Інші завдання дивись тут...

Вправа 161. [Б]у[д]ка, [б]о[р]оть[б]а, с[н']і[ж]ки, ски[б]ка, [м]о[л]о[д]ши[й], [н]и[з']ьки[й], [н']і[ж]ка, ш[в]и[д]ки[й], [р]и[б]ка, [з]а[г]а[д]ка, [л]е[г]кий, [з]а[л']ю[б]ки, хо[д']ь­[б]а, [р]о[з][в ´]і[д]ка, п[р]у[г]ки[й].

• Підкреслили букви, що позначають дзвінкі приголосні: будка, боротьба, сніжки, скибка, молодший, низький, ніжка, швидкий, рибка, загадка, легкий, залюбки, ходьба, розвідка, пругкий.

 

Вправа 162. Тема тексту: розповідь про сміливу кішку, яка врятувала кошеня з лап хижого орла.

Заголовок тексту: «Відважна кішка», «Кішка-захисниця», «Кішка та орел».

Зачин: «Одного разу …».

Основна частина: «В орла були …».

Кінцівка: «Визволившись від нього …».

• кішка (бо кішечка), вели́кий (бо ве́лич для ненаголошеного [и]).

Звуко-буквений аналіз.

Дзьоб – односкладове слово; наголос в таких словах не позначаємо; [дз' о б]  [= • —]; дзьоб («де», «зе», «знак м’якшення», «о»,  «бе»); звуків 3, букв 5; 

букви д, з передають один приголосний звук, знак м’якшення не позначає звуку, а тільки пом’якшує попередній приголосний звук (маємо м’який приголосний звук [дз']).

 

Вправа 163. В орла були вели́кі (бо ве́лич) дужі крила, гост­рий  закандзюблений дзьоб і лапи з великими криви́ми (бо кри́во) кігтями (бо кіготь). Він бив кішку (бо кішечка) крилами, рвав її тіло кігтями.

Проте кішка завзято оборонялася. Вона вчепилася в ор­ла своми гострими кігтями.

Визволившись від нього, кішка зразу ж почала зализу­вати рани своєму кошеняті.

 

Вправа 164. Текст за малюнком і кінцівкою, використовуючи в тексті словосполучення: вузька стежка, швидка ріка, лісова доріжка, на березовій гілці, веселі птахи, низький берег).

     Сьогодні ми пішли на прогулянку до лісу.

Незабаром лісова доріжка вивела нас до річки. Вузькою стежкою спустилися до низького берега. Раптом почули пташиний щебет. На березовій гілці веселі птахи дбайливо мостили гніздо. А перед нашими очима омивала свої зелені береги швидка річка.

     Ми замилувалися її красою. Це була наша рідна річка, наш рідний берег.

Спільнокореневі слова.

Лісова – ліс, лісник, пролісок, узлісся, підлісок, лісок, лісочок, лісний, залісся, лісовик.

Рідна – рід, рідня, рідно, дорідний, родина, родич, родичатися, родовий.

Будова слова.

Корінь: ліс.

Основа підкреслена: лісов[а], ліс[], лісник[], пролісок[], узлісс[я], підлісок[], лісок[], лісочок[], лісн[ий], залісс[я], лісовик[], підлісс[я].

Корінь: рід.

Основа підкреслена: рідн[а], рід[], рідн[я], рідно (прислівник – незмінювана частина мови), дорідн[ий], родин[а], родич[], родичатися, родов[ий].

 

Вправа 165. Гриб – грип, ваз – вас, кіз – кіс, важ – ваш.

бібпіп, гол – хол, газ – гас, губка – купка, дам – там, гади – кати, грім – крім, гідкіт, жар – шар, куля – гуля, джазчас, дзінь-дзінь – цінь-цінь, жабка – шапка, гора – кора, збір – спір, казка – каска.

 

Вправа 166. Заголовок тексту: «Зимова казка», «Казкова мандрівка».

