Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 4 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 53  §17 Частини слова, орфограми у префіксах

Вправа 1 Позначили закінчення

Прислів'я

Пояснення

Прац[я] людину годує, а лінь марнує.

праця дає плоди

Хто працює, той прац[ю] шанує.

цінувати результати праці

З прац[і] радість, а з безділля смуток[].

праця дає здоров'я

1� У словах праця, працю, праці змінюється закінчення.

2� Позначили закінчення: прац[я], прац[ю], прац[і].

3� Позначили нульове закінчення у слові смуток: смуток[]

 

Вправа 2  

Позначили корінь у споріднених словах: горе — , , .

Форми слова: горе, горю, горем, горя.

Синоніми: горе, біда, нещастя, лихо.

1� Слово, яке залишилось не виписаним — гора, воно має зовсім інше лексичне значення.

 

Сторінка 54

Вправа 3 Вірш «Пропливає осінь…» Богдана Чалого…

Виписали всі слова із префіксами та позначили їх: , , , .

Перевіряємо префікси добором спільнокореневих слів: притомилось (бо втома), пожовклій (бо жовкне), облетіло (бо летіло), пропливає (бо пливе).

1� Дібрали слова із префіксами при-, по-, об-, про-: прийшов, поїхав, обплетений, проталина.

Перевіряємо префікси добором спільнокореневих слів: прийшов (бо йшов), поїхав (бо їхав), обплетений (бо плетений), проталина (бо талий).

2� Позначили суфікс, дописали ще кілька слів із цими суфіксами –ечк-, -ячк-, -к-:

, , ,

літечко, полечко, житечко, зіллячко, платтячко, гіллячко,  Оленка, риска, діжка.

3� Утворили слова з коренем -чит-: прочитана, прочитаний, читач, перечитаний, перечитана, читачка, читання, вичитана, вичитаний, читана,  читаний, читанка, зачитаний, зачитана, читка.

 

Вправа 4 Розібрали за будовою

, , , , .

У слові доброта основа доброт-, закінчення –а (змінимо доброти, добротою), корінь добр- (спільнокореневі добро, добрий, добренький), суфікс –от-.

У слові безлісий основа безліс-, закінчення –ий (змінимо безлісого, безлісим), корінь ліс- (спільнокореневі ліс, лісовий, лісник), префікс без-.

У слові маленький основа маленьк-, закінчення –ий (змінимо маленького, маленький),  корінь мал- (спільнокореневі малий, мало, малувато), суфікс –еньк-.

У слові ранок основа ранок, нульове закінчення (змінимо ранку, ранком), корінь ран- (спільнокореневі рано, ранній, ранувато), суфікс –ок.

У слові писання основа писанн-, закінчення –я (змінимо писанням, писанні), корінь пис-  (спільнокореневі писар, писати, написаний), суфікс –анн-.

 

Вправа 5

Тема тексту: розповідь про те, як їсть змія.

Головна думка: «вона заковтує свою здобич цілком, не розжовуючи її».

Мета: розказати як змія їсть свою здобич.

Заголовок: «Як їсть змія?»

Зачин

Хоч у змії є зуби, та вона заковтує свою здобич цілком, не розжовуючи її.

Основна частина

Верхня і нижня щелепи змії здатні роз'єднуватися, а потім знову з'єднуватися. Завдяки цьому змія може проковтнути їжу, значно більшу за її голову. Широко розкриваючи рота, цей плазун, наче панчоха, натягується на свою жертву.

Кінцівка

Дрібні змії таким чи­ном їдять жаб, ящірок, пташині яйця. А великі пітони можуть проковтну­ти дорослу козу і навіть новонаро­дженого бегемота.

1� Позначили префікс за-, з-, роз-, з-, про-, роз-, на-: , , , , , , , .

Перевіряємо префікси добором спільнокореневих слів: заковтує (бо ковтає), здобич (бо добути), розжовуючи (бо жувати), роз'єднуватися (бо єдність), з'єднуватися (бо єдність), проковтнути (бо ковтнути), розкриваючи (бо закриваючи), натягується (бо тягучий).

 

Сторінка 55

Вправа 6 Позначили префікси при-, па-, пре, на-, пра-:

, , , , , .

