Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 2 клас Кравцова Н., Романова В., Савчук А. (частина 1)"

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Вправа 165 За допомогою алфавіту утворили слово

15

1

17

'

33

18

11

14

К

А

М

'

Я

Н

И

Й

2� Пишемо апостроф після губних приголосних звуків перед буквами я, ю, є, ї.

 

Вправа 166

Бур'-ян, під'-їзд, ка-м'яний.

При переносі слова апостроф не відривають від попередньої букви.

Поділили на склади: бур'-ян, пі-д'їзд, кам'-я-ний.

Поділили для переносу різними способами:

бу-р'ян, бур'-ян;

пі-д'їзд, під'-їзд;

ка-м'яний, кам'-яний, кам'я-ний.

 

Вправа 167

Загадка

Відгадка

Що підніме і найменша дитина, а через хату не перекине і найсильніша людина?

пір’їна

Їх не сіють і не жнуть, бо вони самі ростуть.

бур’яни

2� Поділили слова-відгадки для переносу: пір’-їна, бур’-яни.

Поділили слова-відгадки на склади: пір’-ї-на, бур’-я-ни.

Поділили слова-відгадки рисками для переносу різними способами:

пі-р’їна, пір’-їна, пір’ї-на;

бу-р’яни, бур’-яни, бур’я-ни.

 

Вправа 168 Записали утворені словосполучення.

Гарячий вогонь — гаряче полум'я. Запашна рослина — запашна м’ята. Дружна родина — дружна сім’я. Співучі птахи — співучі солов’ї. Маленьке пташеня — маленьке голуб’ятко.

2� Поділили слова для переносу: по-лум'я, м’я-та, сі-м’я, соло-в’ї, голуб’-ятко.

Поділили слова з апострофом на склади: по-лум'-я, м’я-та, сім’-я, со-лов’-ї, го-лу-б’я-тко.

Поділили слова з апострофом для переносу різними способами:

по-лум'я, полу-м'я;

м’я-та;

сі-м’я;

со-лов’ї, соло-в’ї;

го-луб’ятко, голу-б’ятко, голуб’-ятко, голуб’я-тко, голуб’ят-ко.

 

Вправа 169

Розказали, яку корисну справу зробив минулого тижня…

Тема: розповідь про те, як Дем'ян і Мар'ян прибрали подвір'я.

Головна думка: «Весело на нашому подвір'ї!».

Заголовок: «Наше подвір'я», «Про Дем'яна і Мар'яна».

Зачин

Наше подвір'я велике.

Основна частина

Дем'ян і Мар'ян випололи на ньому бур'яни. Потім розбили квітник. Хлоп'ята розчис­тили майданчик.

Кінцівка

Ми граємо на ньому в м'яча. Весело на нашому подвір'ї!

2� Завдання на вибір.

1) Виписали речення зі словами з апострофом.

Дем'ян і Мар'ян випололи на ньому бур'яни.

2) Слова з апострофом поділили для переносу:

по-двір'я, Дем'-ян, Ма-р'ян, бур'-яни, хлоп'-ята, м'я-ча, по-двір'ї.

Слова з апострофом поділили на склади: по-двір'-я, Дем'-ян, Мар'-ян, бур'-я-ни, хло-п'я-та, м'я-ча, по-двір'-ї.

Слова з апострофом поділили для переносу різними способами:

по-двір'я, под-вір'я, подві-р'я;

Де-м'ян, Дем'-ян;

Ма-р'ян, Мар'-ян;

бу-р'яни, бур'-яни, бур'я-ни;

хло-п'ята, хлоп'-ята, хлоп'я-та;

м'я-ча;

по-двір'ї, под-вір'ї, подві-р'ї.

 

Урок розвитку зв'язного мовлення на тему «Заячі забави»

Вправа 170 Замінили букви (буквосполучення), що позначають приголосні звуки, на букви, що позначають парний дзвінкий чи глухий приголосний звук

с

а

є

дз

ь

З

А

Є

Ц

Ь

2� Звукова модель: заєць  [— ●́ | = ● =] 

Читаємо звукову модель: у слові 2 склади (за-єць), перший склад наголошений, 5 звуків (2 голосних звуки, 1 приголосний твердий звук, 2 приголосних м’яких звуків)

Звуковий розбір слова [з а й е ц']

3� Написали, що відомо про зайців (опис з точними даними про зовнішній вигляд)…

4� Кольоровий фільм цікавіше переглядати, ніж чорно-білий, бо він показує предмети такими, якими їх сприймаємо в дійсності.

 

Вправа 171

Цікаво було дізнатися, що зайці люблять пустувати.

Тема: розповідь про поведінку зайців.

Головна думка: «Усі зайці люблять пустувати».

Заголовок: «Зайці», «Заячі розваги», «Пустощі зайців».

Зачин

«Усі зайці люблять пустувати»

Основна частина

«Косоокі влаштовують веселу метушню, катаються по землі, стрибають. Іноді, просто заради забавки, зайці перестрибують високі паркани»

Кінцівка

«Вухані навіть у річці плавають, якщо вода тепла»

2� Довели словами тексту, що зайці не бояться води.

