Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 66. 1. Прочитай вірш і прислів'я. Зверни увагу, як поєднані однорідні члени речення.

1. Дві хмароньки пливли кудись 

в убранні золотім 

і мовчки зупинилися 

над краєм чарівним.

Річки ясні жемчужились (виблискували, як перли), 

шуміли і пливли. 

Лани зливались з луками, 

пахтіли і цвіли.                 (Олександр Олесь).

2. Навчання — нелегка праця, але дуже потрібна.

3. Не одяг прикрашає людину, а розум.

66. ВІДПОВІДЬ.

Однорідні члени речення поєднують за допомогою сполучників (й), та, а, але, проте та ін. Між двома однорідними членами перед сполучником і (й), та кому не ставлять. Перед сполучниками а, але кому ставлять завжди.

 

ВПРАВА 67. 1. Прочитай текст. Добери заголовок.

   Ми — українці. Мова наша — українська. Це мова, якою ми розмовляємо й думаємо, без якої не мислимо свого життя. Вона прекрасна, багата і мелодійна. За цими ознаками українську мову порівнюють з італійською. Тому не дивно, що нашу мову називають солов'їною.

2. Спиши. Підкресли однорідні члени в четвертому реченні. Поясни, як вони між собою поєднані.

67. ВІДПОВІДЬ.

1. ЗАГОЛОВОК: «Українська мова».

2. Ми — українці. Мова наша — українська. Це мова, якою ми розмовляємо й думаємо, без якої не мислимо свого життя. Вона прекрасна, багата і мелодійна. За цими ознаками українську мову порівнюють з італійською. Тому не дивно, що нашу мову називають солов'їною.

 

ВПРАВА 68. 1. За допомогою сполучників та інтонації перелічування усно об'єднай речення кожної групи в одне так, щоб не повторювались ті самі слова.

1. У нічному небі яскраво світять зорі.

У нічному небі яскраво світить місяць.

2. Я дуже люблю Україну. Я дуже люблю рідний край. Я дуже люблю свою родину.

2. Запиши утворені речення. Підкресли однорідні члени.

68. ВІДПОВІДЬ.

У нічному небі яскраво світять місяць і зорі. Я дуже люблю Україну, рідний край і свою родину.

 

ВПРАВА 69.1. Учися читати інтонаційно правильно! Керуйся правилом.

1. Ця весела, рухлива і голосиста пташка годується насінням ялини. 2. Пташки дуже охайні. Кожну пір'їнку дзьобом перебирають, розправляють. 3. Упав шуліка, але не вполював синицю. 4. Олег змайстрував годівницю для птахів і повісив на дереві.

2. Спиши. У першому й останньому реченнях підкресли головні та другорядні члени.

3. Поясни написання слів пір'їнку, розправляють.

69. ВІДПОВІДЬ.

2. Ця весела, рухлива і голосиста пташка годується насінням ялини. Пташки дуже охайні. Кожну пір'їнку дзьобом перебирають, розправляють. Упав шуліка, але не вполював синицю. Олег змайстрував годівницю для птахів і повісив на дереві.

3. Пір'інку (апостроф), розправляють (написання префікса роз-)

 

ВПРАВА 70. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

   Знання допомагають сьогодні людині спускатися на дно океану і проникати в космічні глибини. Знання допомагають винаходити нові й нові машини, щоб важка праця ставала легкою й цікавою.

   Без знань не можна стати гарним працівником. Навчання - подорож у світ знань, світ чарівний і безмежний.

2. Випиши речення з однорідними членами.

3. Якими сполучниками поєднані однорідні члени і як їх треба читати?

4. Добери синоніми до виділених слів.

70. ВІДПОВІДЬ.

1. ЗАГОЛОВОК: «Для чого потрібні знання?», «Знання – це сила».

2.  Знання допомагають сьогодні людині спускатися на дно океану і проникати в космічні глибини. Знання допомагають винаходити нові й нові машини, щоб важка праця ставала легкою й цікавою. Навчання подорож у світ знань, світ чарівний і безмежний.

