Інші завдання дивись тут... Завдання 401. Перший токар виготовляє за 1 год 4 деталі, а другий — 3. Скільки часу мають разом працювати обидва токарі, щоб виготовити 42 такі деталі? Вказівка. Щоб знайти відповідь, потрібно спочат­ку визначити, скільки деталей виготовляють обидва токарі за 1
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... ТИСЯЧА. нумерація трицифрових чисел Завдання 374. 10 десятків паличок становлять 1 сотню паличок.   Завдання 375. Користуючись малюнками, назви числа від 100 до 110. сто один, сто два, сто три, сто чотири, сто п’ять, сто
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 351. 35 • 0 < 23 • 1 84 - 0 = 84 • 1 44 • 1 < 44 + 1 45 - 1 < 45 • 1 63 + 0 > 63 • 0 74 • 0 < 74 - 1   Завдання 352. В одному кошику а кг винограду, а в друго­му — у 2 рази менше. Увесь виноград
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання  326. У бочці було 100 л бензину. З неї відлили в бак автомобіля 56 л бензину, а мотоцикла — у 7 ра­зів менше. Скільки літрів бензину залишилося в боч­ці? Розв'язання: 56 : 7 = 8 (л) літрів бензину відлили у бак мотоцикла. 56 + 8 = 64 (л)
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання  301.Склади і розв'яжи рівняння. 1) Невідоме число х збільшили в 9 разів і дістали 72. Знайди невідоме число. Розв'язання: Позначимо невідоме число буквою х. Складемо рів­няння: х • 9 = 27 х = 27 : 9 х = 3 Відповідь: невідоме число дорівнює 3.
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 251. Склади і розв'яжи задачу за таблицею. Ціна Кількість Вартість Однакова 7 кг 9 кг 21 грн ? Розв’язання: Софійка купила 7 кг борошна і заплатила за покупку 21 грн. Скільки буде коштувати 9 кг такого борошна ? 21 : 7 = 3 (грн.) -
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 226. а + а + а + а = а • 4. Знайди добуток, якщо а = 7. Розв’язання: 7 • 4 = 28   Завдання 227. Маса дерев'яного бруска а кг, а маса такого самого за розміром залізного бруска у 8 разів біль­ша. Яка маса залізного бруска? На скільки
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 201. За 5 год роботи двигуна було витрачено 30 л пального. Скільки літрів пального потрібно для 8 год роботи цього двигуна? Розв’язання: 30 : 5 = 6 (л) - витрачено пального за 1 год роботи двигуна.  6 • 8 = 48 (л) - потрібнопального для 8 год
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 176. Купили чотири іграшки за ціною 6 грн. Усього заплатили 24 грн. Поясни, про яку величину дізна­ємося, коли обчислимо кожний вираз. Розв'язання: 6 • 4  - вартість покупки 24 : 6 – кількість іграшок 24 : 4 – ціна іграшки   Щоб
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 151. Склади і розв'яжи задачі за малюнками. 1) У двох посудинах було 16 л води. У каструлі було 4 л води. Скільки літрів води було у відрі? Розв'язання: 16 – 4 = 12 (л) - літрів води було у відрі. Відповідь: 12 літрів.   2) Наскільки... ? Довжина
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 126. Розглянь малюнок і поясни, як за ним склали один вираз на множення і два вирази на ділення. 4 • 7 = 28      28 : 4 = 7      28 : 7 = 4 Назви числа в рівностях. Порівняй рівність із мно­женням з рівностями з
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Додавати та віднімати числа можна частинами. Числове значення виразу від цього не зміниться.   Завдання 101.Поясни спосіб обчислення. 73 - 28 = 73 - (20 + 8) = (73 - 20) - 8 = 53 - 8 = 45   Завдання 102. 84 – 38 = 46,  46 + 38 = 84 91 - 19 =
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 76. Виміряй довжини сторін і знайди периметри трикутників. Порівняй довжини найбільших сторін трикутників АВС і КМО та їх периметри.    Завдання 77*. Скільки двоцифрових чисел можна скласти за допомогою цифр 2, 5, 7, якщо цифри не можна
Категорія : Математика 3 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 51°. 1) В Андрійка 32 журнали «Пізнайко» і 44 жур­нали «Стежинка», а в Юрка всього 23 журнали. На скільки менше журналів у Юрка? Розв’язання: 32 + 44 = 76 - (ж.) було журналів в Андрійка. 76 – 23 = 53 - (ж.) на
Категорія : Математика 3 клас Богданович