Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2021  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Українська мова та читання 4 клас Пономарьова К., Гайова Л."

(використані цитати з підручника у лапках або прописом)

Сторінка 85

Вправа 3 Розіграли діалог

— О котрій годині ти просинаєшся в будні?

— Зазвичай о восьмій.

— До котрої години ти спиш у вихідні?

— До одинадцятої.

— З котрої години починаються заняття у школі?

— З дев’ятої.

— Котра зараз година?

— Зараз п’ятнадцята година.

 

Вправа 4 Підкреслили числівники

Годинник

Година

Читаємо

10 год

Десята година.

7 год 15 хв

Сьома година п'ятнадцять хвилин, або чверть на восьму.

15 год 20 хв

П'ятнадцята година двадцять хвилин, або двадцять хвилин на шістнадцяту

7 год 45 хв

Сьома година сорок п'ять хвилин, або за чверть восьма.

Вправа 5 Уяви, що ти можеш керувати часом.

Написали, який час хоті­лося б подовжити, а який скоротити, чому…

 

Вправа 6

Годинник

Час

Читаємо

7 год 30 хв

Тато йде на роботу о сьомій годині тридцять хвилин.

7 год 45 хв

На годиннику за чверть восьма.

8 год 30 хв

Перший урок починається о восьмій годині тридцять хвилин.

12 год

Аптека працює до двадцятої години.

� Поставили запитання до двох із речень.

О котрій годині тато йде на роботу? Котра зараз година? Коли починається перший урок? До котрої години працює аптека?

 

Сторінка 86

Вправа 1 Займенник

Слова в тексті замінюють ім'я персонажа Карлсона: він, у нього, йому, його.

Він (хто?) товстенький. На спині у нього (у кого?) малий двигу­нець. Варто йому (кому?)  покрутити ґудзика на животі, як двигунець починає працювати і піднімає його (кого?) вгору.

 

Вправа 2 Частини мови

Карлсон товстенький. На спині у Карлсона малий двигу­нець. Варто Карлсону  покрутити ґудзика на животі, як двигунець починає працювати і піднімає Карлсона вгору.

Коли займенники замінили словом Карлсон, появився недолік – повторюється одне і те ж слово. Висновок: займенники дозволяють уникнути повторення.

 

Вправа 3

Швеція.

 

Сторінка 87

Вправа 4 Підкреслили займенники

Я побував на батьківщині Карлсона — у прекрасній країні Швеції. Вона розташована на півночі Європи. Її столицею є місто Стокгольм. Воно розкинулось на чотирнадцяти островах. Усі вони з'єднані десятками мостів.

Перевірка орфограм: прекрасній (префікс пре-, бо дуже красній), розташована (префікс роз-), столицею (орудний відмінок іменника), розкинулося (префікс роз-), чотирна́дцять (ненаголошений звук [и], бо чоти́ри), деся́тками (ненаголошений звук [е], бо де́сять).

Визначаємо займенник за словами, які вони замінили в тексті: (хто?) я (турист); (що?) вона (Швеція); (чого?) її (Швеції); (що?) воно (місто); (що?) вони (острови). 

 

Вправа 5 Відомо, що в імені дівчинки є м'який приголосний звук.

Дівчинка Аліс 

наголос А́ліс  склади А-ліс  звукова схема [ ●́ | = ● —] звуковий розбір слова [а л' і с]

Хлопчик Лукас  

Лу́кас   Лу-кас   [ — ●́ | — ● —]  [л у к а с]

 

Вправа 6 

Розглянули прапори Швеції й України. Написали, що у них спільного, а чим вони різняться…

 

Вправа 7 Ввічливі слова

Шведською мовою

Українською мовою

Хей!

Хур ар дет?

Вра, так.

Адьйо.

Здрастуйте!

Як справи?

Добре, дякую.

До побачення.

