Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Склади вирази за схемами та обчисли. 1) 380 + 160 - 270 = 540 – 270 = 270 2) (260 + 70) 0 = 0 3) 530 • 1 + 80 = 530 + 80 = 610   Завдання 2 Рівняння х + 280 = 370 х = 370 – 280 х = 90 450 – х
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 671 Ділення з остачею 56 : 8 = 7 62 : 9 = 6 (ос. 8) 48 : 7 = 6 (ост. 6) 73 : 9 = 8 (ост. 1) 60 : 3 = 20 36 : 8 = 4 (ос. 4) 64 : 8 = 8 53 : 6 = 8 (ост. 5) Завдання 672 Ділення   90 : 2 = (80 + 10) : 2 = 40 + 5 = 45 48 : 3 = (30 +
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 650  5 • 7 + 1 • 7 = 35 + 7 = 42 2 • 9 + 0 • 9 = 18 + 0 = 18 2 дес. • 3 = 6 дес. = 60 1 • 8 + 2 • 7 = 8 + 14 = 22 0 • 5 + 1 • 3 = 0 + 3 = 3 4 сот. • 2 = 8 сот. = 800 20 • 4 =
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 637 13 : 2 = 6 (ост.1)   16 : 5 = 3 (ост. 1) 350 : 10 = 35 244 | 10 20   |24 (ост.4)   44   40    4 936 | 12 84   |78   96   96     0 753 | 10 70   |75
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 619 При а=5, 7 • а + 40 = 7 • 5 + 40 = 35 + 40 = 75 При а=8, 7 • а + 40 = 7 • 8 + 40 = 56 + 40 = 96 При а=9, 7 • а – 40 = 7 • 9 – 40 = 63 – 40 = 23 При а=12,
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 598 40 : 8 = 5 320 : 8 = 40 24 : 8 = 3 48 : 8 = 6 72 : 8 = 9 640 : 8 = 80 90 : 9 = 10 81 : 9 = 9 63 : 9 = 7 450 : 9 = 50 27 : 9 = 3 360 : 9 = 40 0 : 7 = 0 49 : 7 = 7 560 : 7 = 80 35 : 7 = 5 63 : 7 = 9 490 : 7 = 70 Завдання 599 На таці було 35 яблук.
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут...  Завдання 547 20 • 9 = 180 180 : 3 • 5 = 60 • 5 = 300 300 : 10 • 8 = 30 • 8 = 240 240 : 12 = 20   Завдання 548 Які частини кругів не зафарбовані? 1/3, 1/4, 1/5 Одна третя, одна четверта, одна п’ята   Завдання 549 Накресли
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут...  Завдання 589 1) Знайди 1/4 чисел 12, 16, 24, 32. 3 , 4, 6, 8 12 : 4 = 3 16 : 4 = 4 24 : 4 = 6 32 : 4 = 8 2) Знайди число 1/3 якого дорівнює 9, 7, 12, 15, 24. 27, 21, 36, 45, 72 9 • 3 = 27 7 • 3 = 21 12 • 3 = 36 15 • 3 = 45 24 • 3 = 72
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут...  Завдання 569 1 м : 4 = 25 см   1 см : 2 = 5 мм  1 год : 3 = 20 хв 1 год : 4 = 15 хв  1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см 1 см : 2 = 10 мм : 2 = 5 мм 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв 1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв 2) Знайди
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 528 1) Обчисли значення виразу. Якщо а = 17 і b = 30,  тоді а • 10 + b =  17 • 10 + 30 = 170 + 30 = 200 Якщо а = 20 і b = 400,  тоді а • 10 + b =  20 • 10 + 400 = 200 + 400 = 600 Якщо а = 34 і b = 160, ,  тоді а
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 509 1) 360 : 10 = 36 800 : 100 = 8 900 : 10 = 9 480 : 4 = 120   2) 420 : (2 • 10) = 420 : 10 : 2 = 42 : 2 = 21      800 : (4 • 100) = 800 : 400 = 2      900 : (9 : 3) = 900 : 3 = 300
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 490 Порядок дій 51 : 17 • 27 : 9 • 54 – 18 =  468 1) 51 : 17 = 3 (методом добору, бо 17 • 3 = 51) 2) 3 • 27 = 3 • (20 + 7) = 60 + 21 = 81 3) 81 : 9 = 9 4) 9 • 54 = 9 •
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 386 (800 – 600) • 4 = 200 • 4 = 800 (120 – 60) • 4 = 60 • 4 = 240 (48 – 30) • 4 = 18 • 4 = (10 + 8) • 4 = 40 + 32 = 72 (600 + 200) : 4 = 800 : 4 = 200 (80 + 80) : 4 = 20 + 20 = 40 (240 + 120) : 4 = 60 + 30 =
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 327  Одиниці вимірювання 1) Виразили в дециметрах: 15 м = 150 дм   13 м = 130 дм   6 дм   150 см = 15 дм   500 мм = 5 дм 2) Виразили в центнерах: 4 т = 40 ц    3 т = 30 ц    200 кг = 2 ц 
Категорія : Математика 3 клас Лишенко