Перевіряємо префікси добором спільнокореневих слів: прибережний (бо берег), паморозь (бо мороз),  прегарний (бо гарний), пречудовий (бо чудовий), намалювати (бо малювати), праліс (бо ліс).

Роль префіксів – утворювати нові слова (дід, прадід) або форми слова (писати, написати).

Розрізнити нові слова і форми слова можна за лексичним значенням.

 

Вправа 7  Позначили префікс не, без-, пра-, від-, над-, з-, зі-, пре-, на-, за-

, , , , ;

, , , , .

Перевіряємо префікси добором спільнокореневих слів: неправда (бо правда), безплатний (бо плата), прадід (бо дід), віднині (бо нині), надзвуковий (бо звук), зробити (бо робити), зіграти (бо грати),  предобрий (бо добрий), намалювати (бо малювати), зависокий (бо високий).

 

Сторінка 56

Вправа 8 Слова із префіксами при-, об-, до-, які відповідали б на такі питання:

Іменник

Що?

Прикметник

Який?

Дієслово

Що робити?

прикраса

обнова

доповідь

придорожній

обвислий

доповнений

приходити

обплітати

довезти

Перевіряємо префікси добором спільнокореневих слів: прикраса (бо краса), обнова (бо нова), доповідь (бо повідати), придорожній (бо дорожній), обвислий (бо висить), доповнений (бо повний), приходити (бо ходити), обплітати (бо заплітати), довезти (бо везти).

 

Вправа 9  Слова, у яких є два і більше префіксів:

щонайбідніший, щонайшвидше, повідкривати, понамальовувати.

Перевіряємо префікси добором спільнокореневих слів: щонайбідніший (бо найбідніший, бідніший), щонайшвидше (бо найшвидше, швидше), повідкривати (бо відкривати, закривати), понамальовувати (бо намальований, малювати).

 

Вправа 10  До слів дібрали споріднені слова з префіксами

Мова — змова, умовний, замовити, умова, перемовини, відмова, домовленість, відмова, безмовний, розмовний, намовив, вимовив, обмовити, відмовив, намовив. 

Спів — відспіваний, доспіваний, заспів, наспів, оспіваний, переспів, приспів, поспівати, розспівалися, виспівував.     

 

Вправа 11

Цікаво було дізнатися про рідкісного американського птаха пікапаре, самець якого подібно до кенгуру носить дитинчат у спеціальних кишенях під крилами.

1� Позначили суфікс –існ-, -ен-, -ят-, -к-, -ець-, -ис-:

, , , , .  

Уточнюємо суфікс: рідко, рідкісний, пташеня, пташенята, колисати, колиска.

 

Сторінка 57

Вправа 12  Позначили суфікси –н-, -ок-, -ар-, -к-, -ив-, -іш-, -ш-, -еньк-, -очк-:

, , , , , , , , .

Роль суфіксів: утворення нових слів (кобза, кобзар) або нових форм (короткий, коротший).

 

Вправа 13 Позначили суфікси –ар-, -ик-, -ок-, -ець-, -іш-, -еньк-, -ш-, -езн-

, , , .

, , , .

 

Вправа 14  Слова з декількома суфіксами

Слово

Суфікси

пташенятко, каченятко, кошенятко

дівчинонька

криниченька

дівчинонька

батьківський, синівський

 

-ен-, -ят-, -к-

-ин-, -оньк-

-ич-, -еньк-

-ч-, -ин-, -оньк-

-ів-, -ськ-

Вправа 15 Дібрали споріднені слова із суфіксами зменшення, здрібнілості, пестливості.

Заєць — зайчик, зайченя, зайченятко, зайченяточко.

Пташка — пташеня, пташечка, пташенятко, пташатко.

Брат — братик, братчик.

Сестра — сестричка, сестронька, сестриченька.

1� Розказали про друга або подружку, уживаючи слова із суфіксами…

  Мою сестричку звати Софійка.

  Дівчинка найстаранніша у класі. Софієчка дуже добресенька до мене. Сестронька гарно співає.

  Я дуже люблю свою сестриченьку.  

 

Сторінка 58

Вправа 16 Слова за допомогою префікса пре-: прехороший, претихо, предобре, преспокійний, пресильно, премудрий, превисокий.

