Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Захарійчук М."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 1

2� «Що за диво-корабель нас везе навкруг земель?». Диво-корабель – це уроки, на яких вивчаємо нові теми, відповідаємо на питання, перевіряємо домашнє завдання.

1 вересня – це радісний день!...

 

Вправа 2

2� Надію цікавить, що нового вона вивчатиме у четвертому класі.

3� В Оксани поганий настрій, бо її подружка перейшла до іншої школи.

4� У цьому році я очікую дізнатися багато нового. Хочу зразково закінчити четвертий клас.

 

Вправа 3

2� Перевага блакитного кольору свідчить про те, що четвертокласники вже багато знають з того, що вивчатимуть, уміють навести приклади.

3� Питання за діаграмою

Які розділи вивчатимуть у четвертокласники з української мови? Скільки розділів? Які розділи уже відомі? А які ще невідомі?

 

Вправа 4

2� Я чекаю таких побажань: рости здоровим, бути сумлінним, не лінуватися, досягати успіхів.

 

Вправа 5

Синоніми до слова абетка — азбука, буквар.

Букви пишемо та читаємо.

Звуки ми чуємо та вимовляємо.

Звуки є голосні та приголосні.

Приголосні звуки є дзвінкі та глухі, м’які та тверді.

3� Hello! Привіт!

«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина» (Гете)…

 

Вправа 6

2� За допомогою мови творяться великі дива на Землі.

Вона накопичує знання для нових відкриттів. Закарбовує почуття в поезії та пісні.

 

Вправа 7 Прислів'я про мову.

2� «Від теплого слова й лід розмерзається» (щире слово має велику силу).

3� Позначили префікс роз-

Від теплого слова й лід .

 

Вправа 8 Мова і мовлення

Я горджуся тим, що українська мова визнана третьою з-поміж усіх мов світу за мелодійністю та лексичним звучанням. День української писемності та мови відзначають 9 листопада.

 

Вправа 9 Нові і застарілі слова

Я чи-та-ла, — по-ві-да-ла Лю-да сти-ше-ній ці-ка-вій ді-тво-рі, — що сло-ва так са-мо, як і лю-ди, мо-ло-ді бу-ва-ють і ста-рі.

2� Люда повідала дітям про слова мови. Я погоджуюся з думкою дівчин­ки, що слова бувають «молоді», їх називають неологізмами, і «старі», їх називають застарілими. З науково-технічним прогресом кожна мова збагачується новими словами, а деякі виходять з ужитку.

3� Люди – 4 букви («ел», «ю», «де», «и»), 4 звуки (звуковий розбір слова [л' у д и])

 

Вправа 10

2� Мова допомагає нам жити в сучасному світі.

Мова зберегла збе­регла слова з минулих століть: княжих часів, життя запо­розьких козаків.

Мова розвивається, змінюється тому, що розвиток науки, культури, техніки та побуту вимагає но­вих назв і слів.

 

Вправа 11

У першому тексті розповідається про тварину-гризуна мишку, а в другому – про пристрій комп’ютерну мишку.

2� Застарілі слова: жандарм, терлиця, серпи.

3� Нові слова: монітора, геймера, навігаторів, ґаджетів, клавіатуру.

4� Дали відповіді на запитання, використовуючи слова з відповідних текстів, підкреслили застарілі й нові слова.

Мишка чула, як калатали дзвони, — то скликали лю­дей брати серпи й іти жати жито.

Пан Монітор дуже пихатий, бо має екран, як у навігаторів і ґаджетів.

 

Вправа 12

Нові слова: космонавт, Космос, програміст, програми, комп’ютерні.

Космонавти досліджують Космос. Мій старший брат працює програмістом, він пише комп’ютерні програми.

 

Вправа 13

3� Говори слова, які принесуть людям приємність. Пропускай слова через серце, бо в них криється велика суть.

 

Вправа 14

2� Чи можна вважати куль­турною людину, яка поводиться пихато, зарозуміло, не прислухається до думки інших, говорить, не даючи змоги висловитися співбесідникам? Людину, яка не володіє культурою спілкування, не можна назвати культурною. Адже спілкуван­ня розкриває цінності людини: совість, добро, гідність, честь, милосердя та вихованість.

 

Вправа 15 Ввічливі слова

2� Діалог, використовуючи етикетні форми подяки (вдячний, прошу, їжте на здоров’я, дякую, будь ласка, носіть здорові, на здоров’я)…

 

Вправа 16 Звертання

Оленко, ти прийдеш до мене в гості? Добридень, рідна країно! Дорога бабусю, вітаю з іменинами!

 

Вправа 17

2,3 � У першому рядку підкреслили букви, що позначають два звуки (голосний та при­голосний м'який – [й]), поділили слова для переносу.

Огі/рок, ясен, єнот, іри/си;

огірок [о г´ і р о к], ясен [й а с е н], єнот [й е н о т], іриси [і р и с и]

ай/ва, май/ка, лі/ній/ка, май/но;

сьо/мий, га/йок, ра/йон, ба/дьо/рість;

ку/ку/ру/дза, джме/лик, дзюр/чить, бджо/ла;

в'яз/ка, м'я/сис/тий, м'я/кень/кий, по/дві/р'я.

 

Вправа 18

2,3 � Назви квітів в абетковій послідовності: айстри, гладіолуси, флокси, хризантеми, цикламен, цинії, чорнобривці.

Назви птахів за абеткою: горобці, гуси, качки, лебеді.

