Інші завдання дивись тут... Завдання 481 7 • 1000 = 7 000 75 • 1000 = 75 000 700 • 1000 = 70 0000 705 • 1000 = 705 000 1 000 000 : 100 = 10 000 8000 : 100 = 80 380 000 : 100 = 3800 Завдання 482 1) У числі 217 533 усього 533 одиниць першого класу;  
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 460 Порядок дій 640 : 8 : 4 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 = 80 : 4 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 = = 20 • 5 • 6 : 100 • 9 • 10 = 100 • 6 : 100 • 9 • 10 = 600 : 100 • 9
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 438 1) сто десять тисяч триста два — це число 110302     сто сорок дві тисячі вісімсот тринадцять — це число 142813     шістдесят тисяч триста — це число 60300 2) 100 000 + 50 000 + 4000 + 200 + 10 + 8 = 154218
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 415 Порядок дій 350 : 7 • 8 : 20 : 10 • 100 = 50 • 8 : 20 : 10 • 100 = 400 : 20 : 10 • 100 = = 20 : 10 • 100 = 2 • 100 = 200 720 : 80 • 30 : 3 • 10 : 15 = 9 • 30 :
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 393 Прочитайте числа 1) 13 489 (тринадцять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять), 15 080 (п'ятнадцять тисяч вісімдесят); 5800 (п'ять тисяч вісімсот); 7003 (сім тисяч три). Число Усього тисяч сотень десятків 13 489 13 134 1 348
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 268 Дроби Дві сьомих — 2/7, чотири шостих — 4/6, три восьмих — 3/8, три п'ятих — 3/5 Дріб 2/7 4/6 3/8 3/5 На частин поділено 7 6 8 5 Частин зафарбовано або взято 2 4 3 3 Завдання
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 179  30 = 3 • 10     60 = 6 • 10    90 = 9 • 10    400 = 4 • 100     700 = 7 • 100   Завдання 180  Множимо число на добуток 4 • (2 • 3) = 4
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 290 Порядок дій 780 – 180 : 2 • 6 = 780 – 90 • 6 = 780 – 540 = 240 (800 : 8 – 20) : 4 = (100 – 20) : 4 = 80 : 4 = 20 (780 – 180) : 2 • 6 = 600 : 2 • 6 = 300 • 6 = 1800 800 : 8 – 20 : 4 = 100
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 224 48 : 6 = 8 42 : 6 = 7 6 • 7 = 42 8 • 9 = 72 7 • 9 = 63 63 – 51 = 12 72 : 12 = 6 12 • 4 = 48 Завдання 225 Назви найближчі розрядні числа 20, 23, 30 30, 36, 49 40, 48, 50 80, 84, 90 90,
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 367 Натуральні числа 1) 7289 (сім тисяч двісті вісімдесят дев’ять); 4444 (чотири тисячі чотириста сорок чотири); 4440 (чотири тисячі чотириста сорок); 4004 (чотири тисячі чотири). 2) «Сусіди» чисел:  2089, 2090,
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 156 Ознайомлення з дробами 1/5 х = 520 – 270 1/5 х = 250 х = 250 • 5 = 1250 Число, 1/5 якого дорівнює різниці чисел 520 і 270 (520 – 270) • 5 = 250 • 5 = (200 + 50) • 5 =  = 1000 + 250 = 1250 1/3
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 322 Натуральні числа 1) Числа від 95 до 109: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109  Числа від 188 до 202: 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,  201, 202 Числа від 993 до 1000: 993, 994, 995, 996, 997,
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 99 Ознайомлення з дробами Відрізок AB становить 1/5 відрізка AC. AB = 22 мм. Знайди довжину відрізка AC. Розв'язання 22 • 5 = 110 (мм) Відповідь: AC = 110 мм.   Завдання 100 Виміряй 1/4 смужки в міліметрах та обчисли довжину всієї смужки. Короткий
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 246  Ділення з остачею 34 : 8=4 (ост.2) 48 : 7=6 (ост.6) 14 : 6=2 (ост.2) 18 : 4=4 (ост.2) 46 : 9=5 (ост.1) Завдання 247, 248  _936 |    4   8      234 _13   12   _16
Категорія : Математика 4 клас Богданович