Префікс пре- передає вищу міру ознаки прикметника або дієприкметника: прехороший (бо дуже хороший), претихо (бо дуже тихо), предобре (бо дуже добре), преспокійний (бо дуже спокійний), пресильно (бо дуже сильно), премудрий (бо дуже мудрий), превисокий (бо дуже високий).

1� З одним із утворених слів склали речення

У друзі вибираю прехороших людей. Сьогодні в лісі претихо. Я почуваюся предобре. У нашої Софійки преспокійна вдача. Люблю свою матір пресильно. Він почувався  премудрим на свій вік. На широкій галявині ріс превисокий дуб.

 

Вправа 17 Позначили префікс при-:

, , , , , , .

З дієсловами вживаємо префікс при-: прибігти (бо бігти), приробити (бо робити),  прилетіти (бо летіти), присісти (бо сісти), присолити (бо солити), прив'язати (бо в'язати),  приморозити (бо морозити).

 

Вправа 18  

Мати і дитя прекрасні, мов на небі зорі ясні.

До чужого рота не приставиш ворота.

Сусід такий добрий, хоч до рани прикладай.

2� Обґрунтували правопис префіксів пре-, при-: прекрасні (бо дуже красні, ступінь прикметника), приставиш (бо ставиш, префікс дієслова), прикладай (бо клади, префікс дієслова).

 

Сторінка 59

Вправа 19 Префікси пре-, при-

Пречудовий, припливти, прибережний, преспокійно, преболючий, притиснути, прибудувати, прикрити, прив'язати, пресолодкий, превисокий.

Обґрунтували правопис префіксів пре-, при-: пречудовий (бо дуже чудовий), припливти (бо пливти), прибережний (бо берег),  преспокійно (бо дуже спокійно), преболючий (бо дуже болючий), притиснути (бо тиснути), прибудувати (бо будувати), прикрити (бо крити), прив'язати (бо в'язати), пресолодкий (бо дуже солодкий), превисокий (бо дуже високий).

 

Вправа 20

Прилетіли, превеликий, приголубити, прегіркий, прекрасний, приклеїти, присоромити.

Обґрунтували правопис префіксів пре-, при-: прилетіли (бо летіли), превеликий (бо дуже великий),  приголубити (бо голубити), прегіркий (бо дуже гіркий), прекрасний (бо дуже красний),  приклеїти (бо клеїти), присоромити (бо соромити).

1� З двома словами склали речення

Навесні прилетіли ластівки. На превеликий жаль ми спізнилися. Мати приголубить своїх діток. Перець був прегірким на смак. У Софійки сьогодні прекрасний настрій. Треба приклеїти яскраву етикетку. Сусідка присоромила забіяк.

 

Вправа 21  Апостроф пишемо після префіксів, які закінчуються на твердий приголосний звук, перед я, ю, є, ї:

об'єднати, без'язикий, від'їхати, з'їсти, роз'яснити.

Перевірка префікса добором спільнокореневого слова: об'єднати (бо єднати), в'ється,  п'ятий, без'язикий (бо язик), б'ють, від'їхати (бо їхати), сім'я, з'їсти (бо їсти), роз'яснити (бо пояснити).

З'їсти — 2 склади, 6 звуків (звуковий розбір слова [з й і с т и]), 5 букв.

1� З одним зі слів склали речення

Туристична поїздка ще більш об’єднала однокласників. На уроках наш Василько стає без’язиким. Довелося від’їхати убік. Я захотів з’їсти додаткову порцію.

 

Сторінка 60

Завдання 22

Загадка

Відгадка

Префікс від слова під'єднати, корінь від слова їздити, закінчення від слова світ.

Під’їзд

Префікс від слова з'явитися, корінь від слова поїздка, закінчення від слова сад.

З’їзд

1� Склали подібну загадку

Префікс від слова поїзд, корінь від слова в’язи, суфікс від слова казка, закінчення від слова мама (пов’язка).

 

Вправа 23  

Об’їсти, поїсти, з’їсти, над’їсти, виїсти, переїсти, доїсти, заїсти, заїзд, наїзд, в’їзд, роз’їзд, приїзд, під’їзд, від’їзд, об’їзд.

