Інші завдання дивись тут... Завдання 353 Прочитай число. Двісті вісімдесят шість. Це число записане трьома цифрами.   Завдання 354 а) 286 • 40 = 286 • (4 • 10) = (286 • 4) • 10 = 1144 • 10 =
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 311 Чотирма відрізками поділено прямокутник ABCD на 4 фігури.  На рисунку є фігури: прямокутник, чотирикутник, трикутник. Найменшу площу має трикутник FMC. Можна утворити по 2 прямокутники з цього шестикутника, провівши один відрізок. на кожному
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 301 Пішохід за 2 год пройшов 8 км, а велосипедист за цей час проїхав 28 км. У кого більша швидкість? На скільки?   Швидкість
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 281 Запиши, яка швидкість руху: а) пішохода, якщо за 1 хв він пройшов 50 м; 50 м/хв б) равлика, який проповз за 1 год 3 м; 3 м/год в) легкової машини, яка за 1 год проїжджає 100 км; 100 км/год г) горобця, який за 2 хв пролетів 1000 м. 500 м/хв   Завдання
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 250 Ділення натуральних чисел 56 : 7 = 8 (бо 8 • 7 = 56) 140 : 2 = 14 дес. : 2 = 7 дес. = 70 140 : 2 = (14 • 10) : 2 = 14 : 2 • 10 = 7 • 10 = 70 140 : 20 = 14 дес. : 2 дес. = 7 (бо 2
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 221 а) Уляна купила 20 зошитів за ціною 2 грн кожний. Яка вартість покупки? б) Уляна купила 20 однакових зошитів за 40 грн. Яка ціна зошита? Розв'язання 40 : 20 = 2 (грн) Відповідь: ціна зошита 2 грн. в) Уляна купила на 40 грн зошити за ціною 2 грн кожний.
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 193 Іменовані величини а) прості іменовані числа: 10 см, 305 мм, 470 дм     Складені іменовані числа: 4 км 1000 м б) прості іменовані числа: 5 л, 120 г, 750 кг, 3250 т    Складені іменовані числа: 12 т 12 ц в) прості іменовані
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 170 Одиниці вимірювання довжини 1 м, 1 км, 1 см,  1 мм, 1 дм   Завдання 171, 172 2 м2  = 200 дм2 2 м2  = 20000 см2 2 м2  = 2000000 мм2   Завдання 173 За даними таблиці знайди невідомі сторони, периметр і площу п’яти
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 150 Периметр квадрата 24 см. Яка площа цього квадрата? Виконай обчислення за планом. Р = 24 см S кв. – ? Розв'язання 1) 24 : 4 = 6 (см) – довжина сторони квадрата. 2) 6 • 6 = 36 (см2) – площа цього квадрата. Відповідь: 36 см2.  
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 131 Перевір значення площ лічбою квадратних одиниць або обчисленням. S = 3 см • 3 см = 9 см2 S = 3 см • 4 см = 12 см2 S = 1 см • 5 см = 5 см2 Завдання 132 Прямокутник MNOP поділений на квадратні сантиметри. Полічи, скільки їх
Категорія : Математика 4 клас Заїка

Інші завдання дивись тут... Завдання 107 Контури плоских (площинних) ділянок, зображених на малюнках: прямокутник, коло, трикутник.   Завдання 108 Площинні геометричні фігури: чотирикутник, прямокутник, ромб, трикутник, семикутник, круг.    Завдання 109 Площа круга менша від
Категорія : Математика 4 клас Заїка