4� Звукові схеми слів:

калюжці – 7 букв («ка», «а», «ел», «ю», «же», «це», «і»),

7 звуків [ — ● | = ●́ — | = ● ]  [к а л' у ж ц' і]

мої – 3 букви («ем», «о», «ї»), 4 звуки [ — ● | = ●́ ]  [м о й і]

5�  Підготуйте та проведіть фотоконкурс у класі на тему «Золота осінь»…

Опис картини Йосипа Бокшая «Золота осінь»...

5� Я дізнався, що квітка цинія родом із Мексики, її виростив німецький біолог Йоганн Цинна, тому квітку назвали на його честь.

 

Вправа 19

Ліна навчається у ліцеї № 17. Її хобі – фотографування. Дівчинка готується до конкурсу «Мої місця».

2� Звукові схеми:

м’яко [— = ●́ | — ● ]   [м й а к о]

місця [ -- ● | — = ●]    [м´ і с ц' а]

 

Вправа 20  Ненаголошені голосні звуки [е], [и]

К[ие]слота — ки́слий;

ч[ие]тати — чи́танка;

в[ие]шневий — ви́шня;

в[еи]рбовий — ве́рби;

кл[еи]новий — клен;

т[еи]плиця — те́пло.

Вправа 21 

Ремонт, квиток, килим, кермо, океан, директор, тривога, республіка, ведмідь, черешня.

Правопис перевіряємо за словником: ремо́нт, квито́к, ки́лим, кермо́, океа́н, дире́ктор, триво́га, респу́бліка, ведмі́дь, чере́шня.

 

Вправа 22

Малий Микола ще не вміє читати. Він розглядає книжки (кни́ги) старшої сестри (се́стри) Олени. Микола знає тільки букву «о». Вона до колеса (коле́са) подібна. Ось стежина (сте́жка) веде до лісу. Біля пенька (пень) виросли гриби (гриб). За деревом (дере́ва) заховався малий ведмідь (за словником). З кущів виглядає хитра лисиця (лис). О-о-о, це цікаво!

 

Вправа 23

Вербова лоза піднімає і ледачого пня.

Про земельку піклуйся — золотим зерном милуйся.

До доброї криниці стежинка втоптана.

Добро творити — себе веселити.

Перевірка правопису: вербо́ва (бо ве́рби), леда́чого (бо ле́дар), земе́льку (бо зе́млі), зерно́м (бо зе́рна), крини́ці (за словником), стежи́на (бо сте́жка), весели́ти (бо ве́село, весе́лий).

3� Малюнок стосується прислів'я про криницю.

Створили власний малюнок до одного з прислів'їв: посередині нива зі золотим зерном, обаббіч рілля.

 

Вправа 24, 25

Дай, ба-бу-сю, по-ці-лу-ю си-ви-ну тво-го во-ло-сся, те-плим ди-ха-нням зі-грі-ю сні-гом ви-бі-ле-ні ко-си.

2� У вірші автор звертається до бабусі. Звертання у середині речення виділяємо комами.

3� Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки.

Бабусю, зігрію.

Перевірка: бабусю [б а б у с' у], зігрію [з' і г р' і й у]

 

4� Зробили звуко-буквену схему слова з подовженим приголосним звуком.

Волосся – 7 букв («ве», «о», «ел», «о», «ес», «ес», «я»), 6 звуків [в о л о с': а]

 

Вправа 26

2� Дідусь добрий, працьовитий, мудрий.

Описали квітку черешні…

3�  Підкреслили букви, які позначають м'які приголосні звуки.

Черешню, з’явилися, сьомий.

[ч е р е ш н' у], [з й а в и л и с' а], [с' о м и й]

4� Коли народилася моя мама, дідусь посадив черешню. Навесні на гілках з'явилися чотири квітки. У мамин сьо­мий день народження черешня була справжнім деревом. Весною вона вкривалася білим цвітом. Черешня посту­пово зеленіла, а потім червоніла.

Перевірка правопису: весно́ю (бо ве́сни), зелені́ла (бо зелень, зеле́ний), червоні́ла (за словником).

 

Вправа 27

2� Я дізнався про те, що

• черешня була відома людям майже десять тисяч років;

• у на­роді дерево називали пташиною вишнею;

• місто Мелітополь називають Черешневою столицею України;

• у місті є пам'ятник цій солодкій ягоді;

• Андрій Корвацький при­віз черешню та посадив череш­неві сади.

3� З вірша Лесі Українки «Вишеньки» у словах із м'яким знаком підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки.  

Поблискують черешеньки в листі зелененькім, черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

[п о б л и с к у й у т'] [ч е р е ш е н' к и]  [в]  [л и с т' і]  [з е л е н е н' к´ і м]  [ч е р е ш е н' к и]  [в а б л' а т']  [о ч´ і]  [д' і т о ч к а м]  [м а л е н' к и м]

 

Вправа 28

Якщо заплющити очі та зосередитися, то можна побачити купу всякої всячини — так, ніби очі в тебе відкриті. Послухай, як дихає черешня, — сказав якось дідусь.

Заплющити [з а п л' у ш ч и т и], побачити [п о б а ч и т и], відкриті [в´ і дт к р т' і].

2� Звуковий аналіз за зразком.

Пам’ятник [п а м й а т н и к]: [п] — приголосний, твердий, глухий; [а] — голосний; [м] — приголосний, твердий, дзвінкий; [й] — приголосний, м’який, дзвінкий; [а] — голосний; [т] — приголосний, твердий, глухий; [н] — приголосний, твердий, дзвінкий; [и] — голосний; [к] — приголосний, твердий, глухий.

Інші завдання дивись тут...