1� Слова з апострофом: об’їсти, з’їсти, над’їсти, в’їзд, роз’їзд, під’їзд, від’їзд, об’їзд.

 

Вправа 24

З'єднаний, поїзд, роз'яснення, в'їзд, поєднання, з'їхати, пояснити, роз'їзд, об'єднання.

� Поділили слова для переносу: з'єд-на-ний, по-їзд, роз'-яс-нен-ня, в'їзд, по-єд-нан-ня, з'ї-ха-ти, по-яс-ни-ти, роз'-їзд, об'-єд-нан-ня.

Поділили слова для переносурізними способами:

з'є-днаний, з'єд-наний, з'єдна-ний;

по-їзд;

роз'-яснення, роз'я-снення, роз'яс-нення, роз'ясне-ння, роз'яснен-ня;

в'їзд;

по-єднання, поєд-нання, поєдна-ння, поєднан-ня;

з'ї-хати, з'їха-ти;

по-яснити, пояс-нити, поясни-ти;

роз'-їзд;

об'-єднання, об'єд-нання, об'єдна-ння, об'єднан-ня.

 

Вправа 25

Без’ядерний, роз’єднання, з’їхати, об’єднати, під’їхати, дев’ятий.

1� «Зайве» слово – дев’ятий (апостроф у корені слова).

2� З двома словами склали речення

Роз’єднання не сприяє порозумінню. Довелося з’їхати зі шосе на обочину. Заключний концерт об’єднав усіх учасників конкурсу. Тролейбус під’їхав до зупинки. Моя сестра перейшла в дев’ятий клас.

 

Сторінка 61

Вправа 26 Розказали, як діти готувалися до гри, як будували курінь, уживаючи слова із префіксами.

    Діти зібралися пограти в цікаву гру про індіанців.

    На голови натягнули виготовлені картонові вінки.  Для куреня підготували дерев’яні тички. Поскладали їх у формі конуса. Угорі міцно пов’язали. Так діти отримали індіанський курінь.    

    Усім було цікаво і превесело.

1� Зробив з дуба сірник.

Пояснення: зробив (префікс дієслова пишемо разом, бо робив), з дуба (з чого?/молодого дуба, прийменник з іменником пишемо окремо).

 

Вправа 27 Розрізняємо прийменник і префікс

Накрити на стіл, добігти до лісу, зачинити за собою, унести у двір.

Пояснення: накрив (префікс дієслова пишемо разом, бо крив) на (що?/кухонний) стіл (прийменник з іменником пишемо окремо); добіг (префікс дієслова пишемо разом, бо біг) до (чого?/темного) лісу (прийменник з іменником пишемо окремо); зачинити (префікс дієслова пишемо разом, бо відчинити) за (ким?) собою (прийменник зі займенником пишемо окремо); унести (префікс дієслова пишемо разом, бо нести) у (що?/свій) двір (прийменник з іменником пишемо окремо).

 

Сторінка 62

Вправа 28

Закинув за диван, долетів до дерева, відбіг від стіни, підсунув під стіл, ускочив у воду, накреслив на аркуші.

Пояснення: закинув (бо кинув, префікс дієслова) за (що?/новий) диван (прийменник з іменником); долетів (бо летів, префікс дієслова) до (чого?/високого) дерева (прийменник з іменником), відбіг (бо біг, префікс дієслова) від (чого?/холодної)  стіни (прийменник з іменником); підсунув (бо сунув, префікс дієслова) під (що?/кухонний) стіл (прийменник з іменником); ускочив (бо скочив, префікс дієслова) у (що?/холодну) воду (прийменник з іменником); накреслив (бо креслив, префікс дієслова) на (чому?/чистому) аркуші (прийменник з іменником).

 

Вправа 29  Позначили префікси і підкреслили прийменники

 на небо;  з куща;  до стежки;  на грибок;  за  будівлю;  до стелі.

 

Вправа 30

Позначили префікс:  на голову,  до фінішу,  за столом.

Оленка наділа на голову червону шляпу. Андрійко першим доплив до фінішу. Мій молодший братик заснув за столом.

Інші завдання дивись тут...