Інші завдання дивись тут... Завдання 901. Добова порція кухонної солі для коня 32 г, для корови — у 2 рази більша, а для вівці — у 6 разів менша, ніж для коня і корови разом. Яка добова пор­ція солі для вівці? Розв’язання:  32 • 2 = 64 (г) - добова порція солі для
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Нагадаємо, що периметр прямокутника дорівнює подвоєній сумі його сторін. Завдання 876*. З паперу в клітинку виріж прямокутник ши­риною 2 см, щоб його периметр дорівнював 20 см. Розв’язання: 20 : 2 – 2 = 8 (см) - треба вирізати прямокутник шириною 2 см,
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 826. Узимку вівці на день дають 2 кг силосу. Скіль­ки потрібно силосу шести вівцям на тиждень? Розв’язання: 1 спосіб. 2 • 7 = 14 (кг) - потрібно силосу одній вівці на тиждень. 14 • 6 = 84 (кг) - потрібно силосу шести таким вівцям. 2 спосіб. 2
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 776°. 50 • 3 – 60 = 150 – 60 = 90 7 • 40 + 20 = 280 + 20 = 300 3 • 200 – 80 = 600 – 80 = 520 800 : 2 + 400 = 400 + 400 = 800 400 : 2 + 600 : 2 = 200 + 300 = 500 (400 + 600) : 2 = 1000 : 2 = 500 Завдання 777. (Усно.) 10
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 726. Запиши лише розв'язання задач. 1) У Толі а грн, а в Петрика — у 3 рази більше. На скільки гривень менше в Толі, ніж у Петрика? Розв’язання: 3 • а (грн.) – грошей у Петрика. 3 • а – а (грн.) – на стільки гривень менше
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 676. 1) Запиши числа, у яких: 3 сот. 4 дес. 6 од.; 2 сот. 3 дес.; 5 од. III розряду і 6 од. І розряду. 2) Запиши цифрами такі числа: триста сорок, со­рок три, тисяча, вісімсот, вісімсот вісім, чотириста двадцять п'ять. 3) Запиши «сусідів»
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 21 Завдання 1 Множення і ділення 5 • 7 = 35 35 + 19 = 54 54 : 6 = 9 9 • 4 = 36 36 + 6 = 42 42 : 6 = 7 7 • 5 = 35 35 – 17 = 18 18 : 6 = 3 – оси будують гнізда з паперу. Завдання 2 6 •
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 51 Завдання 1 Порівняння чисел 800 – 400 < 600 + 40 500 + 40 < 500 + 400 670 – 70 = 200 + 400 700 + 6 < 700 + 60 Завдання 2 Додавання і віднімання 70 + 80
Категорія : Математика 3 клас Лишенко

Інші завдання дивись тут... Завдання 551°. 60 – 20 =40 12 : 3 • 8 = 32 18 : 6 • 5 = 15 Периметром фігури називається сума довжин її сторін. Завдання 552°. Побудуй у зошиті такі трикутник і прямокут­ник, як на малюнку. Знайди і порівняй
Категорія : Математика 3 клас Лишенко