Інші завдання дивись тут... Завдання 733 1) 54 : 18 = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3 75 : 15 = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5 96 : 16 = 96 : 8 : 2 = 12 : 2 = 6 90 : 19 = 4 (ост. 14) 84 : 1 = 84 _42070 | 7      42       6010  
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 713 Множення чисел 1) 32 • 11 = 32 • (10 + 1) = 320 + 32 = 352 95 • 9 = 95 • (10 – 1) = 950 – 95 = 855 23 • 99 = 23 • (100 – 1) = 2300 – 23 = 2277 78
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 693 Порядок дій 1) 4230 • 10 : 100 = 423    302 • 1000 = 302000    2508 • 100 = 250800    426 • 11 = 4686 2) 915 • 5 •  0 : 1 = 0     1534 : 1 : 1534  •
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 672 Іменовані числа 8 год – 45 хв = 7 год + 60 хв – 45 хв = 7 год + 17 хв = 7 год 15 хв 3 кг – 260 г = 2 кг + 1000 г - 260 г = 2 кг + 740 г = 2 кг 740 г 8 год – 3 год 15 хв = 7 год + 60
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 651 Порядок дій 5186 + 0 • 11 = 5186 3270 : 30 • 1 • 0 = 0 915 • 0  • 65 • 1 = 0 1325 : 1325 + 1325 : 1 – 1 • 1 = 1 + 1325 – 1 = 1325 4150 • 1 – 1 • 150 + 1 : 1 + 25 : 25 =
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 629 Порядок дій 48 : (48 : 4 + 4) = 48 : (12 + 4) = 48 : 16 = 3 48 : (48 : 8) = 48 : 6 = 8 36 • 20 = 36 • 2 • 10 = 72 • 10 = 720 25 • 60 = 25 • 6 • 10 = 150 • 10 = 1500 640 : 80 : 2 = 8 :
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 608 Порядок дій (102 + 98) : 100 • 25 : 10 = 200 : 100 • 25 : 10 = 2 • 25 : 10 = 50 • 10 = 5 180 : 18 • 23 – 230 + 50 = 10 • 23 – 230 + 50 = 230 – 230 + 50 = 50 (12
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 588 Одиниці вимірювання 1/6 доби = 24 год : 6 = 4 год 7/8 доби = 24 год : 8 • 7 = 3 • 7 = 21 год 3/4 року = 12 міс. : 4 • 3 = 3 • 3 = 9 міс. 5/6 хв = 60 с : 6 • 5 = 10 с • 5 = 50 с 7/10 хв = 60 с : 10 • 7 = 6 • 7 =
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 544 Математичний диктант. 1) Зменшуване 540, від'ємник виражений добутком чисел 20 і 15. 540 – 20 • 15 = 540 – 300 = 240 2) Перший доданок 880, другий — частка чисел 2400 і 60. 880 + 2400 : 60 = 880 + 40 = 920 3) Перший множник 650,
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 524 1. Знайди периметр квадрата зі стороною 20 см. 20 • 4 = 80 (см) – периметр квадрата. 2. Знайди сторону квадрата, площа якого 16 см2. S = 4 см • 4 см = 16 (см2), тому а = 4 (см) – сторона квадрата. 3. Знайди площу квадрата, периметр
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 1 Від двох пристаней, відстань між якими 120 км, одночасно назустріч один одному відійшли два катери. Швидкість одного катера 18 км/год, а іншого — 22 км/год. Через скільки годин катери зустрінуться? Склади та розв'яжи обернені задачі. Завдання 2 Із села
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 483 Ділення і множення чисел 1) 900 : 30 = 30    90 : 30 = 3    120 : 30 = 4    3000 : 30 = 100    360 : 30 = 12    180 : 30 = 6    30 : 30 = 1
Категорія : Математика 4 клас Богданович