Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ Завдання 216. 306 : 3 = (300 + 6) : 3 = 300 : 3 + 6 : 3 = 100 + 2 = 102 _306 | 3     3     102  _0   0   _6    6    0   Завдання 217. _505 | 5   
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ Завдання 200. а) в одиниці: 1 дес. З од. = 10 од. + 3 од. = 13 од. З дес. 4 од. = 30 од. + 4 од. = 34 од. 5 дес. 1 од. = 50 од. + 1 од. = 51 од. 7 дес. = 70 од. б) у десятки: 3 сот. = 30 дес. З сот. 2 дес. = 30 дес. + 2 дес. = 32 дес. 1 сот. 7 дес. = 10
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут...  ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ВИДУ 203 • 4, 170 • 4 Завдання 182. Приклад Пояснення х 307        3    921 7 • 3 = 21 (од.) = 2 дес. 1 од. 0 • 3 = 0 (дес.) 0 + 2 = 2 (дес.) 3 • 3 = 9 (сот.) х 210
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... МНОЖЕННЯ ТРИЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ Завдання 171. Г) 102 • 7 = 714   Завдання 172. Рівняння х : 3 = 64 х = 64 • 3 х = 192 192 : 3 = (180 + 12) : 3 =64 64 = 64   х : 3 = 335 – 130 х : 3 = 205 х = 205 • 3 х = 615 615 : 3 = (600 + 15)
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ Завдання 159. 7 • 9 = 63 70 • 9 = 630 100 • 9 = 900 8 • 4 = 32 80 • 4 = 320 200 • 4 = 800 5 • 7 = 35 50 • 7 = 350 200 • 2 = 400 9 • 3 = 27 90 • 3 = 270 300 • 3 = 900 4
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ПЕРЕВІР СЕБЕ Завдання 147. Всі числа, більші від 150, але менші від 200, які ді­ляться без остачі на 5 повинні закінчуватися нулем або п’ятіркою: 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195   Завдання 148. Запиши в порядку зростання всі трицифрові числа,
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ Завдання 138.    3    1    4    2 а – b : с + с • d 102 : 2 + 34 • 5 – 130 : 5 = 195 1) 102 : 2 = (100 + 2) : 2 = 100 : 2 + 2 : 2 = 50 + 1 = 51 2) 34 • 5 = (30 + 4) • 5 = 30
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ Завдання 126 300 + 20 + 8 + 200 + 90 + 7 = (300 + 200) + (20 + 90) + (8 + 7) = 500 + 110 + 15 = 625 800 + 40 + 9 – 300 – 30 – 3 = (800 – 300) + (40 – 30) + (9 – 3) = 500 + 10 + 6 = 516 400 + 50 + 3 + 100 + 20
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ЗМІНА ЧАСТКИ ПРИ ЗМІНІ ДІЛЕНОГО, ДІЛЬНИКА Завдання 117. Склади істинні рівності із чисел у стовпчиках таблиць. По­рівняй їх. Поясни, як змінюється частка від зміни діленого, дільника. Чи правильно міркує Мудрик? Ділене 9 90 900 Дільник 3 3 3
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ЗВ'ЯЗОК МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ Завдання 107 Ділене 90 90 90 270 270 270 450 Дільник 3 3 3 9 9 9 5 Частка 30 З0 З0 30 З0 З0 90 Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Щоб знайти дільник, треба
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ Завдання 86. Висновок, як залежить добуток від зміни множників. 8 • 4 = 32 (8 • 2) • 4 = (8 • 4) • 2 = 32 • 2 = 64 16 • 4 = 64   8 • 4 = 32 (8 • 2) • (4 : 2) = (8 • 2) • (2
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ПРИЙОМИ УСНОГО МНОЖЕННЯ Завдання 76. а) 32 • 4 = 32 + 32 + 32 + 4  (хибно, 32 + 32 + 32 + 4 = 32 • 3 + 4) б) 32 • 4 = 32 + 32 + 32 (хибно, 32 + 32 + 32 = 32 • 3) в) 32 • 4 = 32 + 32 + 32 + 32 (істинно) г) 32 • 4 = З0 • 4 + 2 •
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ЗМІНА СУМИ Й РІЗНИЦІ ПРИ ЗМІНІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ Завдання 67. «Розшифруй» записи (до обох частин рівності можна додавати одне і те число). Якщо а + Ь = с, то (а + k) + b = с + k    Якщо а – b = с, то (а + k) – b = с + k   Завдання 68.
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ Завдання 57. 456 + 223 = 679 а) 223 + 456 = 679  (від перестановки доданків сума не змінюється) 679 – 223 = 456 (щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок). 679 – 456 = 223 (щоб знайти
Категорія : Математика 4 клас Заїка