Вухані навіть у річці плавають, якщо вода тепла.

 

Вправа 172

Казка про зайців і кавун за малюнками…

 

Вправа 173  Склали два речення про зайця, підкресли букви, які позначають глухі (червоні) або дзвінкі (темно-сині) приголосні звуки.

Заєць живе у лісі.

Зайця вважають полохливою твариною.

 

Вправа 174

Українське слово звучить по всьому світові.

2� У реченні 6 слів (слова пишемо окремо).

 

Вправа 175

Ю л я           Хто це?

Л е с я         Це їжачок.

Ю л я          Ти чуєш стук?

Л е с я         Так, це дятел.

Ю л я           А хто такий дятел?

Л е с я         У тлумачному словнику можна прочитати значення слова.

Пригадали, як користуватися словником

1� Знання про слово потрібні, щоб висловлювати свою думку, правильно називати предмети, ознаки, дії. Не виникатиме непорозумінь у спілкуванні, мовлення було багатим і цікавим.  

2� Леся порадила користуватися тлумачним словником, у ньому можна знайти значення слова.

43� Дятел – птах з довгим дзьобом, який добуває їжу зі щілин кори.

4� Про дятла можна довідатися з енциклопедії про тварин, художньої літератури, дитячих журналів, мультфільмів, пізнавальних фільмів.

5� Тема, головна думка казки «Як білочка дятла врятувала» Василя  Сухомлинського…

 

Вправа 176

Верба – дерево або кущ із гнучким гіллям.

Вишиванка – вишита сорочка.

Комп’ютер – електронна обчислювальна машина.

Калина – кущова рослина з червоними ягодами, ягоди цієї рослини.

2� Спочатку з'явився сам предмет, а потім його назва.

 

Вправа 177 Слова, які вико­ристовує в мовленні людина певної професії (професіоналізми).

Будинок, ремонт, цегла — будівельник.

Картина, кольори, виставка — художниця.

Поле, зерно, трактор — тракторист.

Файли, комп'ю­тер, програма — програмістка.

 

Вправа 178 Завдання на вибір.

1) П'ять предметів жовтого кольору: лимон, курча, банан, диня, нарцис.

Лимон – цитрусове дерево, плід цього дерева.

Курча – пташа курки, наївне дівча, тріщинки на шкірі.

Банан – пальмоподібна тропічна рослина, плід цієї рослини.

Диня – баштанова рослина, плід цієї рослини.

Нарцис – трав’яниста цибулинна рослина, квітка цієї рослини.  

Яблуко, груша, сонце, кулька, ґудзик, тюльпан, пісок, місяць, кукурудза, олівець, чашка.

Яблуко – плід яблуні, предмет кулястої форми.

Груша – фруктове дерево, плід цієї рослини, предмет форми цього плоду.

Сонце – центральне небесне світило, відбиття або відображення цього світила, світло й тепло цього світила, хтось – джерело втіхи, ведучий за собою, гімнастична вправа на турніку.

Кулька – зменшене до куля, куля.

Ґудзик – застібка, кнопка.

Тюльпан – трав’яниста цибулинна рослина, квітка цієї рослини.

Пісок – сипуча гірська порода, простори з цією речовиною.

Місяць – небесне тіло біля Землі, супутник планети, проміжок часу.

Кукурудза – злакова рослина, зерна цієї рослини.

Олівець – паличка графіту в дерев’яній оправі.

Чашка – посудина, чаша, віночок квітки, надколінна кістка, деталь округлої форми, напів округла виїмка в кінці бруса.   

2) Із тлумачного словника значення двох незнайомих слів: купе – відділення у вагоні зі спальними місцями, страус – найбільший птах, який не може літати.

 

Вправа 179

Диван — рід великих м’яких меблів для сидіння і лежання.

 

Вправа 180

Тема: розповідь про слова, з яких складається українська мова.

Головна думка: «кожне слово має своє значення».

Заголовок: «Слово», «Слова нашої мови», «Значення слова», «Слово і його значення».

Зачин

«Ми розмовляємо українською мовою»

Основна частина

«А мова скла­дається зі слів. Слова можуть передати думки й почуття. Словом можна назвати предмет, ознаку, дію предмета. Кожне слово має своє значення. Значення слова — це той зміст, який вклали в нього люди».

Кінцівка

«Що краще ми знаємо і розу­міємо значення слова, то краще ми пізнаємо навколишній світ».

Значення слова (зміст, який вклали в нього люди) дізнаємося з тлумачного словника.

 

Вправа 181

У ко-зи-де-ре-зи — ди-тин-ча-тко, на-ро-ди-лось ма-ле ко-зе-ня-тко. Ко-зе-ня-тко швид-ке, пруд-ко-но-ге і не ма-є бо-ро-ди а-ні ро-гів. Ко-жний ра-нок ме-не зу-стрі-ча-є, бо для ньо-го го-стин-ця я ма-ю. Врі-жу ски-бо-чку хлі-ба м'я-кень-ку, при-го-щу ко-зе-ня-тко ма-лень-ке.

