звуковою схемою 

[— — •' | — — • | = • ] - площею.

Міркуємо так.

Слово має 3 склади. Наголос падає на перший склад. Має три голосних звуки, чотири твердих приголосних звуки, один м'який приголосний звук.

Площею [п л о ш ч е й у]

 

Завдання 5. Випиши з тексту дієслово теперішнього часу, утвори від нього всі інші форми.

Згадується - згадувався (минулий час), згадуватиметься, буде згадуватися (майбутній час), згадувати (неозначена форма дієслова).

Міркуємо так.

Згадується - згадувався (минулий час), згадуватиметься, буде згадуватися (майбутній час), згадувати (неозначена форма дієслова).

Означає - означав (минулий час), означатиме, буде означати (майбутній час), означати (неозначена форма дієслова).

Водиться - водилося (минулий час), водитиметься, буде водитися (майбутній час), водитися (неозначена форма дієслова).

Тече - текла (минулий час), тектиме, буде текти (майбутній час), текти  (неозначена форма дієслова).

 

Завдання 6. Текст-розповідь  «Річки — багатство і окраса моєї Батьківщини».

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. Варіант 2.

Завдання 1. У першу суботу липня відзначається (дієслово на -ться) День Дніпра. У цей день ми дякуємо Славутичу (пишемо велику букву) за питну воду, за зрошення (подвоєння літери) його водами безкраїх (префікс без-) ланів, за красу його високих (бо уви́сь) берегів (бо бе́рег).

   Але Дніпро (пишемо велику букву) потерпає від нашої недбалості. Його води забруднюються (дієслово на -ться) людьми. Радіоактивні відходи Чорнобиля (пишемо велику букву) отруюють багату флору і фауну (за словником) могутньої (знак ь).

    Убережи від забруднення (подвоєння літери) і свою ріку. (Інтернет- ресурс)

   У першу суботу липня відзначається День Дніпра. У цей день ми дякуємо Славутичу за питну воду, за зрошення його водами безкраїх ланів, за красу його високих берегів.

   Але Дніпро потерпає від нашої недбалості. Його води забруднюються людьми. Радіоактивні відходи Чорнобиля отруюють багату флору і фауну могутньої ріки.

     Убережи від забруднення і свою річку!

 

Завдання 2. За допомогою суфіксів -еньк- та -ющ- утвори спільнокореневі до слова багатий (познач суфікси).

         ^                  ^

Багатенький, багатющий.

 

Завдання 3. Число і відмінок прикметників.

Радіоактивні відходи Чорнобиля отруюють багату (одн., Зн. в.) флору і фауну могутньої (одн., Р. в) ріки.

Міркуємо так.

Число і відмінок прикметників можна визначити за зв'язаним іменником.

Багату (яку?, Зн. в., одн.) флору (що?, не підмет, Зн. в., одн.)

Могутньої (якої?, Р. в., одн.) ріки (чого?, Р. в., одн.)

 

Завдання 4. Слово другого речення зі звуковою схемою 

[— • — |— — •' | = • — ] - безкраїх.

Міркуємо так.

Слово має 3 склади. Наголос падає на другий склад. Має три голосних звуки, п'ять твердих приголосних звуки, один м'який приголосний звук.

Безкраїх [б е з к р а й і х]

 

Завдання 5. Випиши з тексту дієслово теперішнього часу, утвори від нього всі інші форми.

Відзначається - відзначався (минулий час), відзначатиметься, буде відзначатися (майбутній час), відзначати (неозначена форма дієслова).

Міркуємо так.

Відзначається - відзначався (минулий час), відзначатиметься, буде відзначатися (майбутній час), відзначати (неозначена форма дієслова).

Дякуємо - дякували (минулий час), дякуватимемо, будемо дякувати (майбутній час), дякувати (неозначена форма дієслова).

Потерпає - потерпав (минулий час), потерпатиме, буде потерпати (майбутній час), потерпати (неозначена форма дієслова).

Забруднюються - забруднювалися (минулий час), забруднюватимуться, будуть забруднюватися (майбутній час), забруднюватися (неозначена форма дієслова).

Отруюють - отруювали (минулий час), отруюватимуть, будуть отруювати  (майбутній час), отруювати (неозначена форма дієслова).

 

Завдання 6. Текст-розповідь «Мій вклад у збереження рідного краю».

Інші завдання дивись тут...