Інші завдання дивись тут... Розв'яжіть задачі. Задача 1 До складу органічної речовини входять атоми Гідрогену, масова частка яких становить 7,7% і Карбон, Виведіть молекулярну формулу речовини. Відомо: СхНу, ω(H)=7,7% Знайти: формулу СхНу-? Розв'язування: ω(Н)=100%-7,7%=92,3% У 100 г
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Розв'яжіть задачі. I варіант 1. До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 82,76% і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини. Відомо: СхНу, ω(С)=82,76% Знайти: формулу СхНу-? Розв'язування:
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... I-ІІ рівні Вправа 1 Поясніть утворення ковалентних зв'язків: І варіант - у молекулі метану; Ковалентні зв’язки утворюються за рахунок одного s- і трьох р-електронів атома Карбону, який перебуває у збудженому стані, й s-електронів атомів Гідрогену. Довжина зв'язку
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Складіть формули гомологів метану, до складу яких входять від 2 до 7 атомів Карбону. С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12, С6Н14, С7Н16   Вправа 2 Поясніть, чим відрізняються гомологи від ізомерів. Гомологи відрізняються на гомологічну різницю, тобто групу
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Напишіть структурні формули речовин складу: І варіант  а) С2Н4 - CH2=CH2 6) C3H8 - CH3—CH2—CH3 в) С2H5ОН - CH3—CH2—OH г) С3H7COOH - CH3—CH2—CH2—COOH II варіант а) С4Н10
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1 Поліпептиди утворюються завдяки утворенню пептидних зв'язків між карбоксильними і амінними групами 2 Визначити вовняну тканину серед інших можна за запахом паленого пір'я, якщо її підпалити 3 Під час
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1. Амінокислоти - це похідні карбонових кислот, до складу яких входять одночасно характеристичні карбоксильні і амінні групи 2. До складу молекул білків входять залишки α-амінокислот 3.
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними: 1. Молекулярна формула етанолу C2H5OH, а етанової (оцтової) кислоти CH3COOH 2. Етанол належить до cпиртів, а етанова кислота - до органічних кислот 3. Функціональна група спиртів OH, а карбонових кислот
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... І рівень Вправа 1 Випишіть формули насичених одноатомних спиртів та карбонових кислот із поданого переліку формул: C3H7OH, C2H6, CH3COOH, CH3OH, C4H8, C5H12O, C3H8, C2H5COOH, C3H7COOH Формули спиртів: C3H7OH, CH3OH, C5H12O Формули кислот: CH3COOH, C2H5COOH,
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа І Вставте пропущені cлова, щоб вирази стали завершеними. 1 Молекулярні формули, метану СH4, етену C2H4, етину C2H2 2. Загальна формула метанових вуглеводнів СnH2n+2 3 Метан у 8 рази важчий за водень 4 За нормальних умов метан пооявляс такі фізичні властивості:
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази етапи вершеними 1 Галузь науки, що вивчає органічні сполуки називається органічною хімією 2 Органічні речовини мають будову молекулярну будову З До складу органічних речовин входять елемени: а) Карбон; 6)
Категорія : Хімія 10 клас РЗ Савчин 2018

Назад Вперед