Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 95  

Вправа 2 Позначили особу займенників

Мені (1 ос. одн.), їх (3 ос. мн.), тобою (2 ос. одн.), їй (3 ос. одн.), його (3 ос. одн.), вам (2 ос. мн.), нас (1 ос. мн.), нею (3 ос. одн).

Мені — я (1 ос. одн.), їх — вони  (3 ос. мн.), тобою — ти (2 ос. одн.), їй — вона (3 ос. одн), його — він (3 ос. одн.), вам — ви (2 ос. мн.), нас —  ми (1 ос. мн.), нею — вона (3 ос. одн.).

 

Вправа 3 

У повідомленні про фінів мене здивувало те, які смішні змагання вони полюбляють влаштову­вати: болотний футбол, сидіння на мурашнику, пошук ко­марів, метання мобільних телефонів, гра на уявній гітарі.

 

Вправа 4  Розібрали займенник як частину мови

1. Тобі.

2. Кому?

3. Хто? Ти.

4. Займенник.

5. 2 особа (2 ос.)

6. Однина (одн.)

7. Давальний відмінок (Д. в)

 

Вправа 5

Написали, які фінські змагання зацікавили найбільше, у якому з них хотілося б взяти участь (болотний футбол, гра на уявній гітарі)…

 

Сторінка 96

Вправа 6 Розібрали займенники як частину мови

На пів-но-чі Фін-лян-ді-ї взим-ку сон-це не пі-д­ні-ма-є-ться з-за о-брі-ю. О-дна-ко-во тем-но і вдень, і вно-чі. На-ста-є по-ляр-на ніч. Во-на три-ва-є 51 день. За-те влі-тку сон-це не о-пу-ска-є-ться за го-ри-зонт аж 73 дні! Во-но сві-тить ці-лий день і ці-лу ніч. На-ста-є по-ляр-ний день.

1. Вона.

2. Що?

3. Що? Вона.

4. Займенник.

5. 3 особа (3 ос.)

6. Однина (одн.)

7. Називний відмінок (Н. в.)

1. Воно.

2 Що?

3. Що? Воно.

4. Займенник.

5. 3 особа (3 ос.)

6 . Однина (одн.)

7. Називний відмінок (Н. в.)

Вправа 7 Словничок антонімів

Слова

Антоніми

взимку

піднімається

ніч

влітку

опускається

день

Вправа 8  Підкреслили займенники та позначили особу

Чи знаєте ви (2 ос.) українську ніч? О, ви (2 ос.) не знаєте її (3 ос.). Я (1 ос.) вам (2 ос.) розповім. Пригляньтесь до неї (3 ос.). З середини неба дивиться місяць. Він (3 ос.) наче го­рить. Земля вся в срібному сяйві.

Чудова ніч! Нерухомо сплять гаї, ставки, річки, степи. Вони (3 ос.) тихі і спокійні. Нічний вітер, підкравшись зненацька, цілує їх (3 ос.).

Визначаємо відмінок займенника: ви (2 ос. мн.), її — вона (3 ос. одн.), я (1 ос. одн.), вам — ви (2 ос. мн.), неї — вона (3 ос. одн.), він (3 ос. одн.), вони (3 ос. мн.), їх — вони (3 ос. мн.)

Перевіряємо орфограми: розповім (префікс роз-), сере́дини (ненаголошений звук [е] в буквосполученні –ере-), ди́виться (ненаголошений звук [и] за орфографічним словником), земля́ (бо зе́млі), степи́ (бо степ), ві́тер (за словником).

 

Вправа 9

У тексті йдеться про Родзинку.

� Замінили займенники 3 особи однини займен­никами 1-ої особи множини, позначили відмінок

Ми (Н. в.) віртуально подорожували Фінляндією. Ді­зналися багато нового. Познайомилися з фінськими школярами. Нам (Д. в.) було дуже цікаво. У нас (Р. в.) гарні враження від подорожі.

Ми (хто?, підмет, Н. в.) віртуально подорожували Фінляндією. Нам (кому?, Д. в.) було дуже цікаво. У нас (кого?, Р. в.) гарні враження від подорожі.

 

Сторінка 97

Вправа 1 Частини мови

Дієслова: займатися (що робити?), їли (що робили?), цвіте (що робить?), одягають (що роблять?), насувається (що робить?).

 

Вправа 2

Японія.

Суші (страва), карате (вид бойових мистецтв), кімоно (одяг), цунамі (природнє явище), сакура (рослина).

 

Вправа 3 Записали словосполучення

Іменники (що?): суші, карате, кімоно, цунамі, сакура.

Займатися карате, їли суші, цвіте сакура, одягають кімоно, насувається цунамі.