2� Завдання на вибір.

1) Іменник, про кого йдеться у вірші: козенятко.

Було 9 предметів (іменників): коза-дереза, дитинчатко, козенятко, борода, роги, ранок, гостинець, скибочка, хліб.

Коза-дереза (хто?), дитинчатко (хто?), козенятко (хто?), борода (що?), роги (що?), ранок (що?), гостинець (що?), скибочка (що?), хліб (що?).

2) Прикметники: мале, швидке, прудконоге, м’якеньку, маленьке.

Мале (яке?), швидке (яке?), прудконоге (яке?), м’якеньку (яку?), маленьке (яке?).

3� Козенятко – маля кози.  Козенятко – маленьке, біле, прудке.

Написали про козеня…

 

Вправа 182 Частини мови

На сосновій гілочці сидить білочка. Вона гризе горішки.

П’ять лосів жують смачне сіно.

Білочка (хто?, іменник), гризе (що робить?, дієслово), п'ять (скільки?, числівник), смачне (яке?, прикметник)

 

Вправа 183

Сандалі, боти, кросівки, чоботи — взуття.  

Тематична група «Взуття»: сандалі, боти, кросівки, чоботи. Слова в тематичній групі мають спільне значення взуття – річ для носіння на ногах.

 

Вправа 184 Українська народна пісня «Ходить гарбуз по городі»…

Овочі: гарбуз, диня, огірочки, морква, буряки, бараболя (картопля), квасоля, біб.

Тематична група «Овочі» має спільне значення овочі – плоди рослин, що ростуть на землі, та зелень для споживання.  

 

Вправа 185

Тістечко, цукерки, морозиво, шоколад — це ласощі (солодощі).

Миска, чайник, склянка, каструля — це посуд.

Бузок, калина, малина , ожина — це кущі.

Тематична група «Ласощі» має спільне значення ласощі – солодкі кондитерські вироби і взагалі все смачне.

Тематична група «Посуд» має спільне значення посуд – вироби для приготування або подачі страв.

Тематична група «Кущі» має спільне значення кущ – низькоросла дерев’яниста рослина.  

 

Вправа 186 Завдання на вибір

• а) Братки, маргаритки, деревій цвітуть аж до осені.

  б) Братки, маргаритки, деревій — квіти.

• а) У лісі ростуть  лисички, боровики, опеньки.

  б) Лисички, боровики, опеньки — гриби.

Тематична група «Квіти» має спільне значення квіти – квіткові рослини.

Тематична група «Гриби» має спільне значення гриби – нижчі спорові рослини.

 

Вправа 187

ЗІРКА

Підкреслили одну букву за такою схемою: у першому слові — першу букву, у другому — другу і так далі: заєць, відро, абрикос, курка, шишка.

 

Вправа 188  Продовжили речення.

Удень на небі я бачу сонце.

У нічному небі я бачу місяць,  зорі.

 

Вправа 189

Тема: фантастична розповідь про появу зірок.

Головна думка: «його зерна зробилися зірками».

Заголовок: «Чому небо зоряне».

Зачин

Був час, коли на небі зірок ще не було. І жив тоді один працьовитий чоловік.

Основна частина

Одного разу він сіяв жито. Не встиг оглянутися, як день пролетів. Стало дуже темно, хоч в око стрель. Але чоловік висіває жито. Засіяв долину, гору, а зерна ще цілий лантух лишився. Вирішив засіяти він і небо.

Кінцівка

Коли це бачить — зійшов місяць, і враз усе небо заіскрилося вогниками. Чоловік навіть не здогадувався, що то його зерна зробилися зірками.

2,3 � Доповнили речення.

Колись давно не було зірок.

Одного разу сіяв чоловік жито.

Він засіяв долину, гори.

Потім вирішив засіяти і небо.

Зерна жита на небі перетворилися на зірки.

 

Вправа 190

Колючий, як їжак. Боягузливий, як заєць.

Великий, як слон. Сильний, як лев. Хитрий, як лис.

 

Вправа 191

Радісний, подруга, папір, новий, комп'ютер, телефон, ґудзик, виразно, дзиґа, лінійка.

ДОПИТЛИВИЙ

 

Вправа 192

Щоб уникнути повторів слова, його замінюють синонімами, займенниками, частками.

Цікаві, допитливі а) прагнуть усе дізнатися.

Це слова, які а) близькі за значенням.

 

Вправа 193 Словник синонімів

Бавиться, розважається, грається.

Забавлятися, гратися, весело проводити час, розважатися,

Бажання, прагнення, забаганка.

Прагнення, хотіння, каприз

Запах, аромат, пахощі.

Властивість впливати на орган нюху

Вправа 194

Синоніми (слова, які близькі за значенням) поділили рисками на склади для переносу:

дощ, зли-ва, до-що-ви-ця, ли-вень, про-ли-вень.

 

Вправа 195  Записали через риску слова, близькі за значенням.

Учні — школярі. Бавляться — граються. Дім — будинок. Доріжка — стежечка. Веселий — радісний.

Інші завдання дивись тут...