3. Якщо однорідні члени речення поєднані сполучниками і (й), та, їх вимовляємо з перелічувальною інтонацією. Якщо однорідні члени речення поєднані сполучниками а, але, проте, їх вимовляємо з інтонацією протиставлення: перший однорідний член вимовляємо з підвищенням голосу, а другий — зі зниженням. 

4. Чарівний – чарівливий, принадний, привабливий, магічний, чародійний, чарівничий, урочий, чародійський, гарний. 

Безмежний - вичерпний, незмірний, безкрайній, безкраїй.

 

ВПРАВА 71. 1. Прочитай листа відомого литовського письменника до українських школярів.

                         МОЛОДІ МОЇ УКРАЇНСЬКІ ДРУЗІ! 

   Любіть усе, що красиве й прекрасне, — природу, працю, поезію, живопис, спорт, музику. Прекрасне допомагає людині жити, працювати, цінувати дружбу, любити своїх товаришів, свою Батьківщину, будувати життя, допомагає стати справжньою людиною.

    Я хочу, щоб Ви дружили з литовськими дітьми, відвідували мій Неманський край. Учіться дружити між собою з ранніх років.

   Дружба робить нас багатшими, облагороджує, олюднює. Бажаю Вам успіхів і щастя! (Едуардас Межелайтіс).

2. До чого автор листа закликає українських школярів? Які міркування висловлено в листі? Запиши двоє останніх речень тексту. Підкресли в них однорідні члени речень.

3. Випиши речення з однорідними членами. Навчися читати їх із правильною інтонацією.

4. Поміркуй, що спільного в будові виділених слів. Добери або знайди в словнику інші слова з таким самим префіксом.

71. ВІДПОВІДЬ.

2. Міркування. Прекрасне допомагає людині жити, працювати, цінувати дружбу, любити своїх товаришів, свою Батьківщину, будувати життя, допомагає стати справжньою людиною. Дружба робить нас багатшими, облагороджує, олюднює.

Дружба робить нас багатшими, облагороджує, олюднює. Бажаю Вам успіхів і щастя!

3. Любіть усе, що красиве й прекрасне, — природу, працю, поезію, живопис, спорт, музику. Прекрасне допомагає людині жити, працювати, цінувати дружбу, любити своїх товаришів, свою Батьківщину, будувати життя, допомагає стати справжньою людиною. Я хочу, щоб Ви дружили з литовськими дітьми, відвідували мій Неманський край. Дружба робить нас багатшими, облагороджує, олюднює. Бажаю Вам успіхів і щастя!

4. Однаковий префікс о-. Отоваритися, обігнати, оголити, оплакувати, окликнути, одомашнений, окупний. 

 

ВПРАВА 72. 1. Прочитай вірш. Добери до нього заголовок. Знайди синоніми.

Вечір... Гори в млі, 

в золоті вершини... 

А під ними ллється десь 

пісня України.

 

Гасне вечір... 

Сон обняв гори і долини... 

А між горами літа 

пісня України.

 

Ніч давно... Заснуло все... 

Тільки море плине, 

та щебече понад ним 

пісня України.            (Олександр Олесь)

2. Порівняй вимову і написання слова ллється. Назви в ньому всі звуки.

3. У другій строфі знайди однорідні члени речення. Як вони пов'язані?

72. ВІДПОВІДІ.

1. ЗАГОЛОВОК: «Українська пісня», «Пісня України». Пісня ллється, літа, щебече.

2. Вимовляємо  [л': е ц': а], пишем ллється.

3. Сон обняв (що?) гори і долини (пов'язані сполучником і).

 

ВПРАВА 73. 1. Прочитай речення з однорідними членами і спиши.

   Читання, музика, танці, туризм, рукоділля, малювання це захоплення людини. Вони збагачують її духовний світ, спонукають до творчості, пізнання нового. Дуже часто захоплення переростають в уподобання всього життя і стають професією людини.

2. Розглянь фотоілюстрації. Склади за ними речення з однорідними членами. Запиши їх.

3. Навчися читати речення з перелічувальною інтонацією.

73. ВІДПОВІДЬ.

2. Андрій і Миколка малюють натюрморт. Софійка і Андрійко відвідують секцію карате. Батько та син ліплять глиняний посуд. Перед очима хлопця відкрилась чудова панорама: озеро, ліс, поле.

Інші завдання дивись тут...