Вправа 8 Виправили недоліки тексту, використовуючи займенники, підкреслили їх

Вчителька сказала, що розуміє Пеппі, більше не гнівається на неї і сподівається знов побачити її у школі, коли вона трохи підросте.

Ставимо питання до займенника: на (кого?) неї, (кого?) її, (хто?) вона.

У поєднанні з прийменником деякі займенники починаються буквою н (з прийменником використовуємо займенник неї, без прийменника – її).   

 

Вправа 9  Виправили недоліки тексту, використовуючи займенники

Бугай вирішив побуцати Пеппі. Він почав штурхати її, і вона стрибнула бугаєві на спину. Проте бугаєві не сподобалося, що хтось сидить у нього на спині. Він почав вистрибувати й ви­хилятися на всі боки, щоб скинути Пеппі. Але вона вперлася п'ятами йому в боки й не падала. Бугай ревів, бігав по всьому лузі, аж у нього пара йшла з ніздрів. А Пеппі сміялася і підганяла його криком...

 

Сторінка 88

Вправа 1  Підкреслили займенники

Ми займаємося спортом. Я граю у волейбол, а ти — в теніс. Він бігає, вона стрибає, вони плавають. А ви любите спорт? Він дуже корисний для здоров'я.

(Хто?) ми займаємося спортом. (Хто?) я граю у волейбол, а (хто?) ти — в теніс. (Хто?) він бігає, (хто?) вона стрибає, (хто?) вони плавають. А (хто?) ви любите спорт? (Що?) він дуже корисний для здоров'я.

Ми (1 ос. мн.), я (1 ос. одн.), ти (2 ос. одн.), він (3 ос. одн.), вона (3 ос. одн.), вони (3 ос. мн.), ви (2 ос. мн.), він (3 ос. одн.)

 

Вправа 2

Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вониособові займенники.

 

Вправа 3  Особливість особового займенника 3-ої особи однини:

має три роди (він — чоловічий рід, вона — жіночий рід, воно — середній рід).

 

Сторінка 89

Вправа 4  Склали два речення із займенниками 1-ої особи множини і 2-ої особи однини.

Ми побачили столицю України. Ти прочитав цю книжку? Ми виїхали о сьомій годині. Ти спізнився на урок.

 

Вправа 5

Ми зустрілися на стадіоні. Я при­їхав на велосипеді. Ти — на роликах. Там були наші друзі. Вони грали в бадмінтон.

Ми (1 ос., мн.) зустрілися на стадіоні. Я (1 ос., одн.) при­їхав на велосипеді. Ти (2 ос., одн.) — на роликах. Там були наші друзі. Вони (3 ос., мн.) грали в бадмінтон.

 

Вправа 6 Виправили недолік тексту: іменник спорт замінили займенниками.

У Швеції всі люблять спорт. Він популярний серед людей різного віку. Ним займаються цілими сім'ями. Особливо великий інтерес до спорту в людей старшого покоління. Завдяки йому вони видаються значно молодшими за свій вік.

 

Вправа 7 

Написали, чи часто ходиш на стадіон або спортивний майданчик, яким видом спорту любиш займатися…

 

Вправа 8 Підкреслили особові займенники, позначили їх особу і число

Загадка

Відгадка

Коли хочеш ти (2 ос., одн) читати, то мене (1 ос., одн.) повинен знати

Абетка

Сушить він (3 ос., одн.) волосся всім теплим вітерцем своїм

Фен

Хоч не шию я (1 ос., одн.) ніколи, та голок маю доволі

Їжак

Він (3 ос., одн.) продукти зберігає, бо у холоді тримає

Холодильник

Ми (1 ос., мн.) порі­жемо для тебе і тканину, і папір. Як не віриш — перевір

Ножиці

Хоч і відстань розділяє, він (3 ос., одн.) нас з друзями з'єднає

Телефон

Сторінка 90

Вправа 1

1. Займенники 1-ої і 3-ої особи відповідають на питання істот, бо про себе щось повідомити можуть тільки істоти (люди).  2. Займенники, що відносяться до істот, у родовому і знахідному відмінку відповідають на одне питання (кого?).

