Інші завдання дивись тут...  І рівень 1 Дайте відповіді на тестові завдання. Вправа 1 Укажіть дві причини різноманітності органічних речовин: А Вступати в реакції горіння Б Утворювати гомологічні ряди В Широке застосування у суспільному господарстві Г Явище ізомерії Відповідь: БГ
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Назвіть відомі вам полімери, синтезовані з вуглеводневої сировини. Поліетилен, поліпропілен, поліхлорвініл   Вправа 2 Сформулюйте визначення реакції полімеризації. Полімеризація — реакція утворення високомолекулярних сполук
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівні Вправа 1 Напишіть хімічні формули мономерів полібутадієнового та поліізопренового каучуків. CH2=CН―CH=CH2  CH2=C―CH=CH2        │                 CH3 Вправа 2 Обчисліть ступінь
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівні Вправа 1 Дослідіть густину пластмас порівняно з водою. Для цього налийте у склянку води і покладіть у воду невеликі шматки наявних пластмас. Поясніть спостереження. Пластмаса не тоне у воді, бо густина пластмаси менша за густину води   Вправа
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Складіть рівняння реакції полімеризації з утворенням: а) поліетилену nCH2=CH2 ―> (―CH2―CH2―)n  б) поліпропену nCH2=CН ―> (―CH2―CН―)n          │       
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівні Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Полімери - це високомолекулярні речовини, до складу молекул яких входять мономерні ланки, що повторюються багато разів 2 В основі добування полімерів лежать реакції: а) полімеризації; б)
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Поясніть, які речовини називають полімерами та наведіть приклади відомих вам полімерів. Полімери — природні, штучні та синтетичні високомолекулярні сполуки, до складу молекул яких входять мономерні ланки, що повторюються багато разів. Приклади:
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Виконайте лабораторні досліди 3 і 4 ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 3 КСАНТОПРОТЕЇНОВА РЕАКЦІЯ   ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД 4 БІУРЕТОВА РЕАКЦІЯ   Вправа 2 Дайте відповіді на тестові завдання. 1 Позначте, скільки α-амінокислот входить до складу білків та скільки з
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Реактиви: розчини білка курячого яйця, лугу, купрум (ІІ) сульфату  ХІД РОБОТИ Дослід 1 Виготовляємо розчин білка курячого яйця. Наливаємо у пробірку білок курячого яйця об'ємом 2-2,5 мл і доливаємо такий самий об'єм води. Помішаємо скляною паличкою. Спостереження: утворюється
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Реактиви: розчин білка курячого яйця, концентрована нітратна кислота  ХІД РОБОТИ Дослід 1 Наливаємо у пробірку білок курячого яйця об'ємом 2-2,5 мл і доливаємо такий самий об'єм води. Помішаємо скляною паличкою. Спостереження: утворюється колоїдний розчин. Висновок: білок розчиняється у воді.
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Позначте назву групи органічних речовин, до якої належать амінокислоти: А Насичені вуглеводні Б Ненасичені вуглеводні В Оксигеновмісні Г Нітрогеновмісні Відповідь: Г   Вправа 2 Позначте фукнціональні групи амінокислот: А ―NO2 Б ―NH2 В ―COOH Г
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1. Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Нітрогеновмісні органічні сполуки з біологічною функцією називаються амінокислотами, білками 2 До амінокислот належать органічні сполуки, в молекулах яких наявні карбоксильні і
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівні Вправа 1. Розв'яжіть тестові завдання. 1 Позначте, яка з сполук, поданих формулами, є ароматичним аміном: А C6H5—COOH Б C6H5—OH В C6H5—NH2 Г C6H5—NO2 Відповідь: В   2 Позначте, в який колір змінює забарвлення фенолфталеїн у
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І-ІІ рівні Вправа 1 Вставтe пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1. Амін складу C3H7—NH2 називають насиченим 2. Реакція 4CH3—NH2 + 9O2 → 4СO2 + 10Н2О + 2N2 називається окисненням 3 Аміни називають органічними основами. 4 Анілін, як
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Позначте назву групи органічних речовин, до якої належать аміни. A. Насичені вуглеводні Б. Ненасичені вуглеводні B. Оксигеновмісні Г. Нітрогеновмісні Відповідь: Г   Вправа 2 Позначте функціональну групу первинних амінів. А. -NO2 Б. -NН2 В. -СООН Г. -СОН
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Назад Вперед