Інші завдання дивись тут... ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ Завдання 524. Поясни: (а • b): с (а : с) • Ь. 84 : 14 = 6 840 000 : 14 = (84 • 10 000) : 14 = (84 : 14) • 10 000 = 60 000   6 600 : 33 = (66 • 100) : 33 = (66 : 33) • 100 = 200 52 000 :
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА 0ДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО Завдання 505. 5 • 3 = 15 5 сот. • 3 = 15 сот. 5 тис. • 3 = 15 тис. 5 дес. тис. • 3 = 15 дес. тис.   50 • 3 = 150 500 • 3 = 1 500 5 000 • 3 =
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ Завдання 487. 21 793 (двадцять одна тисяча сімсот дев’яносто три), 57 638 (п’ятдесят сім тисяч шістсот тридцять вісім), 8 774 (вісім тисяч сімсот сімдесят чотири), 178 315 (сто сімдесят
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ВИЗНАЧЕННЯ В ЧИСЛІ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ОДИНИЦЬ КОЖНОГО РОЗРЯДУ Завдання 461. Число Загальна кількість десятків 20 175 2 017 75 964 7 596 429 750 42 975   Завдання 462. 824 375 це 8 243 сот. ; 824 375 це 824
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ЗАСТОСУВАННЯ НУМЕРАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДІЙ. ДІЇ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ. ОДИНИЦІ МІСТКОСТІ Завдання 441. Вісімдесят тисяч (80 000); двісті п'ять тисяч (205 000); шістсот тисяч триста (600 300); сімсот сімдесят сім тисяч сімдесят сім (777 077). Сто сорок
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ РОЗРЯДНИМИ ОДИНИЦЯМИ. РОЗРЯДНИЙ СКЛАД ЧИСЛА Завдання 420. Клас тисяч Клас одиниць   Сотні тисяч Десятки тисяч Одиниці тисяч Сотні Десятки Одиниці Число           1 1 = 1 од.
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ШОСТОГО РОЗРЯДУ Завдання 396. 1 сот. тис. = 100 тис. = 100 000. 2 сот. тис. = 200 тис. = 200 000 4 сот. тис. = 400 тис. = 400 000 6 сот. тис. = 600 тис. = 600 000 З сот. тис. = 300 тис. = 300 000 7 сот. тис. = 700 тис. = 700 000
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ТИСЯЧА. РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ Завдання 369. Одиницями можна лічити книжки. Десятками можна лічити квартири. Сотнями можна рахувати черешні. Тисячами можна рахувати квіти.   Завдання 370. 1 дес., 2 дес., 3 дес., 4 дес., 5
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ Завдання 342. 24 • 39 = 936 (числова рівність) 24 • х = 936 (рівняння – рівність зі змінною) 74 • 11 (числовий вираз) 206 : 2 (числовий вираз) х : 15 – 41 (вираз зі змінною) 615 : 41 – 15 (числовий вираз)  
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО СПОСОБОМ ОКРУГЛЕННЯ Завдання 313. Кожне число розташоване між найближчими круглими числами: 20, 22, 30; 40, 47, 50; 90, 98, 100; 130, 131, 140; 240, 249, 250; 500, 501, 510; 750, 756, 760;, 990, 999, 1000.   Завдання 314. Числа
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... АЛГОРИТМ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО Завдання 287. 23 • 25 = 23 • (20 + 5) = 23 • 20 + 23 • 5 = 460 + 115 = 575 23 • 20 = (20 + 3) • 20 = 400 + 60 = 460 23 • 5 = (20 + 3) • 5 = 100 + 15 = 115   34 • 14 = 34 • (10 +
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Завдання 271. 400 : 2 = 200 960 : 20 = 96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 80 : 2 + 16 : 2 =  40 + 8 = 48 650 : 50 = 65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 10 + 3 = 13   400 : 20 = 40 : 2 = 20 960 : 40 = 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 20 + 4 = 24 840 : 70 = 84 : 7 = (70
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА РОЗРЯДНЕ ЧИСЛО Завдання 249. Розрядні одиниці: 1, 10, 100 Розрядні числа: 28, 20, 50, 90, 120, 400   Завдання 250. а) 3 • 1 = 3 1 • 30 = 30 8 • 10 = 80 10 • 5 = 50 20 • 10 = 200 35 • 10 = 350 6 • 100 =
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... ПЕРЕВІР СЕБЕ Завдання 236. а) Як зміниться сума двох чисел, якщо перший доданок збільшити на З0, а другий зменшити на 20? Розв’язання. 1 спосіб. Збільшимо перший доданок на 30, то сума збільшиться на 30. Зменшимо другий доданок на 20, тоді сума зменшиться на 20.
Категорія : Математика 4 клас Заїка