 

Вправа 2, 3

Займенники

Початкова форма (називний відмінок)

тебе

мною

нам

ти

я

ми

Вправа 4

У мене є друг. Разом нам завжди цікаво. У нас не­має секретів. А в тебе є друг чи подружка? Що вам подобається робити разом?

У мене (кого?, Р. в.) є друг. Разом нам (кому?, Д. в.) завжди цікаво. У нас (кого?, Р. в.) немає секретів. А в тебе (кого?, Р. в.) є друг чи подружка? Що вам (кому?, Д. в.) подобається робити разом?

 

Сторінка 91

Вправа 5

У дав-ни-ну шве-ди ві-дві-ду-ва-ли сво-їх ро-ди-чів, до-­ла-ю-чи ве-ли-ку від-стань по-га-ни-ми до-ро-га-ми. Їм бу-ло не до о-чі-ку-ва-ння при-бу-ття ін-ших го-стей. То-му го-спо-да-рі ста-ви-ли на стіл рі-зні стра-ви. По-да-ва-ли їх у ве-ли-ких ми-сках, і ко-жен міг бра-ти стіль-ки, скіль-­ки хо-тів. Це да-ва-ло змо-гу вта-му-ва-ти пер-ший го-лод і за-ли-ша-ло час для спіл-ку-ва-ння. І-но-зем-ці на-зи-ва-ли та-кий спо-сіб при-го-ща-ння «швед-ським сто-лом».

Шведський стіл – спосіб подачі їжі, при якому безліч страв виставляються поруч, і їжа розбирається по тарілках самими гостями.

 

Вправа 6  Уяви, що ти поселився у готелі, де сніда­нок пропонують за типом «шведський стіл»

Написали, які страви обереш…

 

Вправа 7  Позначили відмінок займенників

Ви (Н. в.) вчасно приходите на сні­данок або обід і обираєте страви на свій смак.

Вас (Р. в.) здивує великий вибір страв.

Вам (Д. в.) треба взяти тарілку в ліву руку, а правою накладати їжу.

Але якщо ви (Н. в.) шуль­га, — то навпаки.

Не заважайте тому, хто стоїть поруч із вами (Ор. в.).

Ви (Н. в., хто?) можете взяти салат, пізніше підійти за гарячою стравою, потім за десертом.

Визначаємо відмінок за питаннями: ви (хто? підмет, Н. в.), ви (хто?, підмет, Н. в.), вас (кого?, Р. в.), вам (кому?, Д. в.), ви (хто?, підмет, Н. в.), із вами (ким?, Ор. в.), ви (хто?, підмет, Н. в.).

 

Сторінка 92

Вправа 8 Підкреслили займенники, позначили відмінок

Хороші друзі в мене (Р. в.) є, і ми (Н. в.) одна сім'я.

Ми (Н. в.) завжди думаєм одне — і ти (Н. в.), і він (Н. в.), і я (Н. в.).

Нам (Д. в.) любе сонце золоте, долини і поля.

Ми (Н. в.) дуже любим рідний край — і ти (Н. в.), і він (Н. в.), і я (Н. в.).

Хороші друзі в мене (в кого?, Р. в.) є, і ми (хто?, Н. в.) одна сім'я. Ми (хто?, Н. в.) завжди думаєм одне — і ти (хто?, Н. в.), і він (хто?, Н. в.), і я (хто?, Н. в.). Нам (кому?, Д. в.) любе сонце золоте, долини і поля. Ми (хто?, підмет, Н. в.) дуже любим рідний край — і ти (хто?, Н. в.), і він (хто?, Н. в.), і я (хто?, Н. в.).

