Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 3 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

СТОРІНКА 153 – 154

Вправа 7 Чи доводилось тобі бувати на Майдані Незалежності, а може, ти тільки мрієш там побувати...?

 

Вправа 8

Тема тексту: розповідь про калину.

Головна думка: калина – символ України.

Заголовок: «Калина».

В Україні здавна шанують калину. Про неї співають у піснях. Живе кущ в казках і леген­дах. Люди цінують калину за красу і цілющі властивості. З нею порівнюють красу дівчини.

Що ти знаєш про калину…

Опис калини…

 

Вправа 1 Стилі мовлення

Науково-популярний.

Використовуються наукові терміни (водна товща, сірководню), перевірені факти (з двох шарів), відсутні емоції.

Тема: опис Чорного моря.

Головна думка: Чорне море особливе.

Заголовок: «Чорне море».

Чорне море особливе. Його водна товща склада­ється з двох різних шарів. Верхній шар води на­селений рослинами і тваринами. Глибинний шар позбавлений життя через наявність сірководню.

Художній.

Наявні синоніми (бурхливим, неспокійним), антоніми, порівняння, слова з переносним значенням (б’ється хвилями), емоційне мовлення (можна дивитися нескінченно довго).

Тема: опис Чорного моря.

Головна думка: Чорне море буває різним.

Заголовок: «Чорне море».

Чорне море буває різним. Частіше теплим і ла­гідним, а іноді бурхливим і неспокійним. Можна дивитися нескінченно довго, як воно б'ється хви­лями об берег.

Діловий стиль.

Тексти оголошень, заяв, інструкцій, листів, договорів, наказів та інших документів, які пишуться за відповідними правилами та можуть містити дату, підпис (адміністрація школи), печатку, адресу, телефон.

Оголошення

Пропонуємо літній відпочинок для дітей на Чорному морі в місті Одеса з 1 по 15 липня.

Вартість путівки на 15 днів — 900 гривень. У вартість входять екскурсії в музеї, дельфінарій. Заяви від батьків подавати класним керівникам.

Адміністрація школи

Що спільного в цих текстах? Мета текстів (заклик відпочити на Чорному морі), заголовок («Чорне море»).

 

СТОРІНКА 155

Вправа 5

Стиль

Заголовок

Науково-популярний

«Клімат», «Заповідник»

Художній

«Прогулянка», «Світанок»

Діловий стиль

Запрошення, лист

Вправа 6

Науково-популярний стиль

Художній стиль

1. У морях і океанах живе понад 50 видів дельфінів.

3. Це теплокровні тварини, які дихають легенями.

5. Як і люди, дельфіни мають гарний зір, слух, від­чувають на дотик, не розрізняють тільки запахів.

2. Дельфіни є одними з найцікаві­ших водних тварин.

4. Вони мають дивну схожість з людьми.

6. Дельфіни дуже доброзичливі і грайливі тварини.

Вправа 7  Побудуй і запиши текст про дельфінів художнього стилю.

  Дельфіни є одними з найцікаві­ших водних тварин.

  Вони мають дивну схожість з людьми. Дельфіни дуже доброзичливі і грайливі тварини

 

Вправа 8 

Вже сонечко в море сіда;

у тихому морі темніє;

прозора, глибока вода,

немов оксамит, зеленіє.

   Поезія відноситься до художнього стилю.

   У вірші наявні порівняння (вода, немов оксамит, зеленіє), слова з переносним значенням (сонечко сіда), емоційне мовлення (сонечко), багато прикметників (тихому, прозора, глибока).

  

Вправа 9 Використовуючи слова з вірша Лесі Українки «Вже сонечко в море сіда…», склали художній опис моря

   Вечоріє.

   Помаленьку в море сідає сонечко. Унизу під ним темніє тихе море. Глибока, прозора вода зеленіє, немов оксамит.

   На море опустився чудовий тихий вечір.

 

Вправа 10  Вибрали з підручника «Я досліджую світ» ури­вок науково-популярного тексту та придумали заголовок

Тверді тіла.

Тверді тіла мають власну форму. Вони можуть бути крихкими (скло), пластичними (пластилін), пружними (гумова іграшка). Кожне тверде тіло займає певний простір – об’єм (місткість).

 

СТОРІНКА 156

Вправа 1, 2, 3

Тема: розповідь про найбільший транспортний літак «Мрію».

Головна думка:  найбільший і найпотужні­ший у світі транспортний літак створили в Україні.

Будова тексту.

Зачин

Най-біль-ший і най-по-ту-жні-­ший у сві-ті тран-спор-тний лі-так ство-ри-ли в У-кра-ї-ні.

Основна частина

Йо-го по-бу-­ду-ва-ли на ки-їв-сько-му а-ві-а-цій-­но-му за-во-ді. І да-ли ве-ле-тню ро-­ман-ти-чну на-зву — «Мрі-я».

Кінцівка

Лі-так «Мрі-я» зда-тен пе-ре-во-зи-ти ван-та-жі не тіль-­ки все-ре-ди-ні ба-га-жно-го від-сі-ку, а й звер-ху на со-бі.

План

1. Найпотужніший літак – український.

1. «Мрія» – романтична назва велетня.

2. Потужний перевізник вантажів.

1. У якій країні створили найпотужніший транспортний літак?

2. Яку назву дали авіаційному велетню?

3. Як перевозить вантажі «Мрія»?

Вправа 4 Підкреслили прикметники та позначили рід, який визначає рід зв’язаного іменника

Найбільший (чол. рід) і найпотужні­ший (чол. рід) у світі транспортний (чол. рід) літак створили в Україні

 

Вправа 5 Прикметники змінили за родами і позначили закінчення

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

найбільш[ий]

найпотужніш[ий]

транспортн[ий]

найбільш[а]

найпотужніш[а]

транспортн[а]

найбільш[е]

найпотужніш[е]

транспортн[е]

Вправа 6 

Заголовок: «Моя мрія»

Незвичайна мрія…

 

Вправа 7

Аеродром – місце стоянки, зльоту й посадки літальних апаратів.

Поділили на склади: а-е-ро-дром

Поділили на склади для переносу: аеро-дром

 

СТОРІНКА 157

Вправа 8, 9 Підкреслили головні члени в першому реченні

Колись американський винахідник назвав свій літак аеродром. Це слово означало — той, що бігає в повітрі. Ця назва літака нікому не сподобалась. Але слово залишилося в пам'яті людей. Ним почали називати місце для зльоту і посадки літаків.

Колись американський винахідник назвав свій літак аеродром.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) винахідник (що зробив?) назвав; назвав (що?) літак; назвав (як?) аеродром; винахідник (який?) американський; літак (чий?) свій.

Основа речення (підмет і присудок): винахідник назвав.

Словосполучення: назвав літак, назвав аеродром, американський винахідник, свій літак.

Схема словосполучень:

назвавХ (що?) —> літак аеродром;

назвавХ (як?) —> аеродром;

американський <— (який?) винахідникХ;

свій <— (чий?) літакХ 

 

Вправа 10

Гелікоптер, гвинтокрил, вертоліт – літальні апарати.

 

Вправа 11  Склали зі словом вертоліт три речення: роз­повідне, питальне і спонукальне.

Пасажири сіли у вертоліт. (Розповідне неокличне речення)

Вертоліт відірвався від землі! (Розповідне окличне речення)

Коли прилетить вертоліт? (Питальне неокличне речення)

Ми побачимо справжній вертоліт?! (Питальне окличне речення)

Побажаймо пасажирам гарного польоту вертольотом. (Спонукальне неокличне речення)

Василько, подивись у небо, там летить вертоліт! (Спонукальне окличне речення)

 

Вправа 12  Підкреслили дієслова та позначили у них префікси

Перший гелікоптер  київський конструктор Ігор Сікорський. Це  майже сто років тому. Життя винахідника  так, що з України він  до Америки. Там  усі свої винаходи.

Позначили префікс (щоб виділити префікс, спочатку можна знайти корінь слів, підібравши спільнокореневі слова): винайшов (бо знайшов, найшов), відбулося (було), склалося (клали, поклали), переїхав (їхав, поїхав).

 

СТОРІНКА 158

Вправа 1

Тема: розповідь про місто Переяслав.

Головна думка: Переяслав – місто храмів і музеїв.

 

Вправа 2  Підкреслили іменники, які не змінюються за числами

Однина

Множина

місто, небо, територія, рушник, хліб, бджільництво, космос

храми, музеї, церкви, вітряки

Мі́сто – міста́, терито́рія – терито́рії, ру́шник – рушники́, хліб – хліба́.

Хра́ми – храм, музе́ї – музе́й, церкви́ – це́рква, вітряки́ – вітря́к.

 

Вправа 3

Є на Київщині місто Переяслав. Його називають містом храмів і музеїв. Тут розташований музей під відкритим небом. На його території побачиш стародавнє українське село, давні церкви, колекцію вітряків, музеї рушників, хліба, бджільництва, космосу і ще багато цікавого.

 

Вправа 4

1) Музей рушників. На малюнку бачимо вишиті рушники.

2) Колекція вітряків. На малюнку бачимо три вітряки.

3) Музей хліба. На малюнку бачимо хлібину.

 

СТОРІНКА 159

Вправа 5, 6

Унікальну бананову ферму можна побачити у селі Рожни Київської області.

Попри те, що ферму називають банановою, тут рос­туть інші незвичні для нас рослини: апельсини, мандарини, лимони, ананаси, кавові кущі. Всього тут висаджено понад п’ятдесят сортів тропічних фруктів.

Щороку фабрика дає великий урожай — понад чотирнадцять тонн плодів.

З великої букви пишемо власні назви: Рожни (назва села), Київської (назва області)

З малої букви пишемо загальні назви: селі (населений пункт), області (територія).

Ненаголошений звук [е], [и]: апельси́н (перевіряємо за словником), лимо́ни (перевіряємо за словником), село́ (бо се́ла), вели́кий (бо ве́лич).

Числівники: п’ятдесят, чотирнадцять.

 

Вправа 7

1) У «Парку Київська Русь» мене найбільше зацікавили театралізовані лицарські бої. Хотілося би приміряти лицарський костюм.

2) Найбільш цікаво було дізнатися про «Парк Київська Русь», де відтворене життя містян за княжих часів. Хотілося би на власні очі побачити княжий двір, хороми для послів, садиби киян, крамниці торговців-ремісників, ярмарок майстрів, де продаю­ться сувеніри.

3) У «Парку Київська Русь» мене найбільше зацікавили театралізовані турніри. Там можна постріляти з лука чи осідлати коня.  

4) У «Парку Київська Русь» мене найбільше зацікавив ярмарок майстрів. Там можна придбати на згадку гарний сувенір.

 

Вправа 8

Розібрали слова за будовою: ,

У слові двір основа двір, нульове закінчення (змінимо двором, дворі), корінь двір (підберемо спільнокореневі подвір’я, двірник).

У слові лицарський основа лицарськ-, закінчення –ий (змінимо лицарським, лицарському), корінь лицар- (підберемо спільнокореневі лицар, лицарювати), суфікс –ськ.

У слові коня основа кон-, закінчення –я (змінимо конем, коневі), корінь кон- (підберемо спільнокореневі кінський, конячий, коник).

 

Вправа 9 Підкреслили спільнокореневі слова, у яких відбулося чергування голосних звуків у корені

Двір – двірник, дворовий, двірник.

Лицарський – лицар, лицарство, лицарювати.

Коня – кінний, коник, конячий, кінський, конячка.

 

Вправа 10  У якому з цікавих місць Київщини тобі хотілося б побува­ти та чому...

Я хочу відвідати музей води…

 

Вправа 11 Як ти мрієш провести літні канікули...?

Інші завдання дивись тут...