Інші завдання дивись тут... Завдання 876. Розглянь, як знайшли частку та остачу.  Усно: 294 : 40 = 294 : (10 • 4) = 294 : 10 : 4 = 7 (ост. 14). Пояснення. Знайдемо частку послідовним діленням на 10 і 4. У ході виконання окремих дій остачу не треба знаходити, але слід пам'ятати, що вона
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 851. Склади і розв'яжи задачу за коротким записом, якщо маси ящиків однакові. Магазин Кількість ящ. Загальна маса Перший Другий 8 ? 48 кг  36 кг У перший магазин завезли 48 кг помідорів у 8 ящиках, другого дня – 36 кг. Скільки завезли
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 826.  х : 500 = 25  х = 25 • 500 х = (20 + 5) • 500 х = 20 • 500 + 5 • 500 х = 12500 12500 : 500 = 125 : 5 = 25 25 = 25   х – 500 = 25 х = 25 + 500 х = 525 525 – 500 = 25 25 = 25   х + 25 = 500 х = 500 –
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 801. Хлопчик на 5/6 усіх своїх грошей купив 2 книжки за ціною З0 грн кожна. Скільки грошей було у хлопчика спочатку? Розв'язання. 1) 30 • 2 = 60 (грн.) – заплатив за книжки. Якщо 60 грн уже становить 5/6 від усіх грошей, тоді 2) 60 : 5 • 6 = 72
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 776°. За 7 днів 8 бурундуків перенесли в нірку 1960 горіхів, порівну кожний. Скільки горіхів перенесе в нірку один бурундук за 21 день? Розв'язання. 1 спосіб. 1) 1960 : 7 : 8 = 35 (г.) – переніс горіхів один бурундук за 1 день. 2) 35 • 21 = 765
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 751. На малюнку зображено цілий круг і круг, поділений на 2 рівні частини. Одна така частина - це половина, або одна друга. Половина позначається двома цифрами 1/2. Якщо прикласти половини одна до одної, дістанемо цілий круг. У побуті часто користуються словом
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 726.  22 : 5 = 4 (ост. 2) 40 : 8 = 5 40 : 6 = 6 (ост. 4) 36 : 5 = 7 (ост. 1) 70 : 8 = 8 (ост. 6) 49 : 6 = 8 (ост. 1) 52 : 7 = 7 (ост. 3) 23 : 5 = 4 (ост. 3) 82 : 9 = 9 (ост. 1) 60 : 8 = 7 (ост. 4)   Завдання 727.  5 • 4207 • З = 4207
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 701. Запиши вираз та знайди його значення: добуток чисел 2080 і 8 збільшити на їх частку. Розв'язання: 2080 • 8 + 2080 : 8 = 16 900 х2080      8 16640 _2080 | 8      16       260    48  
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 676*. Розглянь паралелепіпед. Скільки в нього вершин? ребер? граней? Побудуй паралелепіпед у зошиті, познач вершини, запиши ребра та грані. Розв'язання: У паралелепіпеда 8 вершин: E, A, B, C, K, M, P, O 12 ребер: EA, AB, BC, EC, KM, MP, OP, KO, KE, MA, PB,OC 6
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 651. Два трактори за 4 год роботи витратили 200 л пального порівну. Скільки літрів пального витрачав один трактор за 1 год роботи? (Розв'яжи задачу складанням виразу) Розв'язання. 1 спосіб. 200 : 4 : 2 = 25 (л) – пального витрачав 1 трактор за 1 год.
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 626.  Розв'язання. У крузі повних квадратів 5, неповних – 16.  5 + 8 = 12 (см2) – наближена площа круга. У п'ятикутнику повних квадратів 6, неповних – 8. 6 + 4 = 10 (см2) – наближена площа п'ятикутника.   Завдання 627.
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 601°. Першого дня у шкільну їдальню привезли З підноси з випічкою, всього 108 тістечок, порівну на кожному підносі. Другого дня привезли 4 таких підноси з випічкою. Скільки тістечок привезли другого дня? Розв'язання. 1) 108 : 3 = 36 (т.) – тістечок на
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Площа фігури. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ. Завдання 576. Обчисли вирази, у яких першою є дія множення. 6 • 60 : 30 = 360 : 30 = 12 6 • (60 : 30) = 6 • 2 = 12 80 + 40 • 7 = 80 + 280 = 360 (80 + 40) • 7 = 120 • 7 = (100 + 20) • 7 = 100
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Інші завдання дивись тут... Завдання 526. 200 кг меду налили в бідони. У більший бідон налили 32 кг меду. Решту меду налили порівну в 6 однакових бідонів. Скільки кілограмів меду в одному такому бідоні? Розв'язання. 1) 200 – 32 = 168 (кг) – розлили меду у 6 однакових бідони. 2) 168 : 6
Категорія : Математика 4 клас Богданович

Назад Вперед