� Із трьома словосполученнями склали речення

У спортивному клубі будуть займатися карате. У ресторані готелю туристи їли суші. У Японії цвіте сакура рожевими барвами. Японські жінки не так часто одягають кімоно. Жителів попередили, що насувається цунамі.

� Висновок: у мовленні дієслова пов'язуються з іменниками або займенниками, що їх заміняють.

 

Вправа 4  Підкреслили дієслова

Японію називають країною Сонця, що сходить. Адже вона розташована на крайньому сході й першою зустрічає сонце. Тому назва країни перекладається як «сонце». І національний прапор Японії символізує сонце — червоний соняч­ний диск на білому полотнищі.

Дієслова: (що роблять?) називають; (що робить?) сходить; (що робить?) зустрічає; (що робить?) перекладається; (що робить?) символізує.

Перевіряємо орфограми: сходить (префікс с-, бо ходить), розташована (префікс роз-), крайньому (буквосполучення ьо, бо край-ньо-му), сході (префікс с-, бо хід), символізу́є (ненаголошений звук [и], бо си́мвол),  черво́ний (ненаголошений звук [е] за орфографічним словником)

 

Сторінка 98

Вправа 5, 6 Підкреслили дієслова у вірші-сенкані

Сакура — вірш про рослинний символ Японії. Ця рослина росте в Україні у місті Ужгороді — обласному центрі Закарпатської області.  

Сакура

Ніжна, запашна.

Квітне, чарує, приваблює.

Навесні рожеву хмару нагадує.

Диво-вишня.

Дієслова: (що робить?) квітне, чарує, приваблює, нагадує.

 

Вправа 7  Пригадали рослинні символи України

Склали сенкан про один із символів України (барвінок калина, верба, чорнобривці, соняшник)…

 

Вправа 8  Ім'я хлопчика закінчується на голосний звук

Дівчинка Аой  (звуковий розбір слова [ а о й])

Хлопчик Хірото ([х´ і р о т о])

 

Вправа 9  Ввічливі слова

Японською мовою

Українською мовою

Коннітіва.

О ґенькі дес ка?

Хай, ґенькі дес.

Сайонара.

Привіт.

Як справи?

Добре, дякую.

До побачення.

Сторінка 99

Вправа 10 

Заголовок: «Найвища горя Японії», «Гора Фудзі», «Фудзі».

Біль-шу ча-сти-ну те-ри-то-рі-ї Я-по-ні-ї зай-ма-ють го-ри. Най-ви-ща го-ра на-­зи-ва-є-ться Фу-дзі. У я-сну по-го-ду во-на вра-жа-є пра-виль-ні-стю сво-їх форм. Ї-ї о-бри-си на-га-ду-ють кві-тку ло-то-са з вісь-мо-ма пе-лю-стка-ми. О-днак по-ба-чи-ти Фу-дзі пов-ні-стю вда-є-ться вкрай рід-ко. За-зви-чай ї-ї вер-ши-на хо-ва-є-ться у хма-рах.

� Виписали дієслова з пов’язаними іменниками, поставили питання від дієслова до іменника

Займають (що?) частину, займають (що?) гори; на­зивається (що?) гора, називається (що?)  Фудзі; вражає (чим?) правильністю; нагадують (що?) обриси, нагадують (що?) квітку; побачити (що?) Фудзі; ховається (що?) вершина, ховається (де?) в хмарах.

Займають (що?, Зн. в.) частину, займають (що?, підмет, Н. в.) гори; на­зивається (що?, підмет, Н. в.) гора, називається (що?, Зн. в.)  Фудзі; вражає (чим?, Ор. в.) правильністю; нагадують (що?, підмет, Н. в.) обриси, нагадують (що?, Зн. в.) квітку; побачити (що?, Зн. в.) Фудзі; ховається (що?, підмет, Н. в.) вершина, ховається (де?, в чому?, М. в.) в хмарах. 

 

Вправа 1 Підкреслили дієслова

Кожний другий мешканець/мешканка Японії чудово малює й непогано співає. Це результат япон­ського підходу до виховання дітей — спершу вчити їх малювати і співати, а потім читати й писати.

Визначаємо дієслова в першому реченні: (що робить?) малює, (що робить?) співає.

Визначаємо дієслова в другому реченні: (що робити?) вчити, (що робити?) малювати, (що робити?) співати, (що робити?) читати, (що робити?) писати.

� Провели дослідження.

1. У першому реченні дії виконує підмет (хто?, мешканець/мешканка).

2. Ці дії відбуваються — у теперішньому часі.

3. У другому реченні не можна сказати, коли відбуваються названі дії та хто їх виконує.

4. Ці дієслова неозначеної форми відповідають на питання що робити?

 

Сторінка 100

Вправа 2

Мета тексту: уславлення сили слова, заклик не ображати поганими словами.