 

Сторінка 93

Вправа 1, 2

зустрів її

подарувала йому

познайомилися з ними

побачили його

дивився на них

звернулись до неї

привів їх

розмовляла з ним

Змінюємо займенники за відмінками: зустрів (вона, 3 ос. одн. — кого?, Р. в.) її; подарувала (він, 2 ос. одн. — кому?, Д. в.) йому; познайомилася з (вони, 3 ос. мн. — кими?, Ор. в.) ними; побачили (воно, 3 ос. одн. — кого?, Р. в.) його; дивився на (вони, 3 ос. мн. — кого?, Р. в.) них; звернулись до (вона, 3 ос. одн. — кого?, Р. в.) неї; привів (вони, 3 ос. мн. — кого?, Р. в.) їх; розмовляла з (він, 3 ос. одн. — ким?, Ор. в.) ним.

 У родовому відмінку особові займенники 3 особи однини пишемо по-різному: з прийменниками починаються буквою н (дивився на) них, (звернулися до) неї, а без прийменників – (зустрів) її, (привів) їх.

 

Завдання 3, 4

Фінляндія.

 

Завдання 5  Підкреслили займенники 3-ої особи, позначили відмінок

Вона (Н. в.) — північна країна. Її (Р. в.) територія поділена на дев'ятнадцять областей. В одній із них (Р. в.) — Лап­ландії — живе Йолупуккі, відомий нам (Д. в.)  як Санта-Клаус. Він (Н. в.) реально існує. У нього (Р. в.) є офіс і поштова адреса. Йому (Д. в.) приходять листи з усього світу.

Визначаємо відмінкове питання займенника за словами, які вони замінили в тексті: вона (країна, що?, підмет, Н. в.);  її (країни, чого?, Р. в.) територія; із них (областей, чого?, Р. в.); нам (кому?, Д. в.); він (Санта-Клаус, хто?, підмет, Н. в.); у нього (Санти-Клауса, кого?, Р. в.); йому (Санта-Клаусу, кому?, Д. в.) 

 

Вправа 6

Написали, кому замовляв новорічні подарунки та які саме…

 

Вправа 7 В імені хлопчика є подовжений м'який приголосний звук

Хлопчик Матті   ([— ●́ | =: ●]  [м а т': і ])

Дівчинка Рітва  ([= ●́ | — — ●]  [р' і т в а])

 

Сторінка 94

Вправа 8

Фінською мовою

Українською мовою

Хей!

Міта куулу?

Ок.

Хівасті.

Здрастуйте!

Як справи?

Добре.

До побачення.

Вправа 9,10

У Лапландії можна побачити північне сяйво. Воно (Н. в.) з'являється на висоті ста метрів над землею у вигляді хмар, смуг або плям. У ньому (М. в.) виграють різні відтінки зеленого кольору. Його (Зн. в.) можна спостерігати двісті днів у році — у холодну ясну погоду в нічний час.

Визначаємо відмінкове питання займенника за словами, які вони замінили в тексті: воно (сяйво, що?, підмет, Н. в.) з'являється …; у ньому (у сяйві, у чому?, М. в.) виграють ....; його (сяйво, що?, Зн. в.) можна спостерігати ...

 

Вправа 1

Столиця Фінляндії — місто Гельсінкі. Воно (Н. в.) вва­жається одним із найкращих у світі.

Фіни — сором'язливі й закриті люди. Та варто вам (Д. в.) познайомитися з ними (Ор. в.) ближче, і вони (Н. в.) стають відверті й усміхнені.

Хокей — найпопулярніший у Фінляндії вид спорту. Ним (Ор. в.) захоплюються від малого до старого.

Визначаємо відмінкове питання займенника за словами, які вони замінили в тексті. Воно (місто,  що?, Н. в.) вва­жається одним із найкращих у світі. Та варто вам (читачам, кому?, Д. в.) познайомитися з ними (фінами, ким?, Ор. в.) ближче, і вони (фіни, хто?, Н. в.) стають відверті й усміхнені. Ним (хокеєм, чим?, Ор. в.) захоплюються від малого до старого.

Інші завдання дивись тут...