Інші завдання дивись тут... Завдання 642 Порядок арифметичних дій 64 : 8 • 90 : 20 • 5 : 6 + 211 = 241 1) 64 : 8 = 8 2) 8 • 90 = 720 3) 720 : 20 = 36 4) 36 • 5 = 180 5) 180 : 6 = 30 6) 30 + 211 = 241 40
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 597 Число 2/3 якого дорівнює 240: 240 : 2 • 3 = 360 Число 3/4 якого дорівнює 120: 120 : 3 • 4 = 160 Число 5/6 якого дорівнює 300: 300 : 5 • 6 = 360   Завдання 599 Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 552 На який день тижня в цьому році припадає 24 серпня — День Незалежності України? На вівторок у 2021 році.   Завдання 553 Одиниці вимірювання 1) Ганнусі минуло 10 років і 2 місяці. Скільки це місяців?  10 р. 2 міс. = 12 міс. • 10 + 2
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 503 1) міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. 3) 1 м більший від 1 см у 100 разів;     1 м більший від 1 дм у 10 разів;     1 м більший від 1 мм у 1000 разів.   Завдання 504 У 67 250 м стільки кілометрів, скільки всього тисяч у
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 525 Запиши в кілограмах: 48 000 г = 48 кг 20 т 20 кг = 20 020 кг 3 ц 25 кг = 325 кг 500 000 г = 500 кг 15 т 630 кг = 15 630 кг 3 ц 5 кг = 305 кг   Завдання 526 З однієї вишні зібрали 16 кг ягід, а з другої — 19 кг. Усі ягоди розклали в
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 576 1) за 1 годину пішоход проходить 5 км. 2) За 1 м космічний корабель пролітає 7200 м.   Завдання 577 1) За таблицею обчисли. Рухомий об'єкт Швидкість Час Відстань Велосипедист Літак Ластівка 28 : 2 = 14 км/год 1500 : 3 = 500 км/год 180 :
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 481 7 • 1000 = 7 000 75 • 1000 = 75 000 700 • 1000 = 70 0000 705 • 1000 = 705 000 1 000 000 : 100 = 10 000 8000 : 100 = 80 380 000 : 100 = 3800 Завдання 482 1) У числі 217 533 усього 533 одиниць першого класу;  
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 460 Порядок дій 640 : 8 : 4 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 = 80 : 4 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 = = 20 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 = 100 • 6 : 100 • 9 • 10 = 600 : 100 • 9
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 438 1) сто десять тисяч триста два — це число 110302     сто сорок дві тисячі вісімсот тринадцять — це число 142813     шістдесят тисяч триста — це число 60300 2) 100 000 + 50 000 + 4000 + 200 + 10 + 8 = 154218
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 415 Порядок дій 350 : 7 • 8 : 20 : 10 • 100 = 50 • 8 : 20 : 10 • 100 = 400 : 20 : 10 • 100 = = 20 : 10 • 100 = 2 • 100 = 200 720 : 80 • 30 : 3 • 10 : 15 = 9 • 30 :
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 393 Прочитайте числа 1) 13 489 (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять), 15 080 (п'ятнадцять тисяч вісімдесят); 5800 (п'ять тисяч вісімсот); 7003 (сім тисяч три). Число Усього тисяч сотень десятків 13 489 13 134 1 348
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 268 Дроби Дві сьомих — 2/7, чотири шостих — 4/6, три восьмих — 3/8, три п'ятих — 3/5 Дріб 2/7 4/6 3/8 3/5 На частин поділено 7 6 8 5 Частин зафарбовано або взято 2 4 3 3 Завдання
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 179  30 = 3 • 10     60 = 6 • 10    90 = 9 • 10    400 = 4 • 100     700 = 7 • 100   Завдання 180  Множимо число на добуток 4 • (2 • 3) = 4
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 290 Порядок дій 780 – 180 : 2 • 6 = 780 – 90 • 6 = 780 – 540 = 240 (800 : 8 – 20) : 4 = (100 – 20) : 4 = 80 : 4 = 20 (780 – 180) : 2 • 6 = 600 : 2 • 6 = 300 • 6 = 1800 800 : 8 – 20 : 4 = 100
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 224 48 : 6 = 8 42 : 6 = 7 6 • 7 = 42 8 • 9 = 72 7 • 9 = 63 63 – 51 = 12 72 : 12 = 6 12 • 4 = 48 Завдання 225 Назви найближчі розрядні числа 20, 23, 30 30, 36, 49 40, 48, 50 80, 84, 90 90,
Категорія : Математика 4 клас Богданович