Сло-вом мо-жна вби-ти й о-жи-ви-ти, по-ра-ни-ти й ви-­лі-ку-ва-ти, по-сі-яти три-во-гу, роз-сі-я-ти сум-нів і за-сму-­ти-ти, ви-кли-ка-ти по-смі-шку і сльо-зу, по-ро-ди-ти ві-ру в лю-ди-ну і за-ро-ни-ти не-ві-ру, на-ди-хну-ти на пра-цю. Зле, нев-да-ле, не-ро-зум-не сло-во мо-же о-бра-зи-ти, при-го-лом-ши-ти лю-ди-ну.

 

Вправа 3 Виписали дієслова в неозначеній формі, підкреслили антоніми

(Що зробити?) вбити, оживити, поранити, ви­лікувати, посіяти, розсіяти, засму­тити, викликати, породити, заронити, надихнути, образити, приголомшити.

 

Вправа 4

Тра-ди-цій-ний ко-стюм я-пон-ців на-­зи-ва-є-ться кі-мо-но. Цей о-дяг на-га-ду-є ха-лат. Кі-мо-но за-крі-плю-є-ться на ті-лі по-я-сом. За-мість єв-ро-пей-ських ґу-дзи-­ків ви-ко-ри-сто-ву-ю-ться па-ски й мо-­ту-зо-чки. Кі-мо-но ви-рі-зня-є-ться ду-же ши-ро-ки-ми ру-ка-ва-ми.

Я-пон-ський на-ці-о-наль-ний о-дяг зру-чний і не ско-ву-є ру-хів лю-ди-ни.

 

Вправа 5

Дієслова (що робить?)

Неозначена форма дієслова (що робити?)

називається

нагадує

закріплюється

використовуються

вирізняється

сковує

називатися

нагадувати

закріплюватися

використовуватися

вирізнятися

сковувати

Сторінка 101

Вправа 6

Написали, що можеш розповісти японським школярам про український національний одяг…

 

Вправа 7

Написали розповідь і сенкан про вишиванку…

   

Вправа 8 Підкреслили дієслова в неозначеній формі

На уроці вчителька довго розповідала про те, як мають себе поводити хлопці й дівчата. Виявило­ся, що мені багато чого не можна! Наприклад, би­тися, мов на шаблях, на лінійках з Олегом і Костиком. Плюватися з трубочки пожованим папірцем! Не можна бігати коридорами і з розгону ковзати­ся на слизькій підлозі! Сидіти на підвіконні. Їсти на уроці бутерброд. І малювати в зошиті з математики цифри у спідничках і бантиках.

Дієслова: розповідала (що робила?); поводити (що робити?, неозначена форма), виявилося (що зробилося?), битися (що робити?, неозначена форма), плюватися (що робити?, неозначена форма), бігати (що робити?, неозначена форма дієслова), ковзатися (що робити?, неозначена форма дієслова), сидіти (що робити?, неозначена форма дієслова), їсти (що робити?, неозначена форма дієслова), малювати (що робити?, неозначена форма дієслова).

Перевіряємо орфограми: вчи́телька (ненаголошений звук [е] за орфографічним словником), розповідала (префікс роз-), коридо́рами (ненаголошений звук [и] за словником), слизькі́й (бо слиз), сиді́ти (бо си́дячи), на підвіконні (подовжений приголосний звук), бутерброд (сумнівний дзвінкий звук, бо бутерброди), зо́шиті (бо зши́ток), матема́тики (за словником).

 

Вправа 1 Зміна дієслова за числами

Поетичний опис заходу сонця.

Сонце заходить (що робить?, однина), гори чорніють (що роблять?, множина), пташечка тихне (що робить?, однина), поле німіє (що робить?, однина). Радіють (що роблять?, множина) люде, що одпочинуть (що зроблять?, множина), а я дивлюся (що роблю?, однина) і серцем лину (що роблю?, однина) в темний садочок на Україну.

Однина

Множина

Заходить, тихне, німіє, дивлюся, лину

Чорніють, радіють, одпочинуть

Сторінка 102

Вправа 2

Поетичний опис сходу сонця.

Світає (що робить?, однина), край неба палає (що робить?, однина); соловейко в темнім гаї сонце зустрічає (що робить?, однина). Тихесенько вітер віє (що робить?, однина). Степи, лани мріють (що роблять?, множина); між ярами над ставами верби зеленіють (що роблять?, множина).

 

Вправа 3  Доповнили своїми словами дієслова у множині

Однина

Множина

Світає, палає, зустрічає, віє.

Мріють, зеленіють, світають, палають, зустрічають, віють

Вправа 4

Пояснили, чому японська мова дуже складна у вивченні…

Інші завдання дивись тут...