• Поділ на склади: до-ро-зі, діж-ка, лег-ко, швид-ко, до-ріж-ку, шап-ках.

 

Вправа 167. У мене в кошику великий гриб. У мене грип, тому мене не буде на уроках. На полиці не було гарних ваз.

Вас не було на шкільній лінійці. Багато кіз паслося на зеленій галявині. Багато кіс заплела мама своїм дітям.

 

Вправа 168. Усе життя́ (жи́ти) крилами махає, а злеті́ти (злет) не може. Стоїть дах на дровах, руками махає, за землю хапає. Хоч не лі­так, а крила́тий (кри́ла), без крил не може працювати.

Відгадка: млин.

• дах – дашок, руками – руці – ручка.

 

Вправа 169. Тема тексту: розповідь про чергування приголосних та голосних  звуків.

• Чергування приголосних звуків: випікаєш – печу, косить – кошу, носять – ношу. Чергування голосних звуків: випікаєш – печу.

• Корінь слів: випікаєш – печу, косить – кошу, носять – ношу.

 

Вправа 170.

Звертання: «Дорога матусю!».

Поділ на склади: по-спі-ша-ла, мА-ту-сі, сьо-год-ні.

• Написання апострофа: п’ятнадцяту.

 

Вправа 171. Власна записка.

 

Листи

Вправа 172. Дізнайтеся про листи, прочитавши тексту «Зошиті з розвитку писемного мовлення».

Лист до бабусі.       Лист до двоюрідного брата.

 

Префікс. Словотворча роль префіксів

Вправа 173. Виділили корінь: облітав – літав, обходив – ходив, натрудив – трудив.

 

Вправа 174. Писати листа, написати листа, відписати листа, переписати листа.

Префікси: написати, відписати, переписати.

 

Вправа 175.

Ненаголошений звук [е]: леге́ньке (бо ле́гко), невели́чке (бо ве́лич).

Префікс у словах: пролетів, полетів, облетів, підлетів.

Почув – чув, повільно – вільно, зміряв – міряв, зробив – робив, повернувся – вернувся, додав – дав.

 

Вправа 176.

Докупити, закупити, прикупити, перекупити, викупити.

Доїхати, заїхати, приїхати, з'їхати, переїхати, виїхати.

Долити, залити, прилити, злити, перелити, вилити.

Догнати, загнати, пригнати, зігнати, перегнати, вигнати.

 

Творення слів з найуживанішими префіксами

Вправа 177. Уривок з казки «Пан Коцький».

Виділили префікси: побіг, вибігає, прийшов, поховайтесь, розірве.

 

Вправа 178. Фразеологізмизадерти носа – загордитися, зарубати на носі – запам’ятати, повісити носа – засмутитися, проїха­ти зайцем – безкоштовно, похилити голову – зажуритися.

• Виділили префікси: задерти, зарубати, повісити, проїхати, похилити, запам’ятати, безкоштовно, засмутитися, загордитися, зажуритися.

• Слово, у якому 8 букв, 9 звуків: проїхати [п р о й і х а т и].

• Останнім часом Андрійко усе більше задирав носа. Зарубайте собі на носі, що на нуль ділити не можна.

Андрійко повісив носа, бо цілий місяць не побачить друга. Василька оштрафували за те, що проїхав зайцем у тролейбусі. Сива мати похилила голову за своїм сином-воїном.

 

Вправа 179. Збирати гриби, розказати казку, прочитати в книжці, поса­дити яблуньку, полити квіти, написати лист, попросити ви­бачення.

 

Вправа 180. Вийти з хати, сонце заходить (сходить), забрів у воду, приїхав до міс­та, вибігти з під'їзду, заскочити на хвилину.

Антоніми до підкреслених слів: заходить – виходить, заскочити – вискочити.

Прийменники: з, у, до, на.

 Інші завдання дивись тут...