Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова та читання 3 клас 

Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С. (1 частина)" 

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

§ 36 Прийменники

Сторінка 118

Вправа 1 Підкреслили іменники та позначили закінчення

Чи знаєш ти, як синичк[а] зимує в Україні, як вона шукає собі їж[у]? Синиця — велика трудівниц[я]. Готуватися до зими вона по­чинає ще влітку. Проте взимку їй не завжди вдається знайти свої схованк[и]. Тому не забувайте насипати насіння в годівничк[у].

• Хто більше?

Птахи України: лелека, бузьок, соловей, жайвір, зозуля, сова, качка, гуска, горобець, омелюх, синиця, снігур, голуб, ворон, сорока, курка, півень, дятел, грак, щиглик, ґава, крук, індик.

 

Сторінка 119

Вправа 2  

Як це не дивно звучить, але чим біль­ші мороз[и] , тим спокійнішими здаються снігур[і]. Зазвичай вони літають невелики­ми зграйк[ами]. А під час лютих мороз[ів] чер­вонобокі пташк[и] сидять нерухомо і лише час від часу «оживають», щоб з'їсти якусь ягідку чи зернинк[у]. Особливо полюбля­ють снігур[і] ягідки горобин[и].

 

Вправа 3

Зачин

Рябчик не може жити без лісу. Ні восени, ні взимку, ні на­весні, ні влітку птах не полишає лісу. Тут він завжди знаходить, чим поживитися. На деревах він спочиває. Чудово літає між вітами — жодної гілки не зачепить.

Головна частина

У лісі і від ворогів ховається. Притулиться до стовбура, притихне — і не помітиш його. Чи то дерево, чи птах. Стовбур рябий і птах рябенький, плямистий.

Кінцівка

За плями і прозвали його рябчиком. Не такий уже й великий цей птах, завбільшки з голуба.

• Виписали прийменники разом з іменниками, позначаючи закінчення:

без ліс[у], на дерев[ах], між віт[ами], у ліс[і], від ворог[ів], до стовбур[а], за  плям[и], з голуб[а].

 

Сторінка 120

Вправа 4  Країни, чиї береги омиває Чорне море, за абеткою (тобто в абетковій послідовності):

Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини, України.

Розбір іменника, як частини мови

Чорне море омиває береги України, Румунії, Болгарії, Росії, Туреччини, Грузії.

(Що?) Чорне море (що робить?) омиває; омиває (що?) береги; береги (чого?) України, Румунії, Болгарії, Росії, Туреччини, Грузії

України

Грузії

називає країну

називає країну

чого?

чого?

іменник

іменник

неістота

неістота

власна назва

власна назва

тільки однина

тільки однина

жіночий рід

жіночий рід

другорядний  член речення

другорядний член речення

Державна мова тепер звучить на теренах України. Туристи відвідали пам’ятні місця Грузії.

Я народився і виріс у Грузії. А я – виходець з України.

 

Вправа 5

Цікаво було дізнатися чим дельфіни відрізняються від риб: дихають легенями, мають не луску, а шкіру, у них є зуби, вони народжують живих дитинчат і цілий рік годують їх своїм молоком.

Дельфіни спілкуються між собою та орієнтуються в просторі також за допомогою ультразвуку.

Істоти (можна поставити питання хто?)

Неістоти (можна поставити питання що?)

дельфіни, тварини, родичі, китів, косаток, тварини, рибу, риба, риб, дитинчат

легенями, луску, шкіру, зуби, рік, молоком, групами

• Розбір іменника дельфіни як частини мови

Дельфіни живуть групами.

(Хто?) дельфіни (що роблять?) живуть; живуть (як?) групами

дельфіни

називає тварину

хто?

іменник

істота

загальна назва

множина

чоловічий рід (дельфін)

підмет

Сторінка 121

Хвилинка спілкування

У нашому місті був дельфінарій, а тепер його зачинено. Чому?...

 

Вправа 6 Головні члени речення (підмет і присудок)

Медузи живуть у морях і океанах.

Зв'язок слів у реченні за питаннями: (хто?) медузи (що роблять?) живуть; живуть (де?) у морях і океанах.

Схема речення:

(хто?) медузи  <——> (що роблять?) живуть

                                          (де?) у морях і океанах

Опис медузи…

Медузи мають драглисте тіло. Тіло нагадує парасольку.

• Розбір іменника як частини мови

Медузи мають драглисте тіло.

(Хто?) медузи (що роблять?) мають; мають (що?) тіло; тіло (яке?) драглисте.

Тіло нагадує парасольку.

(Що?) тіло (що робить?) нагадує, нагадує (що?) парасольку.

медузи

тіло

тіло

парасольку

називає тварину

називає предмет

називає предмет

називає предмет

хто?

що?

що?

що?

іменник

іменник

іменник

іменник

істота

неістота

неістота

неістота

загальна назва

загальна назва

загальна назва

загальна назва

множина

однина

однина

однина

жіночий рід

середній рід

середній рід

жіночий рід

підмет

другорядний член речення

підмет

другорядний член речення

§ 37 Прикметник

Сторінка 122

Вправа 1 Частини мови

Велична мова, щедра мова, прекрасна мова, гірська вода, мова барвінкова, ніжна пісня, пісня колискова, ранніх літ, пташка світанкова, стрімкий політ.

(Яка?) велична, щедра, прекрасна, гірська, барвінкова, ніжна, колискова, світанкова. (Який?) стрімкий. (Яких?) ранніх.

• Прикметник світанкова походить від іменника світанок, промениста – від промінь, веселкова – від веселка.

 

Вправа 2

    Світ мови оточує нас від наро­дження. Із самого малечку у словах рідної мови людина відкриває для себе великий і чарівний світ життя. Мова — твій друг і порадник. Мова — знаряд­дя пізнання. Мова — втілення думки. Мова — безцінний скарб народу. Мова — цілюще народне джерело.

• Кінцівка тексту, уживаючи прикметники

Старанно вивчайте державну, рідну, колискову, барвінкову, солов’їну українську мову!

•  Розкажи, що ти знаєш про українську мову

Українська мова – державна мова України…

цілюще — 3 склади (ці-лю-ще),

7 звуків (звукова схема [= ● | = ●́ | — — ●] звуковий розбір слова [ц' і л' у ш ч е]),

6 букв («це», «і», «ел», «ю», «ща», «е»)

 

Сторінка 123

Вправа 3

Розкажіть, чим вам подо­бається українська мова…

(Яка?) прекрасна (що?) мова;

(який?) неповторний (що?) самоцвіт;

(яке?) дивовижне (що?) звучання;

(яка?) діамантова (що?) намистинка;

(якому?) величезному (чому?) разку.

 

Вправа 4

Чому необхідно вивчати іноземну мову?...

У світі понад сім тисяч різних мов, тому знання хоча б однієї іноземної мови нині є необхідним.

• Прикметники: різними, цікаві, іншомовних, різних, необхідним.

• Іноземна мова (яка?) англійська, німецька, французька, польська, литовська, естонська, болгарська, татарська, португальська, італійська, іспанська.

Рідна мова, свідомий громадянин, українське громадянство, дорогі гості.

 

§ 38 Зв'язок прикметників з іменниками

Сторінка 124

Вправа 1

(яка?) радісн[а] подія

(який?) весел[ий] настрій

(яке?) щаслив[е] дитинство

(які?) талановит[і] діти.

• Спільне: виділені слова є прикметниками.

Відмінне: виділені прикметники мають різні закінчення, бо пов’язані іменники стоять у однині або множині, в однині мають жіночий, чоловічий та жіночий рід.

 

Вправа 2

Сполучення іменників із прикметниками: власна назва, вірний друг, дивовижних таємниць, відомих людей.

Зв'язок у словосполученнях за питаннями: назва (яка?) власна; друг (який?) вірний, таємниць (яких?) дивовижних, людей (яких?) відомих.

 

Вправа 3  Підкреслили орфограму «Велика буква у власних назвах»

Софійський собор було збудовано за часів князювання Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий – великий князь і державний діяч.

Окрасою столиці є Софійський собор. У пам'ять про перемогу над печенгами князь Ярослав Мудрий наказав спорудити Софійський собор.

Пояснення орфограми: пишемо з великої букви Софійський (назва собору), Ярослав Мудрий (ім’я князя).

 

Сторінка 125

Хвилинка спілкування

А ти знаєш, хто такий Ярослав Мудрий?...

 

Вправа 4 

Прикметники, які характеризують сучасних дітей для реклами «Українські діти»: креативні, відкриті, комунікабельні, дружні, освічені

 

Вправа 5 

Прикметники для «словесного» портрету…

Склали текст «Портрет однокласника (однокласниці)»…

Зросту (якого?) невисокого; хлопець (який?) веселий, спритний; обличчя (яке?) невелике, овальне, вилицювате; волосся (яке?) темно-русяве; ніс (який?) маленький кирпатий; очі (які?) великі; кольору (якого?) сірого; тіло (яке?) мускулисте, спортивне; ігри (які?) цікаві, спортивні.

 

Вправа 6 Доба

Розкажи, яка частина доби тобі найбільше подобається та чому…

• Доповнили ряди прикметниками

Ранок (який?) — ясний, туманний, учорашній, сьогоднішній, сонячний, безвітряний, морозний, гарний, росяний, осінній, літній, зимовий, похмурий.

День (який?) — світлий, учорашній, робочий, вихідний, святковий, сьогоднішній, літній, осінній, зимовий, сонячний, морозний, хмарний, похмурий, щасливий, радісний.

Вечір (який?) — весняний, учорашній, сьогоднішній, святковий, загадковий, літній, зимовий, сумний, пізній, глибокий.

Ніч (яка?) — зоряна, місячна, темна, чорна, сонна, пізня, глибока.

• Речення зі сполученнями слів ясний ранок, світлий день

Ясний ранок розбудив лісових мешканців. У світлий день багато клопотів у тварин. Завтра синоптики обіцяють ясний ранок. Навесні світлий день стає довшим, а темна ніч – коротшою.

Інші завдання дивись тут...