Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 9 Варіант І

КВАКША ГРОЗУ НАКРИЧАЛА (Віктор Приходько)

Завдання 2  Квакша – це

А риба

Б жабка

В пташка

 

Завдання 3 Поєднали влучний вислів з його тлумаченням

ні сіло, ні впало ———> зовсім несподівано, раптово

аж душа в п’яти ———> раптово відчути сильний переляк

аж у вухах лящало ———> дуже голосно

 

Завдання 4  Записали, чому квакша змінила забарвлення

«Перефарбувалася» жабка недаремно. Це вона грозу передчувала.

 

Завдання 5

   Вирішив я подивитися на неї і не впізнав. Сиділа жабка на тому самому місці, так само приклеївшись до стовбура, але як вона змінилась! Спинка зробилася темно-зеленою. Навіть коричнювато-зеленою. Якби не бачив її раніше, нізащо б не повірив у це перевтілення. Але згодом збагнув, що «перефарбувалась» жаба недаремно.

 

   Вирішив я подивитися (ненаголошений звук, бо ди́вляться) на (прийменник пишемо окремо) неї  і не (не з дієсловом пишемо окремо) впізнав. Сиділа (ненаголошений звук, бо си́дячи) жабка (сумнівний дзвінкий приголосний звук, бо жабок) на тому самому місці (місцевий відмінок іменника), так само приклеївшись (префікс дієслова пишемо разом, знак м’якшення) до (прийменник з іменником) стовбура, але як вона змінилась! (знак м’якшення). Спинка зробилася темно-зеленою (ненаголошений звук, бо зе́лень; орудний відмінок прикметника). Навіть (м’який приголосний звук) коричнювато-зеленою (орудний відмінок прикметника). Якби не (не з дієсловом пишемо окремо) бачив її раніше, нізащо б не (не з дієсловом пишемо окремо) повірив у це перевтілення (подовжений м’який приголосний звук). Але згодом збагнув, що «перефарбувалась» (префікс з дієсловом пишемо разом, у кінці знак м’якшення) жаба недаремно.

 

Завдання 6  Речення у прямому значенні

А Квакша полює лише вночі

Б Жабка зачепилася за стовбур

В Посипався град.

 

Завдання 7 Будова словосполучень

Ретельно обдивився ——> Прислівник + дієслово

Шукає слухачів ——> Дієслово + іменник

Пташине щебетання ——> Прикметник + іменник

Частини мови:

ретельно (як?, прислівник) обдивився (що зробив?, дієслово)

шукає (що робить?, дієслово) слухачів (кого?, іменник)

пташине (яке?, прикметник) щебетання (що?, іменник)

 

Завдання 8 Перебудували розповідне речення «Удень жабка квакша у густому листі від сонця ховається» у питальне

Хто удень ховається у густому листі від сонця?

Коли жабка квакша ховається у густому листі?

Де ховається жабка квакша удень від сонця?

Від чого жабка квакша удень ховається у густому листі?

 

Завдання 9 Текст написали

Чому в народі кажуть «Квакне кваша на суку – дощ застука по даху»...?

Інші завдання дивись тут ...