Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Розв'яжіть задачі посильного вам рівня: І-І рівні І варіант Задача 1 Етанол масою 10 г з масовою часткою домішок 8% спалили. Обчисліть об'єм карбон (ІV) оксиду (н.у.), що утворився. Відомо: m(С2H5OН з дом.)=10 г, ω(дом.)=8% Знайти: V(CO2)-?
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Позначте загальну формулу естерів: A СnН2n+―СООН;  Б СnН2n+1―СНО; B СnН2n+1―ОН;  Г СnН2n+1―СОО―СnН2n+1 Відповідь: Г   Вправа 2 Укажіть послідовність утворення назв естерів: A Додаємо суфікс -оат Б У префіксі вказуємо назву вуглеводневого залишку
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1 Жири - це продукти естерифікації спирту гліцеролу і високомолекулярних карбонових кислот. 2 До складу жирів входять залишки: а) пальмітинової; б) стеаринової; в) олеїнової кислот. 3 Під час
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Жири мають здатність окиснюватися на повітрі під дією тепла і світла 2 Продуктами окиснення жирів є:  а) вода; б) альдегіди або інші сполуки. 3 Окиснені жири мають неприємний смак і
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I рівень Вправа 1 Обчисліть масові частки у складі глюкози: I варіант - Карбону w(С)=6•Ar(С):Mr(C6H12O6)=6•12:180=0,4, або 40% II варіант - Оксигену w(О)=6•Ar(О):Mr(C6H12O6)=6•16:180=0,53, або 53%   Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-ІI рівень 1 Розв'яжіть тестові завдання.    Вправа 1 Позначте, до якого класу вуглеводів належать органічні сполуки, що не піддаються гідролізу  А Полісахариди  Б Дисахариди  В Моносахариди Г Інша назва Відповідь: В   Вправа 2
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Напишіть 10 представників насичених вуглеводнів (алканів) і виведіть загальну формулу. Метан CH4, етан C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10, пентан C5H12, гексан C6H14, гептан C7H16, октан C8H18, нонан C9H20, декан C10H22 Загальна формула алканів: CnH2n+2  
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Зобразіть структурними формулами запропоновані речовини: а) С3Н8     Н  Н  Н     |   |   | H―C―С―С―Н     |   |   |     Н  Н  Н 6) С2Н4
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-II рівні Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними. 1 Найпростішим ароматичним вуглеводнем є бензен, хімічна формула якого С6Н6 2 Формула Кекуле не відповідає будові бензену, бо ця речовина проявляє властивості насичених і ненасичених
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-IІ рівні Вправа 1 Складіть молекулярну та структурну формули бензену й поясніть, як утворюються хімічні зв'язки у молекулі. С6Н6 Кожний з атомів Карбону віддає по два електрони на утворення зв’язків між собою і один електрон — на утворення зв’язків
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-II рівні Вправа 1 Виведіть молекулярну формулу сполуки, що входить до гомологічного ряду: І варіант - етенових вуглеводнів, що містить 8 атомів Карбону. Загальна формула алкенів CnH2n, при n=8 маємо формулу С8H16 II варіант - етинових вуглеводнів, що містить 12
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Розв'яжіть задачі. I варіант 1 Відносна густина алкену за карбон (II) оксидом становить 1,5. Виведіть молекулярну формулу алкену. Відомо: СnН2n, DСО(CnH2n)=1,5 Знайти: формулу СnН2n-? Розв'язування Mr(CnH2n)=DСО(CnH2n)•Mr(СО)=1,5•28=42
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершені. 1. Найпростішим представником алкенів є етен 2. Загальна формула алкінів CnH2n-2 3. Етен і етин ―  ненасичені вуглеводні 4. Для етену і етину характерні реакції приєднання 5. Ненасичений
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  I рівень I варіант Вправа 1 Спалили пропен об'ємом 50 л. Обчисліть об'єм кисню (н.у.), що витратився. Відомо: V(C3H6)=50 л Знайти: V(O2)-? Розв'язування Записуємо рівняння реакції: 50 л          х л           
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут...  І рівень Вправа 1 Напишіть структурні формули чотирьох гомологів етену та назвіть їх за систематичною номенклатурою. C3H6 - пропен, C4H8 - бутен, C5H10 - пентен, C6H12 гексен   Вправа 2 Укажіть відповідність між формулами вуглеводнів та